Chat with us, powered by LiveChat

Populära CX produkter

Se alla våra populära webinar i efterhand

Det är inte alltid dag och tid passar, därför har vi lagt upp alla våra webinar så du kan se i efterhand.

Pulsmätning = framgång

I den här artikeln kommer vi gå igenom följande:
– Vad en pulsmätning är
– Varför pulsmätningar är viktiga och vad de leder till
– Hur en pulsmätning fungerar i praktiken


Pulsmätning är en populär typ av undersökning som allt fler organisationer väljer att använda sig utav. Detta mycket på grund av att allt fler chefer har förstått värdet i att kontinuerligt arbeta med just medarbetarnöjdhet – och hur stor skillnad det faktiskt gör.

Allt fler har alltså börjat förstå sambandet mellan nöjda medarbetare och goda resultat, och därför också vad konsekvenserna kan bli om man väljer att inte arbeta med detta.

Det är ett faktum att nöjda medarbetare på individnivå bidrar med bland annat mer engagemang, högre prestation, mindre frånvaro och löper en mycket mindre risk att säga upp sig. Allt detta sammantaget påverkar såklart ett företags framgång i stort och är därför av stor vikt att arbeta med.

Så, att fånga upp missnöjda medarbetare tidigt, förstå vad missnöjet bottnar i, och därefter få insikt i vilka förändringar som behövs – är med andra ord livsviktigt för ett företags framgång.

Så, först och främst – Vad är en pulsmätning?

En pulsmätning kan man förklara som en lite kortare undersökning där man vill ”ta pulsen” på medarbetarna – och, som syftar till att löpande samla in feedback från verksamheten. På det viset kan du snabbt upptäcka olika typer av faktorer som kan påverka ett företag negativt. Det kan handla om negativa attityder, konflikter sinsemellan kollegor eller andra förutsättningar som inte är till fördel för företaget.

Pulsundersökning är en bra metod på så sätt att det i realtid mäter hur det ser ut på ett företag vad gäller just medarbetarnöjdhet, och ger dig goda insikter i det. I Insight pulsundersökning så ställs exempelvis frågor om medarbetares förutsättningar, motivation, samarbete och balans.

Löpande pulsmätningar ger dig också de rätta verktygen för att snabbt kunna styra om ifall resultatet av mätningen inte ser ut på det sätt som du önskar. Det är snabbt, effektivt och ger dig en hel del vägledning kring ditt företags hälsa!

5 fördelar med pulsmätning

1. Du får insikter i hur nöjda medarbetarna är och hur deras attityder ser ut i realtid

2. Du får en snabb inblick i hur det går för företaget

3. Det är betydligt mycket enklare att kunna upptäcka toppar och dalar

4. Du får möjlighet att göra snabba, relevanta förändringar när det behövs, eller följa upp om gjorda förändringar gett resultat

5. Pulsmätningar öppnar upp för ett mer löpande arbetsmiljöarbete

Hur fungerar Insight pulsmätning och hur ser processen ut?

Pulsmätning går att göra i flera olika format varav Insight puls är en variation där antingen hela organisationen, eller delar av den, får svara på frågor som rör ledarskap och arbetsklimat. Den ger även chefen feedback på sitt ledarskap på både grupp och individnivå.

Samtliga frågor i Insight pulsundersökning är även anpassade för att kunna ageras på teamnivå, detta mycket för att kunna involvera medarbetarna i det kommande förbättringsarbetet.

Hur processen ser ut:
Insight pulsundersökning fördelas allt som oftast jämt över året, 2-4 ggr per år eller mitt emellan två medarbetarundersökningar.

– Medarbetarna svarar på undersökningens 15 ”huvudfrågor” och därefter 2 följdfrågor via mail eller SMS
– Svarsfrekvensen uppdateras i realtid via länk ner på avdelningsnivå
– Resultatet återkopplas på alla organisatoriska enheter som har tillräckligt många svar
– Chefer får inlogg till en webbaserad portal med sitt resultat från pulsmätningen jämfört med hela företaget/organisationen över tid
– Chefen kan enkelt ladda ned färdiga rapporter och presentera för sin grupp, i rapporten finns jämförelser, benchmark och hjälp till aktiviteter

En sammanfattning av pulsmätning

Så, för att sammanfatta lite kort:

Pulsmätning är en kortare typ av medarbetarundersökning som syftar till att löpande samla in feedback från verksamheten. Genom att använda pulsmätningar så ges du alla de bästa förutsättningarna för att kunna förstå dina medarbetares tankar och åsikter kring olika områden. Du får därmed också möjlighet att snabbt kunna styra om och göra förbättringar när dina medarbetare är missnöjda.

Det är med pulsmätning även möjligt att följa upp redan gjorda förändringar för att på så sätt kunna försäkra dig om att de gett de resultat som du eftersträvat.

Genom att se till att arbeta med medarbetarnöjdhet så vinner du alltså en hel del olika fördelar som är livsviktiga för ett företag/organisation. Däribland så har det visat sig att nöjda medarbetare presterar väldigt mycket högre, har ett större engagemang, har generellt en låg frånvaro och löper mindre risk att säga upp sig. Alla dessa faktorer är alltså påverkbara och något som uppnås med en hög medarbetarnöjdhet.

Detta i sin helhet kan man säga betyder att ett företag är väldigt starkt beroende av att ha nöjda medarbetare, för att på så sätt kunna ha en god lönsamhet och bli framgångsrika.

Genom att använda löpande pulsmätning så kan du alltså öka din medarbetarnöjdhet genom att:
1. Kontinuerligt fånga in dina medarbetares tankar och åsikter
2. Snabbt agera utefter insikterna du har fått

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Skribent

Amanda Wall

Fler intressanta artiklar inom ditt område