Medarbetarundersökningar inom högskolor/ universitet

Quicksearch har ett dedikerat team med mångårig erfarenhet av att jobba med feedback inom högskolor och universitet. Med våra anpassade undersökningar får ni ett helhetsperspektiv inom flera viktiga områden; eNPS/ambassadörskap, arbetsklimat, ledarskap, organisation, visioner och mål. Den ger chefer, medarbetare och ledning en bra grund för att arbeta vidare och skapa konstruktiva diskussioner som driver utveckling på flera nivåer inom organisationen. 

Varför medarbetarundersökningar för högskolor/universitet?

 • Få en uppfattning om vad medarbetaren tycker om sitt arbete och om lärosätet som arbetsgivare.
 • Ge ledare och medarbetare ett verktyg att använda i förbättringsarbetet.
 • Få insikt om hur medarbetare talar om lärosätet med vänner och bekanta (viljan att rekommendera).
 • Fokusera på rätt saker, hitta styrkor och utvecklingspotential samt hjälp att fatta rätt beslut.
 • Jämförelse (benchmark) mot sig själv över tid (trend).
 • Jämförelse med andra högre lärosäten i Sverige.
 • Jämförelse mot andra branscher (privat, näringsliv och statliga myndigheter).

Hur fungerar undersökningarna?

 • Chefer, HR eller annan vald användare väljer frågor/områden, mottagargrupp och utskicksid via portalen.
 • Respondenterna svarar enkelt på enkäten via dator, telefon eller surfplatta. Automatiska påminnelser skicka till dem som inte slutför sin undersökning inom 2 veckor.
 • Respondenternas svar läsas direkt in i resultatportalen där användaren får tillgång att läsa, analysera och presentera resultat.
 • Chefen får stöd för tolkning och färdigt presentationsmaterial i PowerPoint som laddas ned från portalen.

Vad får jag som kund?

 • Validerade frågor att skicka ut direkt från portalen.
 • Möjlighet att skapa egna frågeområden och anpassat material för er organisation.
 • Obegränsat antal utskick.
 • Resultatet uppdaterat varje dygn.
 • Egen logga och bakgrundsbilder.
 • Mobilanpassad enkät.
 • Färdiga rapporter för presentation, förslag till åtgärder och handlingsplan.
 • Gemensamma nyckeltal som går att följa över tid.
   
   
 
 
Misstag medarbetarundersökning

Ladda ner vårt kostnadsfria white paper

Det finns massor av åsikter kring syftet och genomförandet av en medarbetarundersökning. Undersökningen skall ses som en regelbunden och demokratisk process som gagnar både arbetstagare och bolag.

Quicksearch rekommenderar att komplettera medarbetarundersökningen med löpande uppföljning av de viktigaste HR-processerna, t ex rekrytering, onboarding, medarbetarsamtal, det dagliga engagemanget och medarbetare som slutar.

Läs mer i vårt white paper och ta del av våra tips på hur man undviker 10 vanliga misstag vid en medarbetarundersökning.

Ta del av HR - 10 tips - medarbetarundersökning white paper - Produktsida

Kontakta någon av våra specialister för mer info

Melody Jakob

Regionchef Stockholm
Telefon: +46(0)35-10 03 30
Mobil: +46 (0)70-990 00 34

Skicka ett mail

Fredrik Solheim

Kontaktperson för
Stockholm och norra Sverige
Telefon: +46 (0)70 967 84 60

Skicka ett mail

Lisa Muftig

Kontaktperson för
offentlig sektor och Bid Manager
Mobil: +46 (0)707-42 47 13

Skicka ett mail

Sofia Wetterlund

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)10-177 38 05
Mobil: +46 (0)70-972 53 80

Skicka ett mail

Tanja Kofler

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)73-939 59 33
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail 

Therese Ekeroth

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)35-710 03 38
Mobil: +46 (0)709-22 82 92

Skicka ett mail

Julia Mark

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)70-410 92 51
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Produkter för årliga och löpande medarbetarundersökningar

Den klassiska årliga medarbetarundersökningen följer upp större frågor, som att arbetsplatsen är fri från diskriminering, att medarbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och/eller att de känner till och lever efter företagets värderingar. Löpande medarbetarundersökningar mäter HR-processer, så som rekrytering, introduktion eller exit och används för att fånga feedback och identifiera brister i rutiner och hantering. Pulsmätning fångar det som händer i vardagen ute i teamen. Ofta är en kombination av de olika metoderna den bästa.

 

Årlig
medarbetarundersökning

Insight

pulsmätning

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Puls

medarbetarundersökning

Pulsad/Temp
medarbetarundersökning

Digital arbetsmiljörond

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Flex

Pulsad
medarbetarundersökning

Flourish Pulsmätning

Löpande medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick inte jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Introduktion/ onboarding

Löpande
medarbetarundersökning

Stanna-kvar-samtal

exit

Löpande
medarbetarundersökningar

Exit