Medarbetarundersökningar som ger insikt och driver engagemang!

Vill du engagera medarbetarna i företagets förbättringsprocess? Veta vad de tycker och få en tydlig överblick över organisationens styrkor och förbättringsområden? Quicksearch har genomfört relationsmätningar i över 20 år och är experter på statistik, undersökningsmetodik och analys. Vårt utbud består av klassiska medarbetarundersökningar pulsade mätningar, samt löpande mätningar av HR-processer. Ofta är det en kombination av de olika undersökningarna som ger det bästa resultatet.

Årliga, Temp och Pulsade medarbetarundersökningar

Årlig
medarbetarundersökning

Insight Medarbetarundersökning

Effektiv medarbetarundersökning som ger ett helhetsperspektiv inom flera viktiga områden. Bra grund för att arbeta vidare och skapa konstruktiva diskussioner som driver utvecklingen framåt.

pulsmätning

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Pulsundersökning

Kort och snabb pulsmätning som följer upp specifika områden och grupper under året för att kontinuerligt samla feedback. Få koll på vart vi är på väg. 

Pulsad
medarbetarundersökning

Flourish Pulsundersökning

Som teamchef kan det kännas svårt att veta hur man skall hantera utmaningar i gruppen som exempelvis stress, konflikter och kommunikation. Med vår chatbot fångar du enkelt teamets ideer och inkluderar alla.

medarbetarundersökning

Tempmätning

Digital arbetsmiljörond

Nya tider med hemmakontor och samma lagstadgade krav på god arbetsmiljö gör att vi måste hitta nya sätt för att ta reda på hur arbetslivet fungerar oavsett vart vi arbetar. 

Löpande medarbetarundersökningar

Löpande
medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick jobbet

Säkerställ att ni som företag lever upp till förväntningarna som den nya medarbetaren har genom att löpande stämma av hur rekryteringsprocessen ska genomföras gentemot hur den upplevs.

Löpande
medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick inte jobbet

Se till att inte bara de ni rekryterar, utan även inte rekryterar, blir ambassadörer i sina egna nätverk. Vem vet om ni ska rekrytera dem vid senare tillfälle eller vilka de känner?

Löpande
medarbetarundersökning

Introduktion

Introduktion, även kallad onboarding, är en process som integrerar nyanställda i företaget och dess kultur. Med hjälp av våra korta och smarta mätningar kvalitetssäkrar ni era introduktioner utan onödig administration.

Löpande
medarbetarundersökning

Stanna-kvar-samtal

Ofta finns en kritisk tidpunkt då medarbetare söker sig vidare. Med vår korta enkät hjälper vi chef/HR att förbättra kvalitén på stanna-kvar-samtalet och öka chanserna för en fortsatt anställning.

Löpande
medarbetarundersökning

Exit

Med våra korta mätningar identifieras brister och fel som kanske inte kommer fram i vardagen. Det ger möjlighet att agera för att undvika onödig och kostsam personalomsättning framöver.​

Branscher

medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningar

Kommuner och Regioner

Quicksearch arbetar med kommuner, regioner och statliga verk. Vi förstår vikten av att kunna anpassa våra medarbetarundersökningar utefter era behov och förutsättningar.

Ladda ner vårt kostnadsfria kundcase "Att mäta sina HR-processer löpande"

På Semcon har man gått från att mäta färdiga utfall till att löpande ställa aktuella och relevanta frågor inom affärskritiska områden till sina medarbetare. Nu har processen automatiserats och används idag som en naturlig del i verksamheten världen över.

Kontakta någon av våra specialister för mer info

Therese Ekeroth

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)35-710 03 38
Mobil: +46 (0)709-22 82 92

Skicka ett mail

Fredrik Solheim

Kontaktperson för
Stockholm och norra Sverige
Telefon: +46 (0)70 967 84 60

Skicka ett mail

Lisa Muftig

Kontaktperson för
offentlig sektor och Bid Manager
Mobil: +46 (0)707-42 47 13

Skicka ett mail

Sofia Wetterlund

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)10-177 38 05
Mobil: +46 (0)70-972 53 80

Skicka ett mail

Tanja Kofler

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)73-939 59 33
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail 

Julia Mark

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)70-410 92 51
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.