Chat with us, powered by LiveChat

Webinar 30/11
Samarbete post-Covid med Siri Wikander [People growth expert]

Ta makten över arbetslivets nya samarbetsformer och nyttja tiden i möten mer effektivt! Vad har vi lärt oss hittills post-Covid och vad kan vi göra annorlunda?

Värdet av att mäta rekrytering - fick inte jobbet?

Hur upplevde kandidaterna rekryteringsprocessen? Med hjälp av våra korta och smarta mätningar [enkäter] kan ni identifiera brister och agera på dem. Med denna insikt ser ni till att inte bara de ni rekryterar, utan även inte rekryterar, blir ambassadörer i sina egna nätverk. Vem vet om ni ska rekrytera dem vid senare tillfälle eller vilka de känner?

rekrytering fick inte jobbet

Varför mäta rekrytering - fick inte jobbet?

Hur upplevde kandidaterna rekryteringsprocessen? 

För att veta om rekryteringsprocessen var en positiv upplevelse för kandidaterna så måste ni som företag få reda på vad som gjorts bra och vad som gjorts mindre bra och kan förbättras. 

Vi på Quicksearch är experter på relationsmätningar och hjälper er att mäta hela rekryteringsprocessen, även för de som inte fick jobbet, så att ni kan identifiera brister och åtgärda dessa. På så sätt får fler kandidater en positiv upplevelse och blir därmed ambassadörer för ert företag i sitt egna nätverk.

Vem vet om ni ska rekrytera dem vid senare tillfälle eller vilka de känner?

Hur fungerar mätning av rekrytering – fick inte jobbet?

Mätningen görs efter avslutande rekryteringsprocess.

Några av frågorna är:

  • Baserat på hur själva rekryteringsprocessen har fungerat – Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera andra att söka arbete hos #företaget#?
  • Vad med ansökningsförfarandet behöver förbättras?
  • Vad med den personliga intervjun behöver förbättras?

 

Skulle du kunna tänka dig att söka jobb hos oss igen?
Den gemensamma nämnaren är att oavsett mätning inom HR, årlig eller löpande, så mäts eNPS®, dvs viljan att rekommendera.

Vad får jag som kund?

  • Samlat resultat över alla genomförda rekryteringar.
  • Direkt insikt i var och vad som fungerar bra/mindre bra.
  • Automatiserad uppföljning som säkrar att alla rekryteringar följs upp (styrs exempelvis på anställningsdatum)
  • Tid att arbeta med resultatet då hela flödet är automatiserat och löpande över året, vilket ger möjligheten att agera på resultat fortare.
  • Rekryteringskandidater som är villiga att  rekommendera rekryteringsprocessen och som pratar gott om företaget. 


Erbjudande

Just nu bjuder vi på automatisering och integration vid köp av valfri löpande HR-process [Värde 10 000 kr].

Kontakta oss för mer info om erbjudandet

UPPSTARTSKOSTNAD - Löpande HR
Tidsåtgång
Kostnad

Uppsättning av lösning
Hela processen; dvs skapa frågor till rapportering av resultatet via webbportal [priset är uppsättning/process]

2 dagar

23 200 kr

Uppsättning av rapportmall [ppt]
Automatiserade Powerpoint rapporter som kan användas inför presentation av resultat.

0,5 dag

5 800 kr

Automatisering och integration till ert HR/personalsystem
INGÅR I ERBJUDANDET

1 dag

10 000 kr

LICENS - Antal medarbetare
Licens/process

200 – 499

1 500 kr/mån

> 500

Från 2 000 kr/mån

* För företag med färre än 200 anställda, vänligen kontakta oss.

Ladda ner vårt kostnadsfria kundcase "Att mäta sina HR-processer löpande"

På Semcon har man gått från att mäta färdiga utfall till att löpande ställa aktuella och relevanta frågor inom affärskritiska områden till sina medarbetare. Nu har processen automatiserats och används idag som en naturlig del i verksamheten världen över.

Kontakta någon av våra specialister för mer info

Therese Ekeroth

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)35-710 03 38
Mobil: +46 (0)709-22 82 92

Skicka ett mail

Fredrik Solheim

Kontaktperson för
Stockholm och norra Sverige
Telefon: +46 (0)70 967 84 60

Skicka ett mail

Tanja Kofler

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)73-939 59 33
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail 

Sofia Wetterlund

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)10-177 38 05
Mobil: +46 (0)70-972 53 80

Skicka ett mail

Julia Mark

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)70-410 92 51
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Produkter för årliga och löpande medarbetarundersökningar

Den klassiska årliga medarbetarundersökningen följer upp större frågor, som att arbetsplatsen är fri från diskriminering, att medarbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och/eller att de känner till och lever efter företagets värderingar. Löpande medarbetarundersökningar mäter HR-processer, så som rekrytering, introduktion eller exit och används för att fånga feedback och identifiera brister i rutiner och hantering löpande under året. Pulsar fångar det som händer i vardagen ute i teamen. Ofta är en kombination av de olika metoderna den bästa – Låt behovet styra.

Årlig
medarbetarundersökning

Insight

pulsmätning

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Puls

medarbetarundersökning

Pulsad/Temp
medarbetarundersökning

Digital arbetsmiljörond

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Flex

Pulsad
medarbetarundersökning

Flourish Pulsmätning

Löpande medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick inte jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Introduktion/ onboarding

Löpande
medarbetarundersökning

Stanna-kvar-samtal

exit

Löpande
medarbetarundersökningar

Exit