Chat with us, powered by LiveChat

Feedback ser olika ut beroende på roll.

Vilken roll har du? 
Quicksearch är ett webbaserat feedbacksystem för hela företagets analys- och förbättringsarbete.

Kund

Kunder vill oftast ge feedback på vad de köper, men inte till vilket pris som helst.

Quicksearch hjälper företag att med snabb feedback föra en dialog med sina kunder. Med hjälp av Quicksearch så kan kunden besvara frågor snabbt och enkelt. Genom korta regelbundna enkäter via e-post, webb och sms kan ni enkelt lösa kundernas eventuella problem när de dyker upp samt få bekräftat att ni levererar den upplevelse de förväntar sig.

Enkäterna är självklart responsiva och vi designar dom enligt dina önskemål.

Medarbetare

Medarbetare är vana vid att besvara enkäter, men ser oftast inte effekten.

Quicksearch hjälper medarbetaren säga sin åsikt och vara delaktig i en demokratisk förbättringsprocess. Med hjälp av Quicksearch så kan medarbetaren besvara frågor både anonymt och individuellt. Ändamålsenliga enkäter, generella såväl som händelsestyrda, bekräftar att organisationen levererar förutsättningar för engagemang och arbetsresultat. Utvecklingsområden identifieras direkt och reds ut så missnöje inte sprids.

Våra enkäter är snygga och tydliga för att öka engagemanget. Enkäterna är självklart responsiva.

Teamchef

Teamet vill veta hur det går

Quicksearch ger regelbunden feedback på vad kunderna och medarbetarna tycker, både vad som fungerar och vad som bör förbättras. Här hittar du vad kunder och medarbetare vill att ni skall arbeta med. Quicksearch levererar individuell feedback som teamets personal får direkt från kundens mun. Både styrkor och förbättringsområden lyfts fram, så teamet vet vad de ska fortsätta med och vad som behöver förbättras.

Här följs olika processer löpande och ur olika tidsperspektiv. Hur ser trenden ut? Vad är våra starka respektive svaga sidor.

Kundservice

Kundservice vill leverera bra service på ett effektivt sätt. Quicksearch hjälper dem att förstå hur man agerar utifrån feedback.

Med hjälp av Quicksearch ser kundservice vad kunderna tycker om sin upplevelse och kan lösa eventuella problem direkt. I ett lättanvänt gränssnitt visas callcenterpersonal enkelt vilka som är ambassadörer, passiva eller kritiker och kan agera därefter.

Här ser du tydligt alla inkommande svar. Du ser direkt om det är en detractor eller promoter.

CX-expert

CX-experten vill öka sin förståelse för vad som ligger bakom kundupplevelsen och vad som driver tillväxt och framgång.

Quicksearch ger dig de insikter du behöver för att skapa värde både för kunden och ditt företag. Förstå viktiga drivkrafter och prioritera förbättringar. Med Quicksearch analyseras vilka områden som påverkar kundnöjdhet och lojalitet. Här ger vi dig möjlighet att komma till den grundläggande orsaken till problem som är gömda i stora mängder text och data från undersökningar, sociala medier, e-post och mer.

I vårt analysverktyg kan du göra avancerade analyser och enkelt publicera resultatet i lämpligt format.

HR-expert

HR-experten vill öka sin förståelse gällande vad som ligger bakom lojalitet och vad som driver engagemang.

Quicksearch ger insikter kring stress, jämlikhet, medarbetarskap, kultur och värderingar. Hitta det som gör att medarbetarna älskar sin arbetsplats. Med Quicksearch analyseras vilka områden som påverkar medarbetarnöjdhet och viljan att rekommendera arbetsplatsen. Feedback från viktiga processer som exempelvis rekrytering och onboarding gör att problem kan redas ut direkt.

Här får du en tydlig överblick över de aktuella HR-processerna. Du kan löpande mäta eNPS i olika processer.

HR-chef

HR-chefen vill få överblick över klimat, kompetens och medarbetarna – företagets viktigaste resurs.

Quicksearch ger de insikter du behöver för att skapa effektiva team och en framgångsrik organisation. Hitta balansen i organisation, ledarskap och kompetens. Här ges möjlighet att följa upp nyckeltal, prioritera förbättringsområden och investera i det som skapar ambassadörer och medarbetarskap.

Här får du en tydlig överblick över ditt totala eNPS. Du kan filtrera resultatet för att göra vidare analyser.

VD

VD:n vill förbättra organisationens totala kapacitet, vare sig det gäller kvalitet, tillväxt, lönsamhet eller andra mål.

Quicksearch ger en överblick och transparens av feedback från kunder och medarbetare. Se kunden rätt i ögonen! VD kan i praktiken prata med kunder och medarbetare direkt. Quicksearchs dashboard ger överblick och klarhet över svaga punkter i verksamheten och benchmark visar hur företaget står sig i konkurrensen med andra.

Som VD har du överblick i de olika processerna och kan titta djupare vid behov.

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på Custom kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på paket Enterprise kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på paket Premium kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra HR-tjänster kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se