Chat with us, powered by LiveChat

Populära CX produkter

Se alla våra populära webinar i efterhand

Det är inte alltid dag och tid passar, därför har vi lagt upp alla våra webinar så du kan se i efterhand.

Medarbetarundersökning för insikt & agerbar feedback

En effektiv årlig undersökning med helhetsperspektiv inom flera viktiga områden. Bra grund för att via konstruktiva diskussioner driva utvecklingen framåt.

Medarbetarundersökning
medarbetarundersökning

Varför Insight medarbetarundersökning?

Insight medarbetarundersökning utgår från din organisations situation för att identifiera inom vilka områden utvecklingsåtgärder bör vidtas för att skapa ett arbetsklimat som förbättrar verksamheten.​

Metoden bygger på principen att en ökad delaktighet skapar bättre förutsättningar att genomföra och lyckas med förändringar. ​

Den ger chefer, medarbetare och ledning en bra grund för att arbeta vidare och skapa konstruktiva diskussioner som driver utveckling på flera nivåer inom organisationen.​

Medarbetarundersökningen består av 4 huvudområden (indexområden):​

 1. Arbetsklimat​
  2. Ledarskap​
  3. Organisation​
  4. Vision och Mål​

samt eNPS (Ambassadörsskap)​

Hur fungerar det?

 • Medarbetarna svarar på undersökningens frågor via mejl, inloggning via länk och anställningsnummer alternativt SMS direkt i telefon eller dator.
 • Resultatet återkopplas på alla organisatoriska enheter som har tillräckligt många svar. 
 • Chefen får sitt inlogg via mail till en webbaserad resultatportal med sitt resultat där hen enkelt kan ladda ned färdiga rapporter och presentera för sin grupp. I rapporten finns jämförelser, benchmark samt förslag till förbättringar.

Vad får jag som kund?

 • En komplett medarbetarundersökning som är enkel att arbeta med för alla.
 • Möjlighet att komplettera med egna frågor.
 • Dedikerad projektledare genom hela projektet.
 • Anpassning efter er grafiska profil.
 • Benchmark mot andra företag och branscher.
 • Färdiga rapporter för presentation med förslag till förbättringar.
 • Medarbetarundersökningen är helt anonym.


Misstag medarbetarundersökning

Ladda ner vårt kostnadsfria white paper

Det finns massor av åsikter kring syftet och genomförandet av en medarbetarundersökning. Undersökningen skall ses som en regelbunden och demokratisk process som gagnar både arbetstagare och bolag.

Quicksearch rekommenderar att komplettera medarbetarundersökningen med löpande uppföljning av de viktigaste HR-processerna, t ex rekrytering, onboarding, medarbetarsamtal, det dagliga engagemanget och medarbetare som slutar.

Läs mer i vårt white paper och ta del av våra tips på hur man undviker 10 vanliga misstag vid en medarbetarundersökning.

Kontakta någon av våra specialister för mer info

Therese Ekeroth

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)35-710 03 38
Mobil: +46 (0)709-22 82 92

Skicka ett mail

Tanja Kofler

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)73-939 59 33
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail 

Sofia Wetterlund

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)10-177 38 05
Mobil: +46 (0)70-972 53 80

Skicka ett mail

Anna Hvit

Konsult, Projektledare
Telefon: +46(0)35 10 03 30
Mobil: +46(0)720 85 74 74

Skicka ett mail

Jonas Eklöf

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)738 67 42 00

Skicka ett mail

Klara Paulsson

Projektledare,Projektkoordinator
Telefon: +46(0)35 10 03 30
Mobil: +46(0)761 88 53 00

Skicka ett mail

 

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Produkter för årliga och löpande medarbetarundersökningar

Den klassiska årliga medarbetarundersökningen följer upp större frågor, som att arbetsplatsen är fri från diskriminering, att medarbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och/eller att de känner till och lever efter företagets värderingar. Löpande medarbetarundersökningar mäter HR-processer, så som rekrytering, introduktion eller exit och används för att fånga feedback och identifiera brister i rutiner och hantering löpande under året. Pulsar fångar det som händer i vardagen ute i teamen. Ofta är en kombination av de olika metoderna den bästa – Låt behovet styra.

Årlig
medarbetarundersökning

Insight

pulsmätning

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Puls

medarbetarundersökning

Pulsad/Temp
medarbetarundersökning

Digital arbetsmiljörond

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Flex

Pulsad
medarbetarundersökning

Flourish Pulsmätning

Löpande medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick inte jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Introduktion/ onboarding

Löpande
medarbetarundersökning

Stanna-kvar-samtal

exit

Löpande
medarbetarundersökningar

Exit