Värdet av att mäta introduktion?

Introduktion, även kallad onboarding, är en process som integrerar dina nyanställda i företaget och er kultur. Med hjälp av våra korta och smarta mätningar [enkäter] kvalitetssäkrar ni era introduktioner utan onödig administration vilket ger er möjligheten att agera direkt vid eventuellt missnöje. Vi ger er istället förutsättningarna för att skapa en lojal och produktiv ambassadör i varje ny medarbetare. Läs mer

Varför mäta introduktion?

En lyckad introduktionsprocess, även kallad onboarding, integrerar nyanställda i företaget och dess kultur, samt ger dem verktyg, resurser och kunskap för att öka produktiviteten och skapa lojala medarbetare, dvs ambassadörer.

En dåligt utförd introduktion däremot leder till det motsatta och kan i värsta fall bidra till att den nya medarbetaren väljer att avsluta sin anställning i förtid.

Vi på Quicksearch hjälper er att kvalitetssäkra era introduktioner utan onödig administration. Ni får en direkt insikt i vad som fungerar bra samt mindre bra i introduktionsprocessen och varför. Detta ger er möjligheten att åtgärda brister innan de får en negativ effekt för företaget. Skapa istället en ny ambassadör i varje ny medarbetare.

Hur fungerar kvalitetssäkrad mätning av introduktion?

Introduktionsprocessen delas upp i flera etapper; exempelvis gör man en mätning [oftast via epost eller sms] två veckor efter att den nya medarbetaren har påbörjat sin anställning och ytterligare en mätning sex månader senare.

Några av de vanligaste frågorna är:

  1. Baserat på den introduktion du har fått hos oss; hur sannolikt är det att du skulle rekommendera #företaget# som arbetsplats till en vän eller bekant?
  2. Har du fått en bra introduktion?
  3. Vad fungerade och vad fungerade inte?

Den gemensamma nämnaren är att oavsett mätning inom HR, årlig eller löpande, så mäts eNPS®, dvs viljan att rekommendera.

Systematisk uppföljning som hjälper er att säkra varje introduktion utan massa extra arbete.

Vad får jag som kund?

  • Samlat resultat över alla genomförda introduktioner, som utgör underlag för att förstå hur chefer och organisationen behöver stöttas för att skapa bra introduktioner.
  • Direkt insikt i var och vad som behöver ageras på innan det är för sent och en dålig introduktion är ett faktum.
  • Automatiserad uppföljning som säkrar att alla introduktioner följs upp.
  • Tid att arbeta med resultatet då hela flödet är automatiserat och ingen administration av mätningen är nödvändig.
  • Lojala och engagerade medarbetare.


Erbjudande

Just nu bjuder vi på automatisering och integration vid köp av valfri löpande HR-process
[Värde 10 000 kr].

Kontakta oss för mer info om erbjudandet

UPPSTARTSKOSTNAD - Löpande HR
Tidsåtgång
Kostnad

Uppsättning av lösning
Hela processen; dvs skapa frågor till rapportering av resultatet via webbportal [priset är uppsättning/process]

2 dagar

23 200 kr

Uppsättning av rapportmall [ppt]
Automatiserade Powerpoint rapporter som kan användas inför presentation av resultat.

0,5 dag

5 800 kr

Automatisering och integration till ert HR/personalsystem
INGÅR I ERBJUDANDET

1 dag

10 000 kr

LICENS - Antal medarbetare
Licens/process

200 – 499

1 500 kr/mån

> 500

Från 2 000 kr/mån

* För företag med färre än 200 anställda, vänligen kontakta oss.

Ladda ner vårt kostnadsfria white paper "Att mäta sina HR-processer löpande"

På Semcon har man gått från att mäta färdiga utfall till att löpande ställa aktuella och relevanta frågor inom affärskritiska områden till sina medarbetare. Nu har processen automatiserats och används idag som en naturlig del i verksamheten världen över.

Ta del av Semcon white paper - Produktsida

Kontakta någon av våra specialister för mer info

Göran Almén

VD
Telefon: +46 (0) 35-710 03 46
Mobil: +46 (0) 709-31 03 46

Skicka ett mail

Fredrik Solheim

Kontaktperson för
Stockholm och norra Sverige
Telefon: +46 (0)70 967 84 60

Skicka ett mail

Lisa Muftig

Kontaktperson för
offentlig sektor och Bid Manager
Mobil: +46 (0)707-42 47 13

Skicka ett mail

Jörgen Gotthardsson

Kontaktperson för
mellersta och södra Sverige
Telefon: +46 (0)35-10 03 30
Mobil: +46 (0)705-33 27 37

Skicka ett mail

Melody Jakob

Regionchef Stockholm
Telefon: +46(0)35-10 03 30
Mobil: +46 (0)70-990 00 34

Skicka ett mail

Sofia Wetterlund

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)10-177 38 05
Mobil: +46 (0)70-972 53 80

Skicka ett mail

Tanja Kofler

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)73-939 59 33
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail 

Therese Ekeroth

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)35-710 03 38
Mobil: +46 (0)709-22 82 92

Skicka ett mail

Emmie Berglund

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)76-052 05 89
Telefon: +46(0)35-100 330

Skicka ett mail

Julia Mark

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)70-410 92 51
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail

Lina Tärnholm

Projektledare, Certifierad Extended DISC-konsult
Mobil: +46 (0)73-505 55 90
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Fler produkter för att mäta löpande HR-processer

Ingen skulle väl drömma om att mäta sin ekonomi bara en gång om året. Samma sätt ser vi på attityder och engagemang. Det räcker inte med en årlig medarbetarundersökning. Håll istället koll på alla viktiga HR-processer hela tiden, året om. Låt medarbetarundersökningen kompletteras med löpande dialoger. Det ger dig möjligheten att agera direkt vid missnöje och lyfta fram beteenden som driver en positiv kultur.

Rekrytering - Fick jobbet

Rekrytering - Fick inte jobbet

Introduktion

Stanna-kvar-samtal

Exit

Låt oss berätta hur vi kan hjälpa er?

  • Ja, tack! Jag vill bl.a. ta del av tips, trender, index och exklusiva erbjudande inom medarbetar- och kundundersökningar.