Insight temp medarbetarundersökning -
Säkerställ medarbetarnas arbetsmiljö här och nu!

Vi alla lever med och i förändring. Med Insight temp medarbetarundersökning får ledning, chefer och team en nulägeskoll för att kunna fatta bättre beslut och rusta sig för framtiden. Ofta finns de bästa förslagen och lösningarna bland medarbetarna – lyssna på deras röster och skapa er utveckling framåt!

medarbetarundersökning
medarbetarundersökning

Varför Insight Temp medarbetarundersökning?

Alla arbetsgivare har ett ansvar att systematiskt följa upp och arbeta med arbetsmiljön och sin personal. Förändras arbetsförhållanden kan arbetsmiljöarbetet ibland bli lidande och det är svårt att veta vad som måste göras när vi ställs inför nya situationer. 

Insight Temp är en kortare medarbetarundersökning, så kallad tempmätning, som tar tempen på hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö och aktuella situation. De bästa förslagen och lösningarna finns sannolikt bland människorna inom organisationen, vilket kan hjälpa er att fatta bättre beslut för framtiden.

Hur fungerar Insight temp medarbetarundersökning?

 • Tempmätningen/Medarbetarundersökningen genomförs vid enstaka tillfällen då man behöver insikt i medarbetarnas aktuella situation.
 • Medarbetarna svarar på Insight Temps 15 frågor, samt möjlighet till ytterligare 5 anpassade. Via mejl eller SMS. Det tar max 5 minuter!
 • Svarsfrekvensen uppdateras alltid i realtid via länk ner på avdelningsnivå.
 • Resultat i nedladdningsbara rapporter till HR som fritt kan distribuerar rapporter till chefer och enheter inom organisationen.
 • Projektledd process för planering, utskick, kommunikation och resultatsammanställning.
 • Säker hantering av personuppgifter, sekretess och anonymitet.

Vad får jag som kund?

 • En överskådlig bild över arbetsmiljön och hur medarbetarnas situation ser ut.
 • Agerbara frågor
 • Direkta förslag på förbättring via fritext, vilket skapar lyhördhet mot organisationen.
 • Benchmark på frågenivå, ofta från aktuell bransch 
 • Anpassas efter kundens situation (exempelvis Corona och arbete hemifrån).

 

Erbjudande

Just nu bjuder vi på presentation med genomgång av resultat och förslag på åtgärder vid köp av en tempmätning.

Kontakta oss för mer information om erbjudandet.

KOSTNAD - Insight Temp medarbetarundersökning
Kostnad

Uppsättning av lösning
Hela processen; dvs skapa frågor till rapportering av resultatet via webbportal.

Just nu bjuder vi även på en presentation med genomgång av resultat och förslag på åtgärder.

 Från 19 000 kr

Misstag medarbetarundersökning

Ladda ner vårt kostnadsfria white paper

Det finns massor av åsikter kring syftet och genomförandet av en medarbetarundersökning. Undersökningen skall ses som en regelbunden och demokratisk process som gagnar både arbetstagare och bolag.

Quicksearch rekommenderar att komplettera medarbetarundersökningen med löpande uppföljning av de viktigaste HR-processerna, t ex rekrytering, onboarding, medarbetarsamtal, det dagliga engagemanget och medarbetare som slutar.

Läs mer i vårt white paper och ta del av våra tips på hur man undviker 10 vanliga misstag vid en medarbetarundersökning.

Ta del av HR - 10 tips - medarbetarundersökning white paper - Produktsida

Kontakta någon av våra specialister för mer info

Melody Jakob

Regionchef Stockholm
Telefon: +46(0)35-10 03 30
Mobil: +46 (0)70-990 00 34

Skicka ett mail

Fredrik Solheim

Kontaktperson för
Stockholm och norra Sverige
Telefon: +46 (0)70 967 84 60

Skicka ett mail

Lisa Muftig

Kontaktperson för
offentlig sektor och Bid Manager
Mobil: +46 (0)707-42 47 13

Skicka ett mail

Jörgen Gotthardsson

Kontaktperson för
mellersta och södra Sverige
Telefon: +46 (0)35-10 03 30
Mobil: +46 (0)705-33 27 37

Skicka ett mail

Sofia Wetterlund

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)10-177 38 05
Mobil: +46 (0)70-972 53 80

Skicka ett mail

Tanja Kofler

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)73-939 59 33
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail 

Therese Ekeroth

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)35-710 03 38
Mobil: +46 (0)709-22 82 92

Skicka ett mail

Lina Tärnholm

Projektledare, Certifierad Extended DISC-konsult
Mobil: +46 (0)73-505 55 90
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Emmie Berglund

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)76-052 05 89
Telefon: +46(0)35-100 330

Skicka ett mail

Julia Mark

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)70-410 92 51
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail

Produkter för årliga och löpande medarbetarundersökningar

Den klassiska årliga medarbetarundersökningen följer upp större frågor, som att arbetsplatsen är fri från diskriminering, att medarbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och/eller att de känner till och lever efter företagets värderingar. Löpande medarbetarundersökningar mäter HR-processer, så som rekrytering, introduktion eller exit och används för att fånga feedback och identifiera brister i rutiner och hantering. Pulsmätning fångar det som händer i vardagen ute i teamen. Ofta är en kombination av de olika metoderna den bästa.

 

Årlig
medarbetarundersökning

Insight Light

Klassisk medarbetarundersökning med helhetsperspektiv. Ger grund för att arbeta vidare och skapa konstruktiva diskussioner som driver utveckling på flera nivåer inom organisationen.

Läs mer

pulsmätning

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Puls

Kort och snabb pulsmätning som följer upp specifika områden och grupper under året för att kontinuerligt samla feedback. Få koll på vart vi är på väg. 

Läs mer

Pulsad
medarbetarundersökning

Flourish Pulsmätning

Flourish samlar automatiskt feedback från ditt team via en chattbot samt föreslår vilka åtgärder som bör vidtas för att få fart på teamets förbättringsarbete.

Läs mer

medarbetarundersökning

Pulsad/Temp
medarbetarundersökning

Insight Temp

 Med Insight temp medarbetarundersökning får ledning, chefer och team en nulägeskoll för att kunna fatta bättre beslut och rusta sig för framtiden. 

Läs mer

Löpande medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick inte jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Introduktion/ onboarding

Löpande
medarbetarundersökning

Stanna-kvar-samtal

exit

Löpande
medarbetarundersökningar

Exit

Låt oss berätta hur vi kan hjälpa er?

 • Ja, tack! Jag tar gärna del av tips, trender, index och exklusiva erbjudande inom medarbetar- och kundundersökningar.

Information med anledning av COVID-19 och den rådande situationen. Läs mer här