Chat with us, powered by LiveChat

Webinar 30/11
Samarbete post-Covid med Siri Wikander [People growth expert]

Ta makten över arbetslivets nya samarbetsformer och nyttja tiden i möten mer effektivt! Vad har vi lärt oss hittills post-Covid och vad kan vi göra annorlunda?

Varför är butiksmedarbetare mer nöjda med sin chef än andra yrkesgrupper?

Jag läste ett inlägg på Engage for Success som fick mig att fundera. Enbart genom att lära sig personalens namn och behandla de anställda som individer så lyckades en butikschef på Marks & Spencer öka engagemanget och försäljningen i butiken. Kan det vara så enkelt att skapa en framgångsrik butik?

För några år sedan skrev Stefan Tengblad et al en forskningsrapport om personalledning i detaljhandeln. De frågade sig varför butiksmedarbetare anger högre arbetstillfredsställelse än de flesta yrkesgrupper i det svenska arbetslivet. De fann väldigt starka och sociala relationer på butiksnivån.

De skrev att de flesta medarbetarna tycker om att arbeta med chefen, tycker om sin chef som person och känner allmän tillit. En förklaring som Tengblad et al lyfte fram är att arbetet i en butik är relativt obyråkratiskt och att en butikschef ofta hjälper till med dagliga göromål och att det finns tid och plats för kommunikation och otvungna samtal under tiden man utför sitt arbete. Framgångsrika butikschefer är bra på att ge medarbetarna eget ansvar och möjligheter att påverka allt ifrån skyltning av varor till egna arbetsscheman.

Är det så att butikschefen på Marks & Spencer har upptäckt ett svenskt eller skandinaviskt ledarskap? Eller räcker det med att bli sedd och förstådd av chefen för att öka engagemanget på arbetet? Det går inte att komma ifrån att ledarskapet har kulturella aspekter som inte går att blunda för. En svensk butikschef i London behöver göra vissa anpassningar likaså är det svårt för en engelsk chef att agera likadant i Sverige som i England. Däremot mår vi alla väl av att bli respekterade och sedda som individer.

Vi på Quicksearch pratar ofta om vikten av feedback. Många av våra frågor i medarbetarundersökningen handlar om kontinuerlig feedback, förmågan att lyssna, tillgängligheten med mera. En ledare ska vara duktig på många saker men kanske är kommunikationen och förmågan att lyssna en av de viktigaste egenskaperna för en lagledare.

En vanlig orsak till missnöje är en för instrumentell syn på kommunikationen. En alltför rationell ledare tenderar att informera bara när det finns något nytt att säga, men som Tengblad et al visade så är kommunikationen och de otvungna samtalen mellan chef och medarbetare själva kittet som engagemanget och arbetstillfredsställelsen i detaljhandeln vilar på.

Quickseach har förmånen att arbeta med flera olika företag inom detaljhandeln och vi ser och kan bevisa att medarbetarengagemang korrelerar med lojala kunder. Är du intresserad av att höra mer om detta samband och hur ni kan arbeta med löpande feedback?

Kontakta oss så bokar vi in ett möte!

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Skrivet av:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email