Chat with us, powered by LiveChat

Populära CX produkter

Se alla våra populära webinar i efterhand

Det är inte alltid dag och tid passar, därför har vi lagt upp alla våra webinar så du kan se i efterhand.

Medarbetarundersökningar för Kommuner, Regioner & andra Myndigheter

Med våra undersökningar vill vi säkerställa ett högt engagemang hos hela organisationen. Vi tror inte att det räcker med att vara nöjd för att bygga och utveckla en verksamhet. För att entusiasmera kunder, brukare och patienter till lojalitet måste man leta efter andra byggstenar, exempelvis program som driver engagemang och ambassadörskap inom en organisation. Vårt utbud består av klassiska medarbetarundersökningar, pulsmätningar samt löpande HR-mätningar. Ofta är det en kombination av de olika undersökningarna som ger det bästa resultatet.

kommuer regioner medarbetarundersökning

Varför medarbetarundersökningar med Quicksearch?

Quicksearch arbetar med kommuner, regioner och statliga myndigheter. Vi förstår vikten av att kunna anpassa våra medarbetarundersökningar utifrån era förutsättningar och behov.

Våra undersökningar ger er ett helhetsperspektiv inom flera viktiga områden så som; eNPS (viljan att rekommendera arbetsplatsen), arbetsklimat, ledarskap, organisation samt vision och mål. 

Medarbetarundersökningarna innehåller även HME och HSE-frågor från Sveriges kommuner och regioner för att skapa jämförbarhet. 

Underlaget ger en bra grund för att arbeta vidare och skapa konstruktiva diskussioner som driver utveckling på flera nivåer inom organisationen.

Kontakta oss så berättar vi mer

Hur fungerar 
medarbetarundersökningar med Quicksearch?

 • Medarbetarna svarar på undersökningens frågor via mejl, inloggning via länk/QR kod och anställningsnummer alternativt SMS direkt i telefon eller dator.
 • Resultatet återkopplas på alla organisatoriska enheter som har tillräckligt många svar. 
 • Chefen får sitt inlogg via mail till en webbaserad resultatportal med sitt resultat där hen enkelt kan ladda ned färdiga rapporter och presentera för sin grupp. I rapporten finns jämförelser, benchmark samt förslag till förbättringar.

Vad får jag som kund?

 • En komplett medarbetarundersökning som är enkel att arbeta med för alla.
 • Möjlighet att komplettera med egna frågor.
 • Nyckeltal såsom eNPS, NMI/MI, HME, HSE.
 • Dedikerad projektledare genom hela projektet.
 • Enkät och resultatportal utifrån er grafiska profil.
 • Trend/benchmark mot andra kommuner/regioner & andra myndigheter.
 • Möjlighet till inrapportering i Koladadatabasen.
 • Färdiga rapporter för presentation med förslag till förbättringar.
 • Medarbetarundersökningen är helt anonym.
 • Stöd i efterarbetet.
kommun skr white paper

Ladda ner vårt kostnadsfria white paper för SKR

Offentlig verksamhet har likt alla andra organisationer och företag fått anpassa sig i dessa oroliga tider. Men kommuner och regioner har dessutom uppgiften att föregå med gott exempel i att efterleva gällande restriktioner.

Situationen har bidragit till att många medarbetare har arbetat hemifrån i månader. Distansen till närmaste chef riskerar att skapa problem, något som forskningen redan kan visa. Det är en omställning som kommer ha effekter även efter Pandemin.

Vi måste hitta svar på frågor under vägen, svar på frågor som:
• Vad lär vi oss av att stora delar av verksamheten arbetar på distans?
• Hur ska vi arbeta framåt?
• Finns det delar av den påtvingade situationen som t.o.m. kan förbättra verksamheten och ledarskapet?

Ladda ner vårt white paper för att ta del av tips och vad forskningen säger.

Produkter för årliga och löpande medarbetarundersökningar

Den klassiska årliga medarbetarundersökningen följer upp större frågor, som att arbetsplatsen är fri från diskriminering, att medarbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och/eller att de känner till och lever efter företagets värderingar. Löpande medarbetarundersökningar mäter HR-processer, så som rekrytering, onboarding eller exit och används för att fånga feedback och identifiera brister i rutiner och hantering löpande under året. Pulsar fångar det som händer i vardagen ute i teamen. Ofta är en kombination av de olika metoderna den bästa – Låt behovet styra.

Rekrytering - Fick jobbet

Rekrytering - Fick inte jobbet

Onboarding

Exit

Kontakta någon av våra specialister för mer info

Therese Ekeroth

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)35-710 03 38
Mobil: +46 (0)709-22 82 92

Skicka ett mail

Sofia Wetterlund

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)10-177 38 05
Mobil: +46 (0)70-972 53 80

Skicka ett mail

Jonas Eklöf

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)738 67 42 00

Skicka ett mail

Göran Almén

Contract and Bid Manager
Mobil: +46 (0)70-931 03 46

Skicka ett mail 

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.