Chat with us, powered by LiveChat

Webinar

Kommunikation & konflikter i virtuella team

Distansarbete innebär nya utmaningar för både ledare och medarbetare. Vi kommer bland annat gå igenom:

  • Varför konflikter uppstår
  • Hur konflikter hanteras på bästa sätt
  • Vad som kännetecknar effektiv kommunikation i virtuella team

Vi fördjupar vi oss i en av de större utmaningarna, nämligen kommunikationen.

Astrid från TemaHR.se berättar om forskning kring ledarskap, kommunikation och konflikter i team som arbetar på distans.