Medarbetarundersökning för insikt & agerbar feedback

Insight är en effektiv medarbetarundersökning som ger ett helhetsperspektiv inom flera viktiga områden; eNPS/ambassadörskap, arbetsklimat, ledarskap, organisation, visioner och mål. Den ger chefer, medarbetare och ledning en bra grund för att arbeta vidare och skapa konstruktiva diskussioner som driver utveckling på flera nivåer inom organisationen.

Medarbetarundersökning
medarbetarundersökning

Varför Insight medarbetarundersökning?

Insight bidrar till en effektivare process för medarbetarundersökning och ger er ett helhetsperspektiv inom flera viktiga områden; eNPS/ambassadörskap, arbetsklimat, ledarskap, organisation, visioner och mål.

Med undersökningen vill vi säkerställa ett högt engagemang inom hela organisationen. Vi tror inte att det räcker med att bara vara nöjd för att skapa goda resultat.

Insight innehåller validerade frågor för agerbar feedback. Resultatet ger team, chefer och ledningsgrupper underlag för diskussion, åtgärd och handling.

Hur fungerar det?

 • Medarbetarna svarar på undersökningens frågor via mejl eller SMS direkt i telefon eller dator.
 • Resultatet återkopplas på alla organisatoriska enheter som har tillräckligt många svar. Chefer får inlogg via mejl till en webbaserad portal med sitt resultat.
 • Chefen kan enkelt ladda ned färdiga rapporter och presentera för sin grupp. I rapporten finns jämförelser, benchmark och hjälp till aktiviteter.

Vad får jag som kund?

 • En komplett medarbetarundersökning som är enkel att arbeta med.
 • Möjligheten att komplettera med egna frågor.
 • Svar på flera olika områden och en bra “första-mätning” eller “en gång om året-mätning”.
 • Dedikerad projektledare genom hela uppdraget.
 • Egen logga och bakgrundsbilder.
 • Medarbetarundersökningen är helt anonym.
 • Mobilanpassad enkät.
 • Färdiga rapporter för presentation och handlingsplaner.

Erbjudande

Just nu bjuder vi både existerande och nya kunder på tre chefs-licenser för vår chatbot Flourish. Licenserna ger er möjligheten att pulsa tre team.

Läs mer om Flourish Pulsmätning här.

Kontakta oss för mer information om erbjudandet.

Misstag medarbetarundersökning

Ladda ner vårt kostnadsfria white paper

Det finns massor av åsikter kring syftet och genomförandet av en medarbetarundersökning. Undersökningen skall ses som en regelbunden och demokratisk process som gagnar både arbetstagare och bolag.

Quicksearch rekommenderar att komplettera medarbetarundersökningen med löpande uppföljning av de viktigaste HR-processerna, t ex rekrytering, onboarding, medarbetarsamtal, det dagliga engagemanget och medarbetare som slutar.

Läs mer i vårt white paper och ta del av våra tips på hur man undviker 10 vanliga misstag vid en medarbetarundersökning.

Kontakta någon av våra specialister för mer info

Therese Ekeroth

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)35-710 03 38
Mobil: +46 (0)709-22 82 92

Skicka ett mail

Fredrik Solheim

Kontaktperson för
Stockholm och norra Sverige
Telefon: +46 (0)70 967 84 60

Skicka ett mail

Tanja Kofler

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)73-939 59 33
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail 

Sofia Wetterlund

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)10-177 38 05
Mobil: +46 (0)70-972 53 80

Skicka ett mail

Julia Mark

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)70-410 92 51
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Produkter för årliga och löpande medarbetarundersökningar

Den klassiska årliga medarbetarundersökningen följer upp större frågor, som att arbetsplatsen är fri från diskriminering, att medarbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och/eller att de känner till och lever efter företagets värderingar. Löpande medarbetarundersökningar mäter HR-processer, så som rekrytering, introduktion eller exit och används för att fånga feedback och identifiera brister i rutiner och hantering. Pulsmätning fångar det som händer i vardagen ute i teamen. Ofta är en kombination av de olika metoderna den bästa.

 

Årlig
medarbetarundersökning

Insight

pulsmätning

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Puls

medarbetarundersökning

Pulsad/Temp
medarbetarundersökning

Digital arbetsmiljörond

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Flex

Pulsad
medarbetarundersökning

Flourish Pulsmätning

Löpande medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick inte jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Introduktion/ onboarding

Löpande
medarbetarundersökning

Stanna-kvar-samtal

exit

Löpande
medarbetarundersökningar

Exit