Chat with us, powered by LiveChat

Populära CX produkter

Se alla våra populära webinar i efterhand

Det är inte alltid dag och tid passar, därför har vi lagt upp alla våra webinar så du kan se i efterhand.

5 viktiga saker att tänka på vid en NMI-undersökning

I denna artikel kommer du få reda på…

– Vilka och hur många frågor som bör ställas
– Varför du genomför en NMI-undersökning
– Hur du sätter upp en tydlig handlingsplan efter genomförandet
– Värdet i att kombinera NMI med NPS

Quicksearch har genomfört relationsmätningar i över 20 år och är experter på statistik, undersökningsmetodik och analys.

Nöjd Medarbetarindex (NMI) är den interna motsvarigheten till Nöjd Kund Index (NKI) och ett viktigt verktyg när det kommer till att utföra medarbetarundersökningar. Metoden för att ta reda på hur nöjda medarbetarna är med arbetsmiljön och ledarskapet är välkänd, men utan att ha full koll på hur NMI fungerar och vad undersökningen bidrar till gör den ingen nytta! 

Här listar vi fem viktiga saker du kan tänka på när du vill utföra en NMI-undersökning:

1. Ställ inte fler frågor än du behöver

Nöjd medarbetarindex (NMI) grundas på att ställa de tre frågorna

1. Om du tänker på din arbetsplats i sin helhet. Hur nöjd är du med den?
2. Är din arbetsplats lika bra som du hoppades att den skulle vara? 
3. Tänk dig en perfekt arbetsplats. Hur nära en sådan arbetsplats är din arbetsplats?

Vanligtvis ställs ytterligare frågor för att kunna göra en utförligare analys. Det finns ingen regel som säger hur många frågor du får ställa i din enkät men det kan vara en bra idé att utgå ifrån vad du själv tycker är ett lagom antal. Det som är bra med de tre NMI-frågorna är att de lätt kan ”brytas ut” vid analysen av resultatet. 

Hur många frågor du väljer att ta med i din enkät kan däremot påverka svarsdeltagandet. Ju fler frågor du väljer att ställa i din undersökning desto större chans är det att dina medarbetare tröttnar på att svara. Du ska inte ställa fler frågor än du behöver! Det är viktigt att tänka igenom vilka frågor som ska ingå så att de är preciserade för syftet.

NMI med Insight

På Quicksearch har vi tillsammans med myndigheter, privata företag och akademiska partners tagit fram Insight, ett frågebatteri som kan hjälpa dig att ställa de rätta frågorna. Ur fyra olika områden hämtas ca 20 frågor vardera som tillsammans bildar ett medarbetarindex (MI). Medarbetarindexet är ett mått på engagemang och belyser delaktighet, samarbete samt ansvarstagande både i ledarskapet och medarbetarskapet.

Nyfiken på att lära dig mer? Ta kontakt med oss!

2. Varför genomför du NMI-undersökningen?

En undersökning ska inte göras bara för att någon på kontoret nämnde att det var ett tag sedan sist. Antagligen har ditt företag ett mål som ni vill uppnå där era medarbetare står i centrum av arbetet för att nå dit, eller så märks det tydligt att personalen är olycklig. En NMI-undersökning hjälper dig att se vilka områden som behöver förbättras, men det är alltid nyttigt att fundera över syftet i förhand. Medarbetarna ska få sina röster hörda och få berätta hur de trivs och upplever ledarskapet. Då skadar det inte att lägga lite extra tid på att formulera rätt frågor.

varför nöjd medarbetarindex?


Det första steget du måste ta är att identifiera inom vilka områden utveckling behövs, för att kunna skapa ett arbetsklimat som förbättrar verksamheten. Utgå från din organisations situation: Hur ser balansen mellan ledarskap och medarbetarskap ut i din organisation? Kan och vill alla vara delaktiga i verksamhetens utveckling? Är arbetsmiljön så bra att man kan säkerställa att alla har samma förutsättningar att vara både lönsamma, hälsosamma och lyckosamma? 

3. Prioriteringar är inte alltid tydliga

När resultatet har landat på skrivbordet och analysen är genomförd behöver du prioritera vilka åtgärder som ska tas. Du kan ju inte fixa allt på en gång. Det som är värt att ha i åtanke är att alla undersökningar ger varierande resultat. I vissa fall är det tydligt vilket område som fungerar eller behöver förbättras, i andra finns det många områden där medarbetarna är missnöjda. Att återkoppla till medarbetarna är därför avgörande. Låt dem tala om vad de vill ska förändras primärt för att de ska trivas på arbetsplatsen. 

4. Tydlig handlingsplan

Vem ansvarar för vad, vilka mål ska nås och när? Att sätta upp en tydlig handlingsplan är något av det viktigaste att göra efter att du genomfört en NMI-undersökning. Alla är ansvariga för det förbättringsarbete som kommer efter. Därför är det ytterst viktigt att en konkret plan presenteras där det framgår vad som ska göras och vem som i första hand är ansvarig för att det utförs. Vanligtvis sammanställs undersökningen i en rapport som alla på företaget kan ta del av. Det kan vara en bra idé att diskutera rapporten på ett arbetsmöte och komma fram till de viktigaste punkterna tillsammans.

nmi plan


För att företag ska kunna utvecklas och förbättras behövs tydliga verktyg och enkla planer som därefter – steg för steg – stödjer chefer i det fortsatta arbetet för att få något att hända. Insight är ett sådant verktyg; det bygger på principen att en ökad delaktighet skapar bättre förutsättningar att genomföra och lyckas med förändringar. Fokus ligger på resultatet och att tydliggöra vem som arbetar med utveckling och förbättring.

Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

5. Kombinera NMI med eNPS

En undersökningen är helt obetydlig för företaget om ingen uppföljning görs. Hur ser det ut ett år senare, två år? Att mäta regelbundet är en förutsättning för att kunna följa förändringar i attityder och förhållningssätt. Med den tanken som grund är det inte hållbart att enbart utföra långa och omfattande undersökningar en gång om året.

Genom att regelbundet genomföra mätningar i de olika processer som en medarbetare ingår i får du löpande feedback över hur känslor och attityder förändras över tid. Detta gör du enklast genom att ställa den ultimata frågan: ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera företaget till en vän eller bekant?”. Svaren på frågan ger dig ditt eNPS®.

Följ ert medarbetarindex och eNPS® över tid för att få en mer överskådlig bild av de förändringar som görs (eller inte görs).

Nöjd medarbetarindex hos Quicksearch

På Quicksearch jobbar vi med både Nöjd medarbetarindex och Employee Net Promoter Score®. Precis som eNPS® ger NMI dig ett nyckeltal som enkelt går att jämföra med andra företag och konkurrenter. Ta kontakt med oss om du vill lära dig mer om NMI eller vårt frågebatteri Insight. Vi hjälper företag att utföra undersökningar som gillas av både chefer, medarbetare och kunder!

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Skribent

Clara Abrahamsson

Fler intressanta artiklar inom ditt område

Pulsmätning = framgång

I den här artikeln kommer vi gå igenom följande:– Vad en pulsmätning är– Varför pulsmätningar är viktiga och vad de leder till– Hur en pulsmätning

Läs mer »