Chat with us, powered by LiveChat

Webinar 30/11
Samarbete post-Covid med Siri Wikander [People growth expert]

Ta makten över arbetslivets nya samarbetsformer och nyttja tiden i möten mer effektivt! Vad har vi lärt oss hittills post-Covid och vad kan vi göra annorlunda?

Hur motiverar jag medarbetarna att besvara min medarbetarundersökning?

I denna artikel kommer du få reda på…

– Vilka motstånd som kan uppkomma
– Hur du ser till att respondenterna VILL besvara din medarbetarundersökning
– Exempel på vad som bör kommuniceras

Quicksearch har genomfört relationsmätningar i över 20 år och är experter på statistik, undersökningsmetodik och analys.

Att säkerställa att medarbetaren känner sig anonym kan vara ett effektivt sätt att få fler medarbetare att delta och besvara en medarbetarundersökning. I oktober skrev jag ett blogginlägg om hur vi säkerställer anonymitet. Den positiva respons jag fått på blogginlägget under det halvår som gått har varit både intressant och lärorik att ta del av. Anonymitet är en ständigt återkommande fråga som vi på Quicksearch så klart tar på största allvar. En annan fråga som på många sätt kan kopplas ihop med anonymitet och svarsfrekvens är:

Vilka motstånd kan uppkomma?

Majoriteten av de företag vi jobbar med väljer att genomföra en medarbetarundersökning årligen, vartannat år, vart tredje år alternativt en pulsmätning fördelat på t ex tre gånger per år. Mycket tid och pengar läggs på att mäta medarbetarindex (MI) samt viljan att rekommendera arbetsplatsen (eNPS). Det är inte ovanligt att de som ansvarar för medarbetarundersökningen stöter på motstånd från medarbetarna såsom:

  • Varför ska man svara på en medarbetarundersökning när det ändå inte händer något?
  • Jag har inte fått någon återkoppling på förra årets medarbetarundersökning.
  • Jag upplever inte att jag är anonym och väljer därför att inte svara.

Hur kan ni som HR-ansvariga bidra till att medarbetarna faktiskt VILL svara på medarbetarundersökningar?

Det vi på Quicksearch har sett är att kommunikationen genom hela projektet till berörda parter är oerhört viktig och har en stor påverkan på svarsfrekvensen. Det är viktigt att man i god tid går ut och informerar ledning, chefer och medarbetare att man har för avsikt ett genomföra en medarbetarundersökning inom organisationen.

Exempel på vad som bör kommuniceras i medarbetarundersökningar:

  • När man har för avsikt att genomföra medarbetarundersökningen.
  • Varför man gör en medarbetarundersökning och vad man har för syfte.
  • Vad har hänt sedan förra mätningen. Ge några exempel!
  • En beskrivning av processen inför och efter genomförd undersökning. Detta ger medarbetarna en förståelse för det arbete som utförs i samband med att en medarbetarundersökning skickas ut.
  • Vad som förväntas av dig som medarbetare och, längre fram, av din chef.

Återigen, glöm inte att informera om anonymiteten så att varje medarbetare känner sig trygg med att ge sin åsikt.

Att delta i en medarbetarundersökning är frivilligt men när värdet av att delta förmedlas på ett tydligt sätt så ökar viljan att påverka ens arbetssituation. Genom att få medarbetarna att förstå syftet och målet med undersökningen samt får dem att känna sig delaktiga i processen läggs grunden för ett högt medarbetarengagemang i processen.

Många upplever att själva undersökningen är bra men att hantering och uppföljning av resultatet ofta fallerar. Förändringsarbete är komplicerat. Vill man nå resultat och trovärdighet krävs det att man är tydlig och konsekvent i både sitt agerande och kommunikation.

Vi på Quicksearch tror inte att man vinner något på att göra en undersökning. Men vi tror på att ett väl genomfört arbete med undersökningens resultat som bas kan skapa mindre mirakel och det kan vi mäta effekten av. Undersökningen ska ställa de viktiga frågorna som gör faktisk skillnad. Det ska vara: ”Need to know” inte “Nice to know”.

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Skrivet av:

Skrivet av Therese Ekeroth, konsult och projektledare, Quicksearch

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email