Chat with us, powered by LiveChat

Populära CX produkter

Se alla våra populära webinar i efterhand

Det är inte alltid dag och tid passar, därför har vi lagt upp alla våra webinar så du kan se i efterhand.

5 tips för att skapa ambassadörer under rekrytering

Aldrig förr har rekryterings-processen väckt så många tankar och funderingar som den gjort nu sedan en tid tillbaka. Inte minst för alla nya jobbsökande som befunnit sig ute på marknaden, men också för arbetsgivare. Många företag har tvingats till att förändra sina tillvägagångssätt och sitt sätt att tänka kring rekrytering och processen som det innebär.

I det här inlägget så benar vi ut rekrytering och vad som kan vara värt att tänka på i en rekryterings-process. Det beskrivs också på vilka sätt en lyckad rekrytering kan ge er som företag nya ambassadörer och på vilka sätt det spelar roll.

En allt mer digitaliserad rekrytering

Många företag har till följd av Coronapandemin valt att digitalisera rekryterings-processen delvis eller helt och hållet, vilket är en av flera nödvändiga åtgärder som behövt vidtas. Det i sin tur har också kunnat resultera i en betydligt mycket större trygghet för alla parter. Däremot så har förändringen som det inneburit att digitalisera rekryteringen men kanske också verksamheten i stort även fört med sig nya, och för många företag oidentifierade utmaningar.

Bland dessa exempelvis att osäkerheten hos arbetssökande av olika anledningar visat sig ha ökat, vilket gör det ännu mer viktigt för arbetsgivare att se till att rekryteringen sker på ett så tryggt sätt som möjligt. Också att det sker på ett smidigt och schysst sätt – i ett så högt tempo som möjligt. Detta minskar även risken att förlora potentiella kandidater på vägen, och ur en mer generell synpunkt av stor vikt för att kunna skapa goda förutsättningar för en rekrytering.

På tal om goda förutsättningar så är det också viktigt att vara medveten om att förändrade arbetssätt medför en risk att arbetsmiljön förändras. Detta är viktigt att ha i åtanke både vad kommer till rekryterings-processen, men också ur arbetsmiljösynpunkt generellt.

En för många förändrad arbetssituation

Det finns goda skäl att tro att en allt mer digitaliserad arbetssituation kommer att bli någon typ av standard numera. Detta kommer isåfall också kunna röra sig om just rekryteringar och hur de på bästa sätt bör vara utformade.

Många företag upptäcker inte bara att det finns digitala utmaningar utan upplever även fördelarna med att köra just digitalt. Exempelvis så är flexibiliteten en av de faktorer som gynnas av det mer digitala tillvägagångssättet. Det finns också många medarbetare som vittnar om hur att arbeta hybrid har öppnat upp deras ögon, och berättar att de av flera anledningar till och med föredrar att arbeta på det här sättet.

En digitaliserad rekrytering har alltså många gånger varit nödvändig under tider där det fysiska mötet känts otryggt, men det finns också goda skäl att tro att många av de digitala arbetssätt vi tvingats anamma under en tid nu, är här för att stanna. Hur påverkas egentligen arbetsmiljön av det förändrade arbetssättet? Det är en stor fråga, med säkerligen många och olika svar. Det vi vet med säkerhet är det faktum att den påverkas, och att det är otroligt viktigt att vara medveten om – och arbeta med den.

5 tips på hur du kan säkerställa en kvalitativ rekryterings-process

Se till att er process är systematisk och strukturerad

För bästa resultat bör kandidaten både informeras men också engageras genom hela rekryteringen. Detta kommer ge kandidaten de rätta förutsättningarna för att förstå om dess förväntningar överensstämmer med vad ni faktiskt erbjuder

Återkoppling

Att regelbundet återkoppla till kandidaten under processens gång är en otroligt viktig byggsten i en lyckad rekryterings-process och hjälper kandidaten att hållas engagerad. Det ser också till att företaget bygger på sitt ”arbetsgivarvarumärke” och leder generellt till en större känsla utav trygghet

Socialisering är en del av en lyckad rekrytering

Att låta kandidaten träffa – digitalt eller inte, centrala personer och potentiella framtida kollegor tillför perspektiv på jobbet/organisationen, ger kandidaten en större inblick i er verksamhet samt får kandidaten att känna sig delaktig

Mätning av rekrytering

Genom att ställa några enkla frågor till de som deltagit i er rekrytering så får ni dyrbar information direkt från källan om hur ni som företag upplevs – vad ni gör bra respektive mindre bra. Detta är ett bra sätt att säkerställa att er rekrytering upplevs på just det sätt som ni själva önskar

Förvaltande av feedback

För att lyckas få till en bra rekryterings-process behöver det finnas en stark ambition samt villighet att arbeta med den informationen som ni får av kandidaten. Informationen kommer att ge er goda möjligheter att optimera rekryterings-processen och se till att den alltid håller samma höga kvalitéHär kan du hitta våra HR-undersökningar: Rekrytering – fick jobbet, Rekrytering – fick inte jobbet, samt Introduktionmätning

Mäta rekrytering

Med hjälp av Quicksearch korta och snabba mätningar så får ni en bättre förståelse och en större medvetenhet i eventuella brister ni har i er rekryterings-process och ges sedan möjlighet att snabbt kunna agera utefter dessa insikter.

Mätningsmetoden vi använder kallas för eNPS och är ett nyckeltal som vi mäter löpande, och också något som följs över tid. Kortfattat går det att förklara som så att eNPS visar rekommendationsviljan internt eller externt i en verksamhet. Lär dig mer om eNPS här.

Exempelvis så är det både relevant och viktigt att fråga kandidater hur de har upplevt er rekrytering. Inte bara gör det de nyrekryterade till ambassadörer för ert företag, men ser också till att kandidaterna som inte blir rekryterade blir ambassadörer i sitt egna nätverk.

Med det menas exempelvis att om den personen som inte blev rekryterad har fått en positiv upplevelse av er som företag, så är också den personen mycket mer benägen att prata gott om ert företag inför andra. Den är också sannolikt positivt inställd till att söka jobb hos er igen i framtiden – vilket är en klar fördel om konkurrensen om tjänsten varit väldigt hög exempelvis. Detta är dock inget som ges av sig självt utan kräver både mätning men också en ambition att vilja förvalta den information som ges av mätningen.Kolla även in artikeln Tre tips för en lyckad onboarding-process för att samla kunskap kring vad en onboarding-process innebär i praktiken, hur en lyckad on-boarding process ser ut och hur du lyckas uppnå det – samt, hur du kan mäta den.

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Skribent

Amanda Wall

Fler intressanta artiklar inom ditt område

Pulsmätningar, varför då?

I denna artikel kommer du få reda på…– Varför du bör göra pulsmätningar– Hur pulsmätning med Flourish fungerar– Fördelarna med att välja Flourish Quicksearch har

Läs mer »