Fokus på ledarskap och arbetsklimat!

Pulsundersökning går att göra i olika former; Insight puls är en variation där hela eller delar av organisationen får svara på frågor som rör ledarskapet och arbetsklimatet. Syftet är att få en koll på vart vi är på väg. Vi vill inte vänta till nästa års medarbetarundersökning för att se hur det vi arbetat med har förändrats!

pulsmätning

Varför Insight pulsundersökning?

En pulsundersökning är ofta en kortare undersökning för löpande på det som man arbetar med i teamet tillsammans. 

En pulsundersökning syftar till att löpande samla in feedback från verksamheten. I Insight pulsundersökning ställs frågor om medarbetares förutsättningar, motivation, samarbete och balans. 

Undersökningen ger också chefen feedback på sitt ledarskap på så väl grupp som individnivå. 

Samtliga frågor i Insight pulsundersökning är agerbara på teamnivå för att involvera medarbetare i förbättringsarbetet.

Kort pulsundersökning som fördelas jämnt över året driver den fortsatta utvecklingen. 

Syftet är att ge organisation och ledare feedback som man kan agera snabbt och effektivt på. Vid nästa mätning ska man kunna se om de förändringar som gjorts har gett någon effekt eller om ytterligare insatser behövs. Återkopplingen är transparent och direkt men kan givetvis anpassas efter behov hos kund.

Fokus på handling!

Hur fungerar Insight pulsundersökning?

 • Pulsundersökning genomförs med fördel  2-4 gånger per år eller mitt emellan två ordinarie medarbetarundersökningar.
 • Medarbetarna svarar på undersökningens 15 huvudfrågor och 2 följdfrågor via mejl eller SMS. Det tar max 5 minuter!
 • Svarsfrekvensen uppdateras alltid i realtid via länk ner på avdelningsnivå.
 • Resultatet återkopplas på alla organisatoriska enheter som har tillräckligt många svar. Chefer får inlogg till en webbaserad portal med sitt resultat från pulsundersökning jämfört med hela företaget/organisationen över tid, trendpilar.
 • Chefen kan enkelt ladda ned färdiga rapporter (ppt) och presentera för sin grupp. I rapporten finns jämförelser, benchmark och hjälp till aktiviteter.

Vad får jag som kund?

 • En pulsundersökning som är enkel att arbeta med.
 • Möjligheten att komplettera med egna frågor.
 • En pulsundersökning som passar bra för uppföljning av en Insight medarbetarundersökning.
 • Dedikerad projektledare genom hela uppdraget.
 • Anpassad efter er grafiska profil.
 • En pulsmätning som är helt anonym.
 • Färdiga rapporter (ppt) för presentation med förslag till förbättringar.


Erbjudande

Just nu bjuder vi både existerande och nya kunder på tre chefs-licenser för vår chatbot Flourish. Licenserna ger er möjligheten att pulsa tre team.

Läs mer om Flourish Pulsundersökning här.

Kontakta oss för mer information om erbjudandet.

Misstag medarbetarundersökning

Ladda ner vårt kostnadsfria white paper

Det finns massor av åsikter kring syftet och genomförandet av en medarbetarundersökning. Undersökningen skall ses som en regelbunden och demokratisk process som gagnar både arbetstagare och bolag.

Quicksearch rekommenderar att komplettera medarbetarundersökningen med löpande uppföljning av de viktigaste HR-processerna, t ex rekrytering, onboarding, medarbetarsamtal, det dagliga engagemanget och medarbetare som slutar.

Läs mer i vårt white paper och ta del av våra tips på hur man undviker 10 vanliga misstag vid en medarbetarundersökning.

Kontakta någon av våra specialister för mer info

Therese Ekeroth

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)35-710 03 38
Mobil: +46 (0)709-22 82 92

Skicka ett mail

Tanja Kofler

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)73-939 59 33
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail 

Sofia Wetterlund

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)10-177 38 05
Mobil: +46 (0)70-972 53 80

Skicka ett mail

Anna Hvit

Konsult, Projektledare
Telefon: +46(0)35 10 03 30
Mobil: +46(0)720 85 74 74

Skicka ett mail

Jonas Eklöf

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)738 67 42 00

Skicka ett mail

Klara Paulsson

Projektledare,Projektkoordinator
Telefon: +46(0)35 10 03 30
Mobil: +46(0)761 88 53 00

Skicka ett mail

 

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Produkter för årliga och löpande medarbetarundersökningar

Den klassiska årliga medarbetarundersökningen följer upp större frågor, som att arbetsplatsen är fri från diskriminering, att medarbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och/eller att de känner till och lever efter företagets värderingar. Löpande medarbetarundersökningar mäter HR-processer, så som rekrytering, introduktion eller exit och används för att fånga feedback och identifiera brister i rutiner och hantering löpande under året. Pulsar fångar det som händer i vardagen ute i teamen. Ofta är en kombination av de olika metoderna den bästa – Låt behovet styra.

Årlig
medarbetarundersökning

Insight

pulsmätning

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Puls

medarbetarundersökning

Pulsad/Temp
medarbetarundersökning

Digital arbetsmiljörond

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Flex

Pulsad
medarbetarundersökning

Flourish Pulsmätning

Löpande medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick inte jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Introduktion/ onboarding

Löpande
medarbetarundersökning

Stanna-kvar-samtal

exit

Löpande
medarbetarundersökningar

Exit