Chat with us, powered by LiveChat

Värdet av mäta stanna-kvar-samtal?

Få strukturerad uppföljning av vad medarbetare som ligger i riskzon för att sluta tycker och en process för att motverka detta/tappa dessa medarbetares kompetenser.

Varför mäta stanna-kvar-samtal?

För att undvika att medarbetare slutar och ni som företag tappar kompetenser, rekommenderar vi att hålla stanna-kvar-samtal. 

Syftet med samtalet är att säkerställa att medarbetaren har förutsättningar att fortsätta utvecklas och undersöka hur man kan bevara och förstärka de kompetenser medarbetaren har. Kanske finns det behöv av specialisering inom området eller möjlighet att utvecklas vidare inom något annat.

Skillnaden mot medarbetarsamtalet är att stanna-kvar-samtal är en extra insats för att bevara kompetens och behålla medarbetaren inom organisationen.

Vi på Quicksearch är experter på relationsmätningar och hjälper er att mäta stanna-kvar-samtalen så att ni får en strukturerad uppföljning på vad de medarbetare som ligger i riskzon för att sluta tycker och en process för att motverka detta/tappa medarbetares kompetenser. 

Stanna-kvar-samtalet kan både ses som en förlängning av introduktionsmätning och en åtgärd för att få färre exit. 

Hur fungerar mätning av stanna-kvar-samtal?

Produkten passar bra för företag som har identifierat en grupp (exempelvis när man varit anställd 2 år) som behöver en extra insats för att öka engagemang och fortsätta utvecklas inom företaget och inte söka sig vidare.

Vi frågar om själva samtalskvalitén, upplevelsen efter mötet (känsla av motivation, förståelse, förväntningar, att kunna påverka) och hur sannolikheten ser ut för att arbeta kvar om 3 år.

Mätningen bör gå ut efter stanna-kvar-samtal, alternativt så skickas undersökningen utan att mötet hålls (men då utan mötesfrågorna).

Den gemensamma nämnaren är att oavsett mätning inom HR, årlig eller löpande, så mäts eNPS®, dvs viljan att rekommendera. 

Vad får jag som kund?

  • Samlat resultat över alla genomförda mätningar av stanna-kvar, som utgör underlag för att företaget internt ska kunna stärka kompetensförsörjningen.
  • Direkt insikt i var och vad som behöver ageras på innan det är för sent.
  • Automatiserad uppföljning som säkrar att alla stanna-kvar-samtal följs upp.
  • Tid att arbeta med resultatet då hela flödet är automatiserat och ingen administration av mätningen är nödvändig. 
  • Lojala medarbetare och kompetens som stannar och utvecklas inom företaget.


Erbjudande

Just nu bjuder vi på automatisering och integration vid köp av valfri löpande HR-process
[Värde 10 000 kr].

Kontakta oss för mer info om erbjudandet

FÖLJANDE MOMENT INGÅR - Insight process
Arvode
Licens

Uppsättning av en löpande Insight process (ex rekrytering, Onboarding, Exit, Alumni) dvs programmering och uppbyggnad av enkät, resultatportal, resultatlogin och chefsrapportmall (ppt).

Ev integration offereras separat dvs uppsättning av automatisering av respondentlista.

Supportavtal 

350kr/månad per kontaktperson.

Supportavtal innebär att kontaktpersonen har tillgång till stöd och rådgivning upp till 5h per månad. Ej utnyttjad tid överförs ej till nästkommande månad. 

25 520kr (engångssumma/del exkl integration)

Workbook (Resultatportal) licens för resultatportal: 3500 kr/månad.

Befintlig HR kund Workbook (Resultatportal) tillägg på befintlig licens för resultatportal:
1 000kr/månad/touchpoint

Ladda ner vårt kostnadsfria kundcase "Att mäta sina HR-processer löpande"

På Semcon har man gått från att mäta färdiga utfall till att löpande ställa aktuella och relevanta frågor inom affärskritiska områden till sina medarbetare. Nu har processen automatiserats och används idag som en naturlig del i verksamheten världen över.

Kontakta någon av våra specialister för mer info

Therese Ekeroth

Konsult, Projektledare

Telefon: +46 (0)35-710 03 38
Mobil: +46 (0)709-22 82 92

Maila mig:
förnamn.efternamn@quicksearch.se

Tanja Kofler

Konsult, Projektledare

Mobil: +46 (0)73-939 59 33
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Maila mig:
förnamn.efternamn@quicksearch.se

Sofia Wetterlund

Konsult, Projektledare

Telefon: +46 (0)10-177 38 05
Mobil: +46 (0)70-972 53 80

Maila mig:
förnamn.efternamn@quicksearch.se

Jonas Eklöf

Konsult, Projektledare

Mobil: +46 (0)738 67 42 00

Maila mig:
förnamn.efternamn@quicksearch.se

Klara Paulsson

Projektledare,Projektkoordinator

Telefon: +46(0)35 10 03 30
Mobil: +46(0)761 88 53 00

Maila mig:
förnamn.efternamn@quicksearch.se

 

William Gustafsson

Affärsutvecklare

Telefon: +46(0)35 10 03 30
Mobil: +46 (0)708 23 42 24

Maila mig:
förnamn.efternamn@quicksearch.se

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Produkter för årliga och löpande medarbetarundersökningar

Den klassiska årliga medarbetarundersökningen följer upp större frågor, som att arbetsplatsen är fri från diskriminering, att medarbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och/eller att de känner till och lever efter företagets värderingar. Löpande medarbetarundersökningar mäter HR-processer, så som rekrytering, introduktion eller exit och används för att fånga feedback och identifiera brister i rutiner och hantering löpande under året. Pulsar fångar det som händer i vardagen ute i teamen. Ofta är en kombination av de olika metoderna den bästa – Låt behovet styra.

Årlig
medarbetarundersökning

Insight

pulsmätning

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Puls

medarbetarundersökning

Pulsad/Temp
medarbetarundersökning

Digital arbetsmiljörond

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Flex

Pulsad
medarbetarundersökning

Flourish Pulsmätning

Löpande medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick inte jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Introduktion/ onboarding

Löpande
medarbetarundersökning

Stanna-kvar-samtal

exit

Löpande
medarbetarundersökningar

Exit

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på Custom kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på paket Enterprise kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på paket Premium kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra HR-tjänster kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se