Chat with us, powered by LiveChat

White paper

Det är många delar ett företag bör ta i beaktande innan de ska utföra en kundundersökning. Rätt utförd kan kundundersökningen bidra till stor lönsamhet för företaget, men för att lyckas är det viktigt att fundera över vad man vill åstadkomma och sedan hitta en leverantör som matchar ens behov både nu och över tid.

Är du den som fått uppdraget att driva en kundundersökning och samla in viktiga kundinsikter till ert företag? Som hjälp på traven har vi tagit fram en gratis guide med frågor som bör ställas internt samt vilka kontrollfrågor en potentiell leverantör bör få.