Chat with us, powered by LiveChat
hr-trender medarbetarundersökning pulsmätning

5 HR-trender inom medarbetarundersökningar att ha koll på under 2024

I denna artikel kommer du få reda på:
Mina personliga spaningar och erfarenheter, grundade på de mätningar som Quicksearch genomfört under 2023. Genom att kombinera dessa insikter med omvärldsbevakning har jag identifierat fem nyckelområden som jag tror kommer att vara ha en stor betydelse för framgång inom HR under 2024.

Integration av HR-system

Se över era investeringar och se till att er organisations teknik verkligen hjälper er att driva framgång. Använd helhetslösningar istället för flera oberoende HR verktyg. En integration kan effektivisera och spara tid och ni får en samlad plattform för all data. Det resulterar i att det administrativa arbetet minskar och resurser kan läggas på andra viktiga funktioner i er verksamhet.

AI och BI-verktyg för analys

Genom att använda AI och BI-verktyg kan företag analysera stora datamängder för att få värdefulla insikter. AI kan tillämpas för att upptäcka mönster, förutse trender och utföra avancerad analys automatiskt. BI-verktyg, å andra sidan, erbjuder användarvänliga gränssnitt och dashboards som gör att beslutsfattare kan använda data på ett enkelt sätt.

Hållbart ledarskap

Vi ser att det efterfrågas ett hållbart ledarskap där chefen skapar förutsättningar för personalens trivsel och välmående. Att chefen tar socialt ansvar, är miljömedveten dvs fokuserar på att minska miljöpåverkan genom gröna initiativ, energieffektivitet och hållbara metoder, fattar beslut som gynnar företaget på lång sikt och uppmuntrar till engagemang och samarbete.

I de flesta av Quicksearchs mätningar som genomfördes under 2023 ser vi att vi har en positiv trend på just frågorna som handlar om att man har rätt förutsättningar, effektivitet och samarbete. Vi ser dessutom att våra kunder har en positiv trend på de flesta frågorna som handlar om det direkta ledarskapet.

Varför inte ställa riktade frågor till chefen om hen får rätt förutsättningar att utföra sitt arbete?!

Fokus på välmående

Det är ingen överraskning att smarta arbetsgivare investerar i välriktade personalförmåner för att attrahera, engagera och behålla de bästa talangerna.

Vi ser också att flexibilitet och tillit till sina anställda är faktorer som är viktiga att erbjuda för att konkurrera med andra arbetsplatser i framtiden.

Vi ser att medarbetarundersökningar kan komma att innehålla fler frågor alternativt att man önskar separata enkäter/pulsmätningar om anställdas psykiska och fysiska hälsa samt arbetslivsbalans för att bättre förstå och stödja välbefinnandet. Vi ser också ett stort intresse för att mäta friskfaktorer.

Uppföljning och genomförande av förändringar

Det efterfrågas mer fokus på att genomföra konkreta förändringar baserade på feedbacken vi samlar in åt våra kunder.

Att omsätta åtgärdsplanerna i praktiken utgör en central del av våra undersökningar. Det innebär att verkställa de föreslagna förändringarna eller initiativen på arbetsplatsen. Detta kan involvera genomförandet av utbildningar, justeringar i arbetsprocesserna eller andra specifika åtgärder för att förbättra arbetsförhållandena. Det är av yttersta vikt att skapa engagemang och delaktighet bland samtliga medarbetare. Efter genomförda aktiviteter är det viktigt att utvärdera effekterna av de genomförda åtgärderna.

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Skribent

Therese Ekeroth

Fler intressanta artiklar inom ditt område

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på Custom kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på paket Enterprise kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på paket Premium kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra HR-tjänster kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se