Se dig själv genom kundens ögon - Kundundersökning

Kraven från kunder är allt högre, samtidigt som det aldrig varit enklare att byta leverantör eller varumärke. Därför är det viktigare än någonsin att se och förstå kundens behov och förväntningar. Mät, analysera och agera med hjälp av löpande kundundersökningar och bygg långsiktiga relationer till dina kunder.

Kundundersökningar

relation kundundersökning

Relationsbaserad

Kundundersökning

En relationsbaserad kundundersökning ger dig en övergripande indikation om kundens bild av er och hur de upplever relationen med er vid just detta tillfället. Mätningen ska i huvudsak kunna generalisera kring grupper och agera taktiskt, snarare än att agera på en enskild kunds feedback. 

transaktions kundundersökning

Transaktion/interaktionsbaserad

Kundundersökning

En transaktionsbaserad kundundersökning syftar till uppföljning av enskilda transaktioner/interaktioner så som ett köp, genomfört projekt, etc. Syftet är att få en dialog med kunder, en tidig insikt, ett early warning system, samtidigt som medarbetarna får förmågan att agera med kundinsikt.

customer experience

Undersökning + Rådgivning

Customer Experience Audit

Tillsammans med vår parter Avensia
har vi tagit fram en helhetslösning där vi
följer upp och analyserar kundens upplevelse samt ger rådgivning, konkret verksamhetsstöd, strategiskt och taktiskt, för att skapa
tillväxt genom en kundinsiktsdriven affärsutveckling.

Branscher

retail detaljhandeln

Bransch

Retail/Detaljhandeln

Transaktionsbaserad kundundersökning med uppföljning av enskilda transaktioner. Syftet är att förbättra kundupplevelsen genom en dialog med kunderna. Få en tidig insikt, ett early warning system, samtidigt som medarbetarna får förmågan att agera med kundinsikt.

Tilläggsprodukter till Kundundersökningar

kundundersökning

Tilläggsprodukt

Resultat på skärmar

Det går faktiskt att snabbt få kundfokuserade medarbetare utan en hög kostnad. Genom att dagligen se till att kunders feedback når medarbetare och kunder på skärmar eller intranät kan du få ditt kundperspektiv att bli en naturlig del hos dina medarbetare.

pushrapport kundundersökning

Tilläggsprodukt

Pushrapporter

Förinställda rapporter som skickas till utvalda personer på bestämda tider. Produkten inkluderar även en pull funktion av historiska rapporter.

Single sign on kundundersökningar

Tilläggsprodukt

Single sign on

När era användare är inloggade i era system så är de automatiskt inloggade hos Quicksearch. Mindre administration av användare och enkel inloggning.

svarsfrekvens kundundersökning

Tilläggsprodukt

Öka svarsfrekvens/minska SPAM​

Se till att alla kundundersökningar når era kunder genom att optimera mailinbjudan. Quicksearch analyserar era mailutskick och föreslår ändringar. Vi hjälper er även att skicka era enkäter så det ser ut att komma direkt från er. ​

Kundfeedback genomsyrar företagskulturen

På Com Hem ses NPS® som ett självklart nyckeltal att mäta och följa upp i hela verksamheten. Men att få organisationen att bli kundorienterad sker inte över en natt. Här är uthållighet en stor framgångsfaktor.

För att få ta del av fler framgångsrecept intervjuade vi Com Hems Jan Berglin, NPS®- och Customer Experience ansvarig.

Ta del av CR - Comhem white paper - Produktsida

Kontakta någon av våra specialister för mer info

Melody Jakob

Regionchef Stockholm
Telefon: +46(0)35-10 03 30
Mobil: +46 (0)70-990 00 34

Skicka ett mail

Fredrik Solheim

Kontaktperson för
Stockholm och norra Sverige
Telefon: +46 (0)70 967 84 60

Skicka ett mail

Lisa Muftig

Kontaktperson för
offentlig sektor och Bid Manager
Mobil: +46 (0)707-42 47 13

Skicka ett mail

Jörgen Gotthardsson

Kontaktperson för
mellersta och södra Sverige
Telefon: +46 (0)35-10 03 30
Mobil: +46 (0)705-33 27 37

Skicka ett mail

Emmie Berglund

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)76-052 05 89
Telefon: +46(0)35-100 330

Skicka ett mail

Julia Mark

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)70-410 92 51
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail

Tanja Kofler

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)73-939 59 33
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail 

Sofie Bengtsson

Konsult, Projektledare
Telefon: +46(0)35-710 03 31
Mobil:+46 (0)73-748 00 80

Skicka ett mail

Låt oss berätta hur vi kan hjälpa er?

  • Ja, tack! Jag tar gärna del av tips, trender, index och exklusiva erbjudande inom medarbetar- och kundundersökningar.
relation kundundersökning

Relationsbaserad

Kundundersökning

En relationsbaserad kundundersökning ger dig en övergripande indikation om kundens bild av er och hur de upplever relationen med er vid just detta tillfället. 

transaktions kundundersökning

Transaktionsbaserad

Kundundersökning

En transaktionsbaserad kundundersökning syftar till uppföljning av enskild transaktioner/interaktioner så som ett köp, genomfört projekt, etc.