0
Vårt NPS®-värde
0
Besvarade enkäter denna månad
0
Skickade rapporter denna månad
0
Aktiviteter genomförda
0
Bryggda koppar kaffe i veckan

Med ambitionen att vara ledande inom feedback!

Quicksearch startades utifrån en enkel idé och vision:
Att de företag som kontinuerligt och löpande frågar sina kunder och sin personal om deras åsikt i områden som berör – är de som blir både starkare, bättre och mer konkurrenskraftiga.

Vi tror att hemligheten för att lyckas med företagandet och affärerna är vad andra säger om dig, både kunder och personal. På den vägen är det.

Dessutom har vi lärt oss under resans gång att en enkel enkät inte gör resultatet. Därför har vi egenutvecklade mjukvaror. Dels för att skicka enkäter, men framförallt för att samla in, sprida och analysera resultat på ett enkelt och obyråkratiskt sätt.

Vi har också lärt oss att IT och programvaror inte enbart gör jobbet. Utan människor med erfarenhet och kunskap om kundfeedback blir fallgroparna för många och för dyra.

Därför får du som kund alltid en människa till hjälp, för att leda, stötta, ge tankar och inspel i alla delar i en process.

Våra konkurrenter är ofta stora globala företag medan Quicksearch finns och verkar i Skandinavien. Med kontor i Halmstad och Stockholm täcker vi in de flesta större städer i vårt verksamhetsområde. Vi är alltså inte störst men det är heller inte vår ambition. Vi är experter på automatiserad feedback och har lång erfarenhet av att implementera system såväl för de minsta som de största företagen.

Göran Almén
VD Quicksearch AB

Historia

1997

Quicksearch grundas av Jonas Malmberg och Ulf Larsson. Först med pekskärmsundersökningar och en av de första inom webbenkäter.

1999

Enkätsystemet Dialog Manager (DM) lanseras.

2001

Fler och fler kunder upptäcker möjligheten att arbeta själva i DM. QS får också fler och fler uppdrag som projektledare med ansvar för frågeformulering, analys och förbättringsåtgärder.

2003

Företaget sätter mer fokus på konsulttjänster för att hjälpa kunder att ta tillvara på resultatet från enkätundersökningar (först med chefsportal efter medarbetarundersökning)

2005-2006

Stark tillväxt för Quicksearch som klättrar i värdekedjan hos kunder med utveckling av metoder och tjänster. Quicksearch hjälper företag att utvecklas genom undersökningar med kunder och medarbetare. Med deras verksamhet i fokus, hjälper Quicksearch till att ta fram, anpassa och projektleda undersökningar och processer som stärker deras kund- och medarbetarrelationer.

2007

Quicksearch fyller 10 år och firar med jubileum. Lansering av DM 3.0

2008

Grunden läggs för kommande års utveckling inom Enterprise Feedback Management. Utses av Gartner till ”Cool vendor”. Förvärv av Resegeometri AB.

2009

Etablerar flera löpande feedbacklösningar, bland annat med Net Promoter Score® (NPS®)

2010

Lanserar analysverktyget Analytics samt rapport- och förbättringsverktyget Workbook.

2011

Etablerar lösningar för feedbackflöden med inbox och social.

2012

Introducerar nästa generation av enkätverktyget Dialog Manager 4.0. Jonas Malmberg lämnar efter 15 år över VD-posten till Ulrica Björnhag.

2013

Quicksearch lanserar ny produkt för löpande feedback, 365. Koncernbolaget Quicksearch Group bildas. Standard för snabbfeedback.se lanseras.

2014

Etablering av bolaget Custx med affärsideen att implementera Customer experienceprogram.

2015

Stark tillväxt. Bolaget får nya lokaler på Waterfront i Stockholm. Ulrica Björnhag lämnar över VD-posten till Göran Almen.

2016

Tillsammans med Resegeometri AB bildas NordicBench, nordisk benchmark för NPS.

2017

Quicksearch fyller 20 år.

Våra bolag

Quicksearch Group är en väl utvald grupp av bolag med målet att tillsammans ge dig bästa värde och kvalitet. Såklart kan ingen allt, därför har vi skapat ett nätverk av egna bolag och partners som kompletterar varann och har fokus på att leverera kundnytta utifrån feedback.