Insikter & Agerbar feedback

Vi utvecklar människor och organisationer genom insikter och agerbar feedback.

Kundundersökningar [CX]

Se och förstå kundens behov och förväntningar. Mät, analysera och agera med hjälp av löpande kundundersökningar och bygg långsiktiga relationer till dina kunder. Se produkter här

Medarbetarundersökningar [HR]

Vill du engagera medarbetarna i företagets förbättringsprocess? Veta vad de tycker och få en tydlig överblick över organisationens styrkor och förbättringsområden? Se produkter här

Feedback ser olika ut beroende på roll - Vilken är din?

Ladda ner våra CX och HR white papers om feedback!

Blir du verkligen rekommenderad?

Med löpande feedback kan du rädda knackiga relationer och skapa engagerade ambassadörer!

Familjen med extra verktyg

Quicksearch Group är en väl utvald grupp av bolag med målet att tillsammans ge dig bästa värde och kvalitet. Såklart kan ingen allt, därför har vi skapat ett nätverk av egna bolag och partners som kompletterar varann och har fokus på att leverera kundnytta utifrån feedback.

Medarbetarpuls

Vi erbjuder flera olika pulsmätningar där Flourish är vårt senaste, mest moderna alternativ. Med Flourish kan ni agera på förändringar ute i organisationen direkt när dem uppstår.

Kundfeedback

Vad kostar en förlorad kund? Med Responsr får du ett kundvårdssystem som levererar feedback i realtid där ni kan agera innan missnöjd kund går till konkurrenten. I systemet kan ni även jämföra ert NPS med övriga i branschen.

NPS - Net promoter score

Med NPS tar ni reda på hur era kunder uppfattar ert företag. Metoden är en av de bästa för att analysera ert varumärke, er produkt, eller tjänst. NPS ger svar på frågan ”i vilken grad är du villig att rekommendera x till en vän eller kollega”.

Analysera & Agera

Utöver att löpande ställa NPS®-frågan efter viktiga händelser handlar det om att bygga upp rutiner och processer för att kunna agera. NPS systemet inkluderar då vad ni ska agera på, vem som ska agera och på vilket sätt ni ska kontakta kunden.

Ambassadörer (Promoters)

Ambassadörer är de som svarar högt (9-10) och som är dina mest lojala kunder. De är beredda på att sätta sitt eget rykte i pant för att rekommendera dig till en vän. Och ambassadörer kan nyttjas till företagets fördel!

Kritiker (Dectractors)

Kritiker är de som svarar lågt (0-6) och i någon utsträckning pratar negativt om din organisation, produkt eller service. Här krävs en aktiv åtgärd för att minimera förstörelse av varumärke.

Mjukvara & Konsult

Det räcker inte med insikt. Du måste kunna göra något åt det som är negativt och utnyttja det som är bra. Quicksearchs mjukvaror ger dig rätt verktyg för att driva förbättringsarbetet.

Kunskapsbank

Kunskapsbank för dig som arbetar med kundupplevelse eller inom HR. Ta del av artiklar, kundcase och webinar för att få insikt och utveckla er verksamhet.

Benchmark

Vill du veta dina konkurrenters NPS®? Uppfattas ni som bättre eller sämre? Vi erbjuder branschanalyser inom de flesta segmenten i Norden.