Medarbetarundersökningar som ger insikt och driver engagemang

Med våra undersökningar vill vi säkerställa ett högt engagemang hos hela organisationen. Vi tror inte att det räcker med att vara nöjd för att bygga och utveckla en verksamhet. För att entusiasmera kunder, brukare och patienter till lojalitet måste man leta efter andra byggstenar, exempelvis program som driver engagemang och ambassadörskap inom en organisation. 

Vårt utbud består av klassiska medarbetarundersökningar, pulsmätningar samt löpande HR-mätningar. Ofta är det en kombination av de olika undersökningarna som ger det bästa resultatet.

Årliga medarbetarundersökningar & Pulsar

Årlig
medarbetarundersökning

Insight Medarbetarundersökning

Effektiv medarbetarundersökning som ger ett helhetsperspektiv inom flera viktiga områden. Bra grund för att arbeta vidare och skapa konstruktiva diskussioner som driver utvecklingen framåt.

pulsmätning

Pulsundersökning

Insight Puls

Kort och snabb pulsundersökning som skapar engagemang där man följer upp specifika områden löpande under året  och ger er möjlighet att agera direkt genom att göra insatser där behov finns.

Pulsad
medarbetarundersökning

Flourish Pulsundersökning

Som teamchef kan det kännas svårt att veta hur man skall hantera utmaningar i gruppen som exempelvis stress, konflikter och kommunikation. Med vår chatbot fångar du enkelt teamets ideer och inkluderar alla.

Löpande HR-mätningar

Löpande
HR-mätningar

Rekrytering

Säkerställ att ni som företag lever upp till förväntningarna som kandidaten har genom att löpande stämma av hur er rekryteringsprocess ska genomföras gentemot hur den upplevs.

Löpande
HR-mätningar

Introduktion

Säkerställ att ni som företag lever upp till förväntningarna som den nyanställde har genom att löpande stämma av hur er introduktion ska genomföras gentemot hur den upplevs.

Löpande
HR-mätningar

Exit

Följ upp era exitsamtal löpande över året. Hur kan ni som företag fånga upp/identifieras fel och brister som kanske inte kommer fram i vardagen. Den löpande exitmätningen ger er möjlighet att agera för att undvika onödig och kostsam personalomsättning framöver.

Branscher

medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningar

Kommuner, Regioner & andra Myndigheter

Quicksearch arbetar med kommuner, regioner och statliga myndigheter. Vi förstår vikten av att kunna anpassa våra medarbetarundersökningar utifrån era förutsättningar och behov.

medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningar

Övriga branscher

Ladda ner vårt kostnadsfria kundcase "Att mäta sina HR-processer löpande"

På Semcon har man gått från att mäta färdiga utfall till att löpande ställa aktuella och relevanta frågor inom affärskritiska områden till sina medarbetare. Nu har processen automatiserats och används idag som en naturlig del i verksamheten världen över.

Kontakta någon av våra specialister för mer info

Therese Ekeroth

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)35-710 03 38
Mobil: +46 (0)709-22 82 92

Skicka ett mail

Tanja Kofler

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)73-939 59 33
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail 

Sofia Wetterlund

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)10-177 38 05
Mobil: +46 (0)70-972 53 80

Skicka ett mail

Anna Hvit

Konsult, Projektledare
Telefon: +46(0)35 10 03 30
Mobil: +46(0)720 85 74 74

Skicka ett mail

Jonas Eklöf

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)738 67 42 00

Skicka ett mail

Klara Paulsson

Projektledare,Projektkoordinator
Telefon: +46(0)35 10 03 30
Mobil: +46(0)761 88 53 00

Skicka ett mail

 

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.