Vad är värdet av Insight Flex?

Skapa en mer flexibel process för medarbetarundersökningar genom att trigga enkäter direkt från resultatportal. Välj vilket eller vilka områden ni vill undersöka och skicka enkäten till hela eller delar av organisationen när det passar er.

Varför Insight Flex?

Insight Flex kan användas som ett komplement till den årliga medarbetarundersökningen där ni följer upp delar för att säkerställa att organisationen är på rätt väg. Användaren styr medarbetarundersökningen utifrån tre delar;

Vad som skickas ut
Följ upp och ställ frågor om det som är relevant för just ditt team/den grupp som undersökningen ska skickas till.

Vem undersökningen skickas till
Det kan vara hela eller delar av en avdelning/grupp/team. Eller hela företaget!

När undersökningen skickas
Skicka ut undersökningen när det passar er eller skapa egna intervaller för pulsar.

Med Insight Flex blir undersökningen levande, relevansen ökar och ni behöver inte vänta tills nästa års medarbetarundersökning för att se om förändring skett på utvecklingsområden – ni kan fråga här och nu!

Hur fungerar Insight Flex?

 • Chefer, HR eller annan vald användare väljer frågor/områden, mottagargrupp och utskicksid via portalen.
 • Respondenterna svarar enkelt på enkäten via dator, telefon eller surfplatta. Automatiska påminnelser skicka till dem som inte slutför sin undersökning inom 2 veckor.
 • Respondenternas svar läsas direkt in i resultatportalen där användaren får tillgång att läsa, analysera och presentera resultat.
 • Chefen får stöd för tolkning och färdigt presentationsmaterial i PowerPoint som laddas ned från portalen.

Vad får jag som kund?

 • Validerade frågor att skicka ut direkt från portalen.
 • Möjlighet att skapa egna frågeområden och anpassat material för er organisation.
 • Obegränsat antal utskick.
 • Resultatet uppdaterat varje dygn.
 • Egen logga och bakgrundsbilder.
 • Mobilanpassad enkät.
 • Färdiga rapporter för presentation, förslag till åtgärder och handlingsplan.
 • Gemensamma nyckeltal som går att följa över tid.

 

Ladda ner vårt kostnadsfria kundcase "Att mäta sina HR-processer löpande"

På Semcon har man gått från att mäta färdiga utfall till att löpande ställa aktuella och relevanta frågor inom affärskritiska områden till sina medarbetare. Nu har processen automatiserats och används idag som en naturlig del i verksamheten världen över.

Kontakta någon av våra specialister för mer info

Melody Jakob

Regionchef Stockholm
Telefon: +46(0)35-10 03 30
Mobil: +46 (0)70-990 00 34

Skicka ett mail

Fredrik Solheim

Kontaktperson för
Stockholm och norra Sverige
Telefon: +46 (0)70 967 84 60

Skicka ett mail

Lisa Muftig

Kontaktperson för
offentlig sektor och Bid Manager
Mobil: +46 (0)707-42 47 13

Skicka ett mail

Sofia Wetterlund

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)10-177 38 05
Mobil: +46 (0)70-972 53 80

Skicka ett mail

Tanja Kofler

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)73-939 59 33
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail 

Therese Ekeroth

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)35-710 03 38
Mobil: +46 (0)709-22 82 92

Skicka ett mail

Julia Mark

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)70-410 92 51
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Produkter för årliga och löpande medarbetarundersökningar

Den klassiska årliga medarbetarundersökningen följer upp större frågor, som att arbetsplatsen är fri från diskriminering, att medarbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och/eller att de känner till och lever efter företagets värderingar. Löpande medarbetarundersökningar mäter HR-processer, så som rekrytering, introduktion eller exit och används för att fånga feedback och identifiera brister i rutiner och hantering. Pulsmätning fångar det som händer i vardagen ute i teamen. Ofta är en kombination av de olika metoderna den bästa.

 

Årlig
medarbetarundersökning

Insight

pulsmätning

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Puls

medarbetarundersökning

Pulsad/Temp
medarbetarundersökning

Digital arbetsmiljörond

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Flex

Pulsad
medarbetarundersökning

Flourish Pulsmätning

Löpande medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick inte jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Introduktion/ onboarding

Löpande
medarbetarundersökning

Stanna-kvar-samtal

exit

Löpande
medarbetarundersökningar

Exit