Warning: htmlentities() expects parameter 1 to be string, array given in /home/qs/se.quicksearch.se/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-image.php on line 71

Warning: htmlentities() expects parameter 1 to be string, array given in /home/qs/se.quicksearch.se/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-image.php on line 71

Warning: htmlentities() expects parameter 1 to be string, array given in /home/qs/se.quicksearch.se/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-image.php on line 71

Warning: htmlentities() expects parameter 1 to be string, array given in /home/qs/se.quicksearch.se/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-image.php on line 71

Populära CX produkter

Se alla våra populära webinar i efterhand

Det är inte alltid dag och tid passar, därför har vi lagt upp alla våra webinar så du kan se i efterhand.

Samsyn lägger grunden för optimerad feedbackprocess

Skrivet av Martin Jönsson, Projektsupport, Quicksearch

martin.j

En stor del av vårt arbete på Quicksearch handlar om att ansvara för helhetssynen inom feedbackprocessens informations- och kunskapstransformering.

Information är ett abstrakt begrepp. En definition är att information är en av vår tids mest använda råvara som kombineras med andra datakällor och raffineras för att kunna besvara frågor, stödja beslut samt göra prognoser om framtiden. Information kan ta många typer av former, tolkas olika beroende på vilket perspektiv informationen betraktas ifrån och fyller varierande behov beroende på hur informationen ska används.

Detta är något vi på Quicksearch ständigt måste ha i åtanke när vi startar ett nytt projekt. För att optimera feedbackprocessen måste hänsyn tas till att det finns olika typer av perspektiv att ha i åtanke. En gemensam bild mellan alla de som är involverade i projektet lägger en stabil gemensam grund att stå på.

I takt med att informationsbearbetning ändras i feedbackbranschen när nya teknologier introduceras utvecklas nya bearbetningsprocesser. Några av dessa nya teknologier som skapar nya möjligheter att bearbeta information i feedbackprocesserna idag är Machine learning, Big data, etc. För att underlätta att dessa processer implementeras och fungerar för våra kunder blir ett stort fokus för vårt arbete hur informationen överförs, översätts och transformeras. Vi måste alltid säkerställa att vår egen utveckling håller jämn takt med introduktionen av nya teknologier, behov och krav inom vår bransch.

Vår målsättning på Quicksearch är att vi tillsammans med våra kunder hittar lösningar för feedbackprocessen som passar och tillför ett unikt värde. Detta når vi upp till genom att ständigt ha våra kunders perspektiv i åtanke.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med olika feedbackprocesser? Kontakta oss!

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.


Warning: htmlentities() expects parameter 1 to be string, array given in /home/qs/se.quicksearch.se/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-image.php on line 71

Skribent

Fler intressanta artiklar inom ditt område