Förbättrad kundupplevelse genom smart kundundersökning

Kundlojalitet får du inte bara genom en bra produkt eller ett lågt pris. Du behöver förstå och hantera flera faktorer; som att skapa en enkel kundupplevelse, inspirera, lyssna och agera på en personlig nivå. Genom en smart kundundersökning kan du ha en dialog med dina kunder och de som väljer att inte handla. Ni får löpande actionsbaserade insikter för att kunna agera – i alla led. Med hjälp av vår partner Avensia kan ni få ytterligare rådgivning och konkret verksamhetsstöd, strategiskt och taktiskt, för att skapa tillväxt genom kundinsiktsdriven affärsutveckling dvs en Relationsskapande handel.

retail
retail detaljhandeln

Varför är en bra kundupplevelse inom retail så viktig?

Genom att lyssna på era kunder och agera på deras feedback så kan ni arbeta mer strukturerat och fokuserat med er kundupplevelse.

 • En bra kundupplevelse är idag ett extremt starkt konkurrensmedel. I en öppen marknad och värld av gränslös tillgänglighet är en bra kundupplevelse det som särskiljer olika företag från varandra och skälet till varför kunden väljer er framför andra alternativ.
 • Kunderna är idag mer pålästa än någonsin. De jämför hela tiden olika företag och alternativ och förväntningarna på er som företag och varumärke ökar konstant.
 • Kunderna är engagerade och eftersom de har stor påverkan på ett företag vill de också vara delaktiga i utvecklingen av kunderbjudandet.


Genom en smart kundundersökning kan du ha en dialog med dina kunder och de som väljer att inte handla. Ni får löpande actionsbaserade insikter för att kunna agera – i alla led.

Quicksearch smarta enkäter kan integreras med Market automation-system, CRM och mycket annat för att skapa en enkel upplevelse, även om ni har många kunder.

Med hjälp av vår partner Avensia kan ni få ytterligare rådgivning och konkret verksamhetsstöd, strategiskt och taktiskt, för att skapa tillväxt genom kundinsiktsdriven affärsutveckling dvs en relationsskapande handel.

Tips! Gör kundens feedback från era kunder tillgänglig för alla era medarbetare i varje del av verksamheten, inte bara i kundtjänst, bland säljare och annan kundnära personal. En kundorienterad kultur får ni när alla känner att de är en del av kundens upplevelse.

Hur mäts din kundupplevelse inom retail?

Quicksearch hjälper er att dokumentera kundens (eller för den delen medarbetarens) resa vilket gör att ni kan identifiera var och när ni skall säkerställa upplevelsen med feedback.

Här är några exempel på löpande kundundersökning:

 • Efter alla säljmöten
 • Efter alla offerter (win/loss)
 • Varje ny kund
 • Varje genomfört projekt
 • Varje leverans
 • Varje supportsamtal
 • Efter varje kundtjänstärende
 • Efter avslutat abonnemang (exit)
 

Vad får jag som kund?

 • Vi hjälper er ta fram en process för din kundfeedback.
 • Nyckeltal (ex. NPS- Net Promoter Score ger NKI- Nöjd Kund Index) som enkelt ger dig svar på hur nöjd din kund är.
 • Möjlighet att kombinera kundundersökning med medarbetarundersökning för att få ett helhetsperspektiv.
 • Stöd vid analys för att få insikt.
 • Möjligheten att i detalj analysera allt från bakgrundsvariabler och segment till tidsperioder.
 • Möjlighet att jämföra med andra företag och branscher, s.k. benchmark.
 • Quicksearch mjukvaror ger dig rätt verktyg för att driva förbättringsarbetet framåt.
 • Integration med MA, CRM, lojalitetsprogram o.s.v. 
 • Kundfeedback som når alla; t.ex. andra kunder via rating, skärmar, intranät och veckomöten.


  Vår samarbetspartner Avensia kan hjälpa er i det fortsatta utvecklings-arbetet:

 • Customer Experience Program (CEP) – Implementera alla delar för ett effektivt löpande utvecklingsarbete (mål, strategi, metodik, dialogflöden etc)
 • Customer Experience Review (CER) – Det kan vara svårt att se sambanden mellan olika insikter, genomslagskraften internt kanske haltar, prioritering av åtgärder är felaktig osv. En objektiv analys av feedbackprogrammet görs.
 • Customer Journey Mapping (CJM) – Kunderna är idag mer pålästa än någonsin. Avensia har lång erfarenhet och metoder av att kartlägga kundresor och driva ett målfokuserat förändringsarbete.
 • Customer Journey Mapping (CJM) – Kunderna är idag mer pålästa än någonsin. Avensia har lång erfarenhet och metoder av att kartlägga kundresor och driva ett målfokuserat förändringsarbete.
checklista-systematiskt-lyssna-pa-kunder

Snappa upp förväntningar & fånga upp där det gått fel

I detta white paper får du en övergripande och generell checklista på de viktigaste punkterna att tänka på när du skapar en lösning för att löpande lyssna på kunder genom kundenkäter.

Kontakta någon av våra specialister för mer info

Samuel Wahlgren

Regionchef Stockholm
Konsult, Projektledare

Mobil: +46(0)765 11 38 20

 

Skicka ett mail

Tanja Kofler

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)73-939 59 33
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail 

Emilie Jernberg

Konsult, Projektledare
Telefon: +46(0)35 10 03 30

Skicka ett mail

Sofie Bengtsson

Konsult, Projektledare
Telefon: +46(0)35-710 03 31
Mobil: +46 (0)73-748 00 80

Skicka ett mail

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Fler smarta tillval för att optimera din kundundersökning

Optimera dina kundundersökningar och öka lönsamheten med hjälp av våra smarta tillval. Med små medel och till en låg kostnad kan du ex; ta hjälp av dina ambassadörer för att marknadsföra ditt företag, öka engagemanget hos dina medarbetare och kunder, samt automatisera din vardag. Ta en titt på våra smarta tillval.

kundundersökning

Produkttillägg
kundundersökningar

Resultat på skärmar

svarsfrekvens kundundersökning

Produkttillägg
kundundersökningar

SPF
- Öka svarsfrekvens, minska SPAM

Single sign on kundundersökningar

Produkttillägg
kundundersökningar

SSO - Single sign on

pushrapport kundundersökning

Produkttillägg
kundundersökningar

Pushrapporter

Samarbetspartners

Partner

Integrationsplattform

I tjänsten OurBoxes från Addimotion samlas alla kundleveranser in oberoende vart och vem ni skickar varorna med. 

Kunderna får en mer relevant kommunikation och på så sätt en bättre kundupplevelse från order, via lager, hela vägen till dörren eller ombud och leverans.

Partner

Verktyg kundservice

Kundo är en molntjänst framtagen för att göra kundservice enkelt, tillgängligt och värdeskapande för både företag som kunder. Kundservice är viktigt, och vi vet att det kan verka som en svår uppgifteratt leverera riktigt bra kundservice i flera kanaler, samtidigt.