Chat with us, powered by LiveChat

Populära CX produkter

Se alla våra populära webinar i efterhand

Det är inte alltid dag och tid passar, därför har vi lagt upp alla våra webinar så du kan se i efterhand.

Lyckas med din onboarding - skapa lojala och produktiva medarbetare

Introduktion, även kallad onboarding, är en process som integrerar dina nyanställda i företaget och er kultur. Med hjälp av våra korta och smarta mätningar [enkäter] kvalitetssäkrar ni era introduktioner utan onödig administration vilket ger er möjligheten att agera direkt vid eventuellt missnöje. Vi ger er istället förutsättningarna för att skapa en lojal och produktiv ambassadör i varje ny medarbetare.

Varför mäta onboarding?

Att få en bra onboarding som nyanställd är nyckeln till framtida lojalitet och engagemang. Företag med en väl fungerande process för onboarding har generellt medarbetare som stannar längre samt en högre grad av engagemang och större tillit till både närmaste chef och ledning. 

Onboarding ska ge den anställde:

  • Uppfattning om de egna arbetsuppgifterna och sambandet med andras. 
  • Inblick i hur verksamheten i stort fungerar och om vilka risker som finns i verksamheten.

     

En lyckad onboardingprocess,  integrerar nyanställda i företaget och dess kultur, samt ger dem verktyg, resurser och kunskap för att öka produktiviteten och skapa lojala medarbetare, dvs ambassadörer. 

En dåligt utförd onboarding däremot leder till det motsatta och kan i värsta fall bidra till att den nya medarbetaren väljer att avsluta sin anställning i förtid. 

Hur fungerar en löpande mätning av er onboardingprocess? 

Mätningen genomförs efter avslutad onboarding som med fördel kan delas upp i flera etapper; exempelvis gör man en mätning en månad efter att den nya medarbetaren har påbörjat sin anställning och ytterligare en mätning sex månader senare. Välj att utgå från vårt standard frågebatteri alternativt egna frågor som ni önskar svar på. 

 

Några av de vanligaste frågorna är: 

  • Baserat på den introduktion du har fått hos oss; hur sannolikt är det att du skulle rekommendera #företaget# som arbetsplats till en vän eller bekant? 
  • Vad tycker du har fungerat bra i introduktionen? Vad kan bli bättre? 
  • Jag tycker att introduktionen jag fått lever upp till mina förväntningar om hur en bra introduktion ska vara. 

Vad får jag som kund?

  • Ett samlat resultat över alla genomförda introduktioner där ni får insikt i vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas. 
  • Automatiserad uppföljning som säkrar att alla introduktioner följs upp 
  • Ta del av resultatet löpande under året vilket ger möjligheten att agera direkt.
FÖLJANDE MOMENT INGÅR - Insight process
Arvode
Licens

Uppsättning av en löpande Insight process (ex rekrytering, Onboarding, Exit, Alumni) dvs programmering och uppbyggnad av enkät, resultatportal, resultatlogin och chefsrapportmall (ppt).

Ev integration offereras separat dvs uppsättning av automatisering av respondentlista.

Supportavtal 

350kr/månad per kontaktperson.

Supportavtal innebär att kontaktpersonen har tillgång till stöd och rådgivning upp till 5h per månad. Ej utnyttjad tid överförs ej till nästkommande månad. 

25 520kr (engångssumma/del exkl integration)

Workbook (Resultatportal) licens för resultatportal: 3500 kr/månad.

Befintlig HR kund Workbook (Resultatportal) tillägg på befintlig licens för resultatportal:
1 000kr/månad/touchpoint

Ladda ner vårt kostnadsfria kundcase "Att mäta sina HR-processer löpande"

På Semcon har man gått från att mäta färdiga utfall till att löpande ställa aktuella och relevanta frågor inom affärskritiska områden till sina medarbetare. Nu har processen automatiserats och används idag som en naturlig del i verksamheten världen över.

Kontakta någon av våra specialister för mer info

Therese Ekeroth

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)35-710 03 38
Mobil: +46 (0)709-22 82 92

Skicka ett mail

Tanja Kofler

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)73-939 59 33
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail 

Sofia Wetterlund

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)10-177 38 05
Mobil: +46 (0)70-972 53 80

Skicka ett mail

Anna Hvit

Konsult, Projektledare
Telefon: +46(0)35 10 03 30
Mobil: +46(0)720 85 74 74

Skicka ett mail

Jonas Eklöf

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)738 67 42 00

Skicka ett mail

Klara Paulsson

Projektledare,Projektkoordinator
Telefon: +46(0)35 10 03 30
Mobil: +46(0)761 88 53 00

Skicka ett mail

 

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Produkter för årliga och löpande medarbetarundersökningar

Den klassiska årliga medarbetarundersökningen följer upp större frågor, som att arbetsplatsen är fri från diskriminering, att medarbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och/eller att de känner till och lever efter företagets värderingar. Löpande medarbetarundersökningar mäter HR-processer, så som rekrytering, introduktion eller exit och används för att fånga feedback och identifiera brister i rutiner och hantering löpande under året. Pulsar fångar det som händer i vardagen ute i teamen. Ofta är en kombination av de olika metoderna den bästa – Låt behovet styra.

Årlig
medarbetarundersökning

Insight

pulsmätning

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Puls

medarbetarundersökning

Pulsad/Temp
medarbetarundersökning

Digital arbetsmiljörond

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Flex

Pulsad
medarbetarundersökning

Flourish Pulsmätning

Löpande medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick inte jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Introduktion/ onboarding

Löpande
medarbetarundersökning

Stanna-kvar-samtal

exit

Löpande
medarbetarundersökningar

Exit