Skräddarsydda medarbetarundersökningar för Kommuner och Regioner

Med våra skräddarsydda medarbetarundersökningar vill vi säkerställa ett högt engagemang inom hela organisationen. Vi tror inte att det räcker med att bara vara nöjd för att skapa goda resultat. Våra undersökningar innehåller validerade frågor för agerbar feedback. Syftet är att skapa diskussion, åtgärder och handling. Det är först då vi kan skapa förändring.

kommuer regioner medarbetarundersökning

Varför medarbetarundersökningar med Quicksearch?

Quicksearch arbetar med kommuner, regioner och statliga verk. Vi förstår vikten av att kunna anpassa våra medarbetarundersökningar utefter era behov och förutsättningar.

Våra skräddarsydda undersökningar ger er ett helhetsperspektiv inom flera viktiga områden så som; eNPS (viljan att rekommendera arbetsplatsen), arbetsklimat, ledarskap, organisation samt visioner och mål. 

Medarbetarundersökningarna innehåller även HME-frågor från Sveriges kommuner och regioner för att skapa jämförbarhet. 

Underlaget ger en bra grund för att arbeta vidare och skapa konstruktiva diskussioner som driver utveckling på flera nivåer inom organisationen.

Kontakta oss för att veta mer

Hur fungerar 
medarbetarundersökningar med Quicksearch?

 • Undersökningarna svaras på via mejl, SMS, kodinlogg eller länk på intranät. På så sätt kan även medarbetare utan mejl ta del av undersökningen.
 • Den totala svarsfrekvensen uppdateras i realtid via länk i intranätet som visar alla organisatoriska nivåer.
 • Resultatet återkopplas på alla organisatoriska avdelningar som har tillräckligt många svar.
 • HR/chefer får inlogg till en webbaserad portal med sitt resultat där HR har möjlighet att bryta ned resultatet och göra fördjupade analyser.
 • HR/chefer kan enkelt ladda ned färdiga rapporter och presentera för sin grupp. I rapporten finns jämförelser, benchmark med förslag till förbättringar.

  För att fånga upp det som händer i vardagen ute på avdelningen kan en pulsmätning eller vår chatbot Flourish fungera som ett bra komplement.

Vad får jag som kund?

 • Kompletta undersökningar som är enkla att arbeta med.
 • Nyckeltal såsom eNPS och NMI/MI.
 • Möjligheten att komplettera med egna frågor som vi hjälper er.
 • Dedikerad projektledare genom hela uppdraget.
 • Enkät och resultatportal utifrån er grafiska profil.
 • Anonyma undersökningar (som har tillräckligt många svar utifrån anonymitetsprincipen).
 • Responsiva enkäter.
 • Färdiga rapporter för presentation med förslag till förbättring. 
 • HME
  –  Enkät för uppföljning av HME-frågor. Antingen separat undersökning eller inkluderad i den årliga medarbetarundersökningen.
  – Möjlighet till inrapportering i Koladadatabasen.
  – Benchmark.
 • Trend
  – Möjlighet att följa resultat över tid/jämföra med förgående mätning.
  – Möjlighet att använda pulsmätning och då få en mer frekvent trend.
  – Trend/benchmark mot andra kommuner/regioner.
 • Stöd i efterarbetet.
 •  


Erbjudande

Just nu bjuder vi både existerande och nya kunder på tre chefs-licenser för vår chatbot Flourish. Licenserna ger er möjligheten att pulsa tre team.

Kontakta oss för mer info om erbjudandet

kommun skr white paper

Ladda ner vårt kostnadsfria white paper för SKR

Offentlig verksamhet har likt alla andra organisationer och företag fått anpassa sig i dessa oroliga tider. Men kommuner och regioner har dessutom uppgiften att föregå med gott exempel i att efterleva gällande restriktioner.

Situationen har bidragit till att många medarbetare har arbetat hemifrån i månader. Distansen till närmaste chef riskerar att skapa problem, något som forskningen redan kan visa. Det är en omställning som kommer ha effekter även efter Pandemin.

Vi måste hitta svar på frågor under vägen, svar på frågor som:
• Vad lär vi oss av att stora delar av verksamheten arbetar på distans?
• Hur ska vi arbeta framåt?
• Finns det delar av den påtvingade situationen som t.o.m. kan förbättra verksamheten och ledarskapet?

Ladda ner vårt white paper för att ta del av tips och vad forskningen säger.

Produkter för årliga och löpande medarbetarundersökningar

Den klassiska årliga medarbetarundersökningen följer upp större frågor, som att arbetsplatsen är fri från diskriminering, att medarbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och/eller att de känner till och lever efter företagets värderingar. Löpande medarbetarundersökningar mäter HR-processer, så som rekrytering, introduktion eller exit och används för att fånga feedback och identifiera brister i rutiner och hantering. Pulsmätning fångar det som händer i vardagen ute i teamen. Ofta är en kombination av de olika metoderna den bästa.

 

Årlig
medarbetarundersökning

Insight

pulsmätning

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Puls

medarbetarundersökning

Pulsad/Temp
medarbetarundersökning

Digital arbetsmiljörond

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Flex

Pulsad
medarbetarundersökning

Flourish Pulsmätning

Löpande medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick inte jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Introduktion/ onboarding

Löpande
medarbetarundersökning

Stanna-kvar-samtal

exit

Löpande
medarbetarundersökningar

Exit

Kontakta någon av våra specialister för mer info

Therese Ekeroth

Konsult, Projektledare

Mobil: +46 (0)709-22-82-92

Skicka ett mail

 
 

Lisa Muftig

Kontaktperson för
offentlig sektor och Bid Manager

Mobil: +46 (0)707-42 47 13

Skicka ett mail

 

Melody Jakob

Regionchef Stockholm

Mobil: +46 (0)70-990 00 34

Skicka ett mail

 
 

Lina Tärnholm

Konsult, Projektledare

Mobil: Mobil:+46 (0)73-505 55 90

Skicka ett mail