Medarbetarundersökningar inom lärosäten

Quicksearch har ett dedikerat team med mångårig erfarenhet av att arbeta med feedback inom lärosäten. Med våra anpassade undersökningar får ni ett helhetsperspektiv inom flera viktiga områden; eNPS (viljan att rekommendera arbetsplatsen), arbetsklimat, ledarskap, organisation, visioner och mål. Den ger chefer, medarbetare och ledning en bra grund för att arbeta vidare och skapa konstruktiva diskussioner som driver utveckling på flera nivåer inom organisationen. 

Varför medarbetarundersökningar för lärosäten?

 • Få en uppfattning om vad medarbetaren tycker om sitt arbete och om lärosätet som arbetsgivare.
 • Ge chefer och medarbetare ett verktyg att använda i förbättringsarbetet.
 • Få insikt om hur medarbetare talar om lärosätet med vänner och bekanta (viljan att rekommendera).
 • Fokusera på rätt saker, hitta styrkor och utvecklingspotential samt hjälp att fatta rätt beslut.
 • Jämförelse (benchmark) mot sig själv över tid (trend).
 • Jämförelse med andra högre lärosäten i Sverige.
 • Jämförelse mot andra branscher (privat, näringsliv och statliga myndigheter).

Kontakta oss för att veta mer

Hur fungerar undersökningarna?

 • Chefer, HR eller annan vald användare väljer frågor/områden, mottagargrupp och utskick via portalen.
 • Respondenterna svarar enkelt på enkäten via dator, telefon eller surfplatta. Automatiska påminnelser skicka till de som inte påbörjar eller slutfört sin undersökning.
 • Respondenternas svar importeras in i resultatportalen där chefen/HR får tillgång till resultat, för analys och presentation.
 • Chefen får stöd för tolkning och färdigt presentationsmaterial i PowerPoint som laddas ned från portalen.

Vad får jag som kund?

 • Validerade frågor att skicka ut direkt från portalen.
 • Möjlighet att skapa egna frågeområden och anpassat material för er organisation.
 • Obegränsat antal utskick.
 • Resultatet uppdaterat varje dygn.
 • Egen logga och bakgrundsbilder.
 • Responsiv enkät.
 • Färdiga rapporter för presentation, förslag till åtgärder och handlingsplan.
 • Gemensamma nyckeltal som går att följa över tid.
 
 
 
 

Produkter för årliga och löpande medarbetarundersökningar

Den klassiska årliga medarbetarundersökningen följer upp större frågor, som att arbetsplatsen är fri från diskriminering, att medarbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och/eller att de känner till och lever efter företagets värderingar. Löpande medarbetarundersökningar mäter HR-processer, så som rekrytering, introduktion eller exit och används för att fånga feedback och identifiera brister i rutiner och hantering löpande under året. Pulsar fångar det som händer i vardagen ute i teamen. Ofta är en kombination av de olika metoderna den bästa – Låt behovet styra.

Årlig
medarbetarundersökning

Insight

pulsmätning

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Puls

medarbetarundersökning

Pulsad/Temp
medarbetarundersökning

Digital arbetsmiljörond

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Flex

Pulsad
medarbetarundersökning

Flourish Pulsmätning

Löpande medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick inte jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Introduktion/ onboarding

Löpande
medarbetarundersökning

Stanna-kvar-samtal

exit

Löpande
medarbetarundersökningar

Exit

Ladda ner vårt kostnadsfria white paper för lärosäten

Ta del av de insikter som Quicksearch fått från mätningar gjorda under 2020, samt de tips som kom in från lärosäten under gruppdiskussionerna på vår nätverksträff, våren 2021.

Kontakta någon av våra specialister för mer info

Therese Ekeroth

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)35-710 03 38
Mobil: +46 (0)709-22 82 92

Skicka ett mail

Tanja Kofler

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)73-939 59 33
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail 

Sofia Wetterlund

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)10-177 38 05
Mobil: +46 (0)70-972 53 80

Skicka ett mail

Anna Hvit

Konsult, Projektledare
Telefon: +46(0)35 10 03 30
Mobil: +46(0)720 85 74 74

Skicka ett mail

Jonas Eklöf

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)738 67 42 00

Skicka ett mail

Klara Paulsson

Projektledare,Projektkoordinator
Telefon: +46(0)35 10 03 30
Mobil: +46(0)761 88 53 00

Skicka ett mail

 

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.