Medarbetarundersökningar som ger insikt och driver engagemang

Med våra undersökningar säkerställer ni ett högt engagemang hos hela organisationen. För att entusiasmera kunder, brukare och patienter till lojalitet måste man leta efter andra byggstenar, exempelvis program som driver engagemang och ambassadörskap inom en organisation. Vårt utbud består av klassiska medarbetarundersökningar, pulsmätningar samt Insight Processmätning (löpande mätningar). Ofta är det en kombination av de olika undersökningarna som ger det bästa resultatet.

HR produkter

Insight Medarbetarundersökning

Insight medarbetarundersökning utgår från din organisations situation för att identifiera inom vilka områden utvecklingsåtgärder bör vidtas för att skapa ett arbetsklimat som förbättrar verksamheten.​

Metoden bygger på principen att en ökad delaktighet skapar bättre förutsättningar att genomföra och lyckas med förändringar. ​

pulsmätning

Insight Puls

Insight Puls möjliggör för hela eller delar av organisationen att löpande följa upp verksamheten inom ett eller flera områden. Syftet är att få en koll på vart vi är på väg. Vi vill inte vänta till nästa års medarbetarundersökning för att se hur det vi arbetat med har förändrats!

Färdiga frågepaket från Insight medarbetarundersökning. Med möjlighet till egna frågor.

Insight Process

Insight Process mäter olika HR-processer med hjälp av korta och smarta enkäter. Du får löpande koll på medarbetarnas upplevelser och får möjlighet att agera direkt. 

Exempel på HR processer:

  • Rekrytering
  • Onboarding
  • Exit

Insight Process

Rekrytering

Säkerställ att ni som företag lever upp till förväntningarna som kandidaten har genom att löpande stämma av hur er rekryteringsprocess ska genomföras gentemot hur den upplevs.

Onboarding

Säkerställ att ni som företag lever upp till förväntningarna som den nyanställde har genom att löpande stämma av hur er introduktion ska genomföras gentemot hur den upplevs.

Exit

Följ upp era exitsamtal löpande över året. Hur kan ni som företag fånga upp/identifieras fel och brister som kanske inte kommer fram i vardagen. Den löpande exitmätningen ger er möjlighet att agera för att undvika onödig och kostsam personalomsättning framöver.

Branscher

medarbetarundersökning

Offentlig sektor

Quicksearch arbetar med kommuner, regioner och statliga myndigheter. Vi förstår vikten av att kunna anpassa våra medarbetarundersökningar utifrån era förutsättningar och behov.

medarbetarundersökning

Övriga branscher

Ladda ner vårt kostnadsfria kundcase "Att mäta sina HR-processer löpande"

På Semcon har man gått från att mäta färdiga utfall till att löpande ställa aktuella och relevanta frågor inom affärskritiska områden till sina medarbetare. Nu har processen automatiserats och används idag som en naturlig del i verksamheten världen över.

Kontakta någon av våra specialister för mer info

Therese Ekeroth

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)35-710 03 38
Mobil: +46 (0)709-22 82 92

Skicka ett mail

Tanja Kofler

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)73-939 59 33
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail 

Sofia Wetterlund

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)10-177 38 05
Mobil: +46 (0)70-972 53 80

Skicka ett mail

Anna Hvit

Konsult, Projektledare
Telefon: +46(0)35 10 03 30
Mobil: +46(0)720 85 74 74

Skicka ett mail

Jonas Eklöf

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)738 67 42 00

Skicka ett mail

Klara Paulsson

Projektledare,Projektkoordinator
Telefon: +46(0)35 10 03 30
Mobil: +46(0)761 88 53 00

Skicka ett mail

 

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.