Chat with us, powered by LiveChat

Medarbetarundersökning som bygger på forskning

Medarbetarundersökning QWC (Quality Work Competence) bygger på mångårig forskning som fokuserar på att identifiera de viktigaste områdena för att skapa verksamheter som kännetecknas av gott ledarskap, engagerade medarbetare, optimal arbetsbelastning/stress, gott socialt klimat, delaktighet, effektivitet och övergripande hållbarhet.

medarbetarundersökning

Hur fungerar det?

QWC analyserar verksamheter utifrån 6 perspektiv eller områden. Inom varje perspektiv finns ett antal skalor som mäter det specifika området. Totalt består Springlife-metoden av 11 skalor. Därtill kommer en övergripande skala (dynamiskt fokustal) som viktar samma resultat på övriga skalor till ett övergripande och sammanfattande mått på organisations- och medarbetarhälsa.

Områdena som skalorna tagits fram för att mäta, har identifierats genom ett stort antal fokusgruppsintervjuer med medarbetare inom bl. a hälso- och sjukvården. Baserat på dessa fokusgruppsintervjuer samt professor Arnetz och annan internationell forskning, definierades de 6 områdena som skalorna utvecklades för att mäta. Frågorna, eller s.k. items, i respektive skala togs fram och testades i ett stort antal studier.

Skalorna har validerats och reliabilitetstestats i ytterligare studier och visat sig uppfylla vetenskapliga krav som säkerställer att skalorna mäter det de avser att mäta och gör det på ett tillförlitligt sätt. Mera information om skalorna och hur de utvecklats och validerats återfinns i referenserna.

I studien ”Organizational climate, occupational stress, and employee mental health: mediating effects of organizational efficiency” har tusentals medarbetare på flera av Sveriges största sjukhus ingått i undersökningen, som publicerades i en av världen mest välrenommerade arbetsmiljötidskrifter (Journal of Occupational and Environmental Medicine).

Referenser 

 • Arnetz B, Petersson O. Verksamhetsutveckling inom vården: industrins modeller sällan anpassade. Läkartidningen. 1997;94:1467-1468 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9173184

 • Brown C, Arnetz B, Petersson O. Downsizing within a hospital: cutting care or just costs? Soc Sci Med. 2003;57:1539-1546 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12948565)

 • Arnetz B, Petersson O, Zettergren G. Instrument för strategisk arbetsmiljöutveckling inom vården. Praktisk tillämpning definierade problemen. Läkartidningen. 1995;92:3240-3245 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7674720)

 • Petterson IL, Arnetz B. Perceived relevance of psychosocial work site interventions for improved quality of health care work environment. Vård i Norden Utveckling och Forskning. 1997;17:4-10 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9444264

 • Arnetz BB. Physician’s view of their work environment and organization. Psychoth Psychosom. 1997;66:155-162 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9176910

 • Arnetz BB, Lucas T, Arnetz JE. Organizational climate, occupational stress, and employee mental health: mediating effects of organizational efficiency. J Occup Environ Med. 2011;53:34-42 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21187797)

 • Petterson IL, Arnetz BB. Measuring psychosocial work quality and health: development of health care measures of measurement. J Occup Health Psychol. 1997;2:229-241 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9552293)

 • Anderzen I, Arnetz BB. The impact of a prospective survey-based workplace intervention program on employee health, biologic stress markers, and organizational productivity. J Occup Environ Med. 2005;47:671-682 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16010194)

 • Arnetz BB, Arble E, Backman L, Lynch A, Lublin A. Assessment of a prevention program for work-related stress among urban police officers. Int Arch Occup Environ Health. 2013;86:79-99 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22366986)

Vad får jag som kund?

 • Evidensbaserad, biologiskt validerad metod med fokus på vad som ger en hållbar organisation (”friskfaktorer”) ger en metod som:​

 • Mäter RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR för att leverera och prestera

 • Har RIKTVÄRDEN för att veta styrkor och utmaningar, agera rätt!

 • Med RÄTT insatser ger effekt mot önskat läge.

 • Ger RÄTT underlag till uppföljning av mål och strategier

  Evidensbaserade verktyg, tjänster och process ​

 • – över 20 års världsledande forskning

Uppsättning av QWC

Inkluderar implementation och uppsättning av er grafiska profil med logga, typsnitt, färg.

från 15 kr per medarbetare och månad

Integration
Inkluderar mottagning av fil eller API anrop. 

Ingår

LICENS
Kostnad

Licens QWC

Ingår

Datalagring

Från 500 kr/mån

Kontakta någon av våra specialister för mer info

Therese Ekeroth

Konsult, Projektledare

Telefon: +46 (0)35-710 03 38
Mobil: +46 (0)709-22 82 92

Maila mig:
förnamn.efternamn@quicksearch.se

Tanja Kofler

Konsult, Projektledare

Mobil: +46 (0)73-939 59 33
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Maila mig:
förnamn.efternamn@quicksearch.se

Sofia Wetterlund

Konsult, Projektledare

Telefon: +46 (0)10-177 38 05
Mobil: +46 (0)70-972 53 80

Maila mig:
förnamn.efternamn@quicksearch.se

Jonas Eklöf

Konsult, Projektledare

Mobil: +46 (0)738 67 42 00

Maila mig:
förnamn.efternamn@quicksearch.se

Klara Paulsson

Projektledare,Projektkoordinator

Telefon: +46(0)35 10 03 30
Mobil: +46(0)761 88 53 00

Maila mig:
förnamn.efternamn@quicksearch.se

 

William Gustafsson

Affärsutvecklare

Telefon: +46(0)35 10 03 30
Mobil: +46 (0)708 23 42 24

Maila mig:
förnamn.efternamn@quicksearch.se

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Intressanta HR artiklar från vårt Kunskapscenter

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra HR-tjänster kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på Custom kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på paket Enterprise kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på paket Premium kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se