Chat with us, powered by LiveChat

Webinar 30/11
Samarbete post-Covid med Siri Wikander [People growth expert]

Ta makten över arbetslivets nya samarbetsformer och nyttja tiden i möten mer effektivt! Vad har vi lärt oss hittills post-Covid och vad kan vi göra annorlunda?

Insight temp medarbetarundersökning -
Säkerställ medarbetarnas arbetsmiljö här och nu!

Vi alla lever med och i förändring. Med Insight temp medarbetarundersökning får ledning, chefer och team en nulägeskoll för att kunna fatta bättre beslut och rusta sig för framtiden. Ofta finns de bästa förslagen och lösningarna bland medarbetarna – lyssna på deras röster och skapa er utveckling framåt!

medarbetarundersökning
medarbetarundersökning

Varför Insight Temp medarbetarundersökning?

Alla arbetsgivare har ett ansvar att systematiskt följa upp och arbeta med arbetsmiljön och sin personal. Förändras arbetsförhållanden kan arbetsmiljöarbetet ibland bli lidande och det är svårt att veta vad som måste göras när vi ställs inför nya situationer. 

Insight Temp är en kortare medarbetarundersökning, så kallad tempmätning, som tar tempen på hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö och aktuella situation. De bästa förslagen och lösningarna finns sannolikt bland människorna inom organisationen, vilket kan hjälpa er att fatta bättre beslut för framtiden.

Hur fungerar Insight temp medarbetarundersökning?

 • Tempmätningen/Medarbetarundersökningen genomförs vid enstaka tillfällen då man behöver insikt i medarbetarnas aktuella situation.
 • Medarbetarna svarar på Insight Temps 15 frågor, samt möjlighet till ytterligare 5 anpassade. Via mejl eller SMS. Det tar max 5 minuter!
 • Svarsfrekvensen uppdateras alltid i realtid via länk ner på avdelningsnivå.
 • Resultat i nedladdningsbara rapporter till HR som fritt kan distribuerar rapporter till chefer och enheter inom organisationen.
 • Projektledd process för planering, utskick, kommunikation och resultatsammanställning.
 • Säker hantering av personuppgifter, sekretess och anonymitet.

Vad får jag som kund?

 • En överskådlig bild över arbetsmiljön och hur medarbetarnas situation ser ut.
 • Agerbara frågor
 • Direkta förslag på förbättring via fritext, vilket skapar lyhördhet mot organisationen.
 • Benchmark på frågenivå, ofta från aktuell bransch 
 • Anpassas efter kundens situation (exempelvis Corona och arbete hemifrån).
 
 


Just nu bjuder vi på en presentation med genomgång av resultat och förslag på åtgärder.

 

ERBJUDANDE - Digital arbetsmiljörond
Kostnad

Genomförande av Digital arbetsmiljörond, inklusive projektledning, resultatrapporter och webbportal med analysmöjligheter.

Erbjudandet gäller för genomförande innan 15 juni 2021.

 Från 45 000 kr

Misstag medarbetarundersökning

Ladda ner vårt kostnadsfria white paper

Det finns massor av åsikter kring syftet och genomförandet av en medarbetarundersökning. Undersökningen skall ses som en regelbunden och demokratisk process som gagnar både arbetstagare och bolag.

Quicksearch rekommenderar att komplettera medarbetarundersökningen med löpande uppföljning av de viktigaste HR-processerna, t ex rekrytering, onboarding, medarbetarsamtal, det dagliga engagemanget och medarbetare som slutar.

Läs mer i vårt white paper och ta del av våra tips på hur man undviker 10 vanliga misstag vid en medarbetarundersökning.

Kontakta någon av våra specialister för mer info

Therese Ekeroth

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)35-710 03 38
Mobil: +46 (0)709-22 82 92

Skicka ett mail

Fredrik Solheim

Kontaktperson för
Stockholm och norra Sverige
Telefon: +46 (0)70 967 84 60

Skicka ett mail

Tanja Kofler

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)73-939 59 33
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail 

Sofia Wetterlund

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)10-177 38 05
Mobil: +46 (0)70-972 53 80

Skicka ett mail

Julia Mark

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)70-410 92 51
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Produkter för årliga och löpande medarbetarundersökningar

Den klassiska årliga medarbetarundersökningen följer upp större frågor, som att arbetsplatsen är fri från diskriminering, att medarbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och/eller att de känner till och lever efter företagets värderingar. Löpande medarbetarundersökningar mäter HR-processer, så som rekrytering, introduktion eller exit och används för att fånga feedback och identifiera brister i rutiner och hantering löpande under året. Pulsar fångar det som händer i vardagen ute i teamen. Ofta är en kombination av de olika metoderna den bästa – Låt behovet styra.

Årlig
medarbetarundersökning

Insight

pulsmätning

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Puls

medarbetarundersökning

Pulsad/Temp
medarbetarundersökning

Digital arbetsmiljörond

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Flex

Pulsad
medarbetarundersökning

Flourish Pulsmätning

Löpande medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick inte jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Introduktion/ onboarding

Löpande
medarbetarundersökning

Stanna-kvar-samtal

exit

Löpande
medarbetarundersökningar

Exit