Chat with us, powered by LiveChat

Populära CX produkter

Se alla våra populära webinar i efterhand

Det är inte alltid dag och tid passar, därför har vi lagt upp alla våra webinar så du kan se i efterhand.

Värdet av att mäta exit?

Skrämmande många företag tar inte tillvara på synpunkterna eller mätningarna från exit-samtalen vilket ökar risken för att fler medarbetare slutar av samma anledning, exempelvis på grund utav brister i introduktion som inte kommit fram och då inte kan ha åtgärdats. Med hjälp av våra korta och smarta mätningar [enkäter]  kan ni identifiera brister inom organisationen och få underlag för att hålla nere personalomsättningen.

exit

Varför ska man följa upp exit-samtal löpande?

Att utföra mätningar på varför medarbetare väljer att sluta sin anställning, även kallad exit, är ett viktigt komplement till den vanliga medarbetarundersökningen. 

Tar man inte tillvara på synpunkterna från exitsamtalet ökar risken för att fler medarbetare slutar av samma anledning, exempelvis pga missnöje med arbetsplats, arbetsuppgifter eller ledning. 

Med hjälp av våra korta, smarta mätningar identifieras brister inom organisationen, som kanske inte alltid vågats framföras vid samtalen, vilket ger möjligheten till att agera för att undvika onödig och kostsam personalomsättning framöver. 

Hur fungerar mätning av exit?

Mätningen av exit görs i samband med exit-samtalet. Oftast efteråt för att medarbetaren skall kunna lämna synpunkter som den kanske inte vågat framföra under själva samtalet. 

Några av de vanligaste frågorna är: 

  1. Baserat på din tid här hos oss – Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera #företaget#  
    som arbetsplats till en vän eller bekant? 
  1. Vilken är den huvudsakliga anledningen/anledningarna till att du avslutar din anställning på företaget? 
  1. För att en organisation ska vara effektiv och bra att arbeta i finns ett antal delar som måste fungera bra. Hur upplever du att det har fungerat? 

Ta vara på feedbacken och agera innan fler anställda väljer att avsluta sin anställning i onödan. 

Vad får jag som kund?

  • Ett samlat resultat över alla genomförda exit-samtal där ni får insikt i vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas. 

  • Automatiserad uppföljning som säkrar att alla exit-samtal följs upp.

  • Ta del av resultatet löpande under året vilket ger möjligheten att agera direkt. 

FÖLJANDE MOMENT INGÅR - Insight process
Arvode
Licens

Uppsättning av en löpande Insight process (ex rekrytering, Onboarding, Exit, Alumni) dvs programmering och uppbyggnad av enkät, resultatportal, resultatlogin och chefsrapportmall (ppt).

Ev integration offereras separat dvs uppsättning av automatisering av respondentlista.

Supportavtal 

350kr/månad per kontaktperson.

Supportavtal innebär att kontaktpersonen har tillgång till stöd och rådgivning upp till 5h per månad. Ej utnyttjad tid överförs ej till nästkommande månad. 

25 520kr (engångssumma/del exkl integration)

Workbook (Resultatportal) licens för resultatportal: 3500 kr/månad.

Befintlig HR kund Workbook (Resultatportal) tillägg på befintlig licens för resultatportal:
1 000kr/månad/touchpoint

Ladda ner vårt kostnadsfria kundcase "Att mäta sina HR-processer löpande"

På Semcon har man gått från att mäta färdiga utfall till att löpande ställa aktuella och relevanta frågor inom affärskritiska områden till sina medarbetare. Nu har processen automatiserats och används idag som en naturlig del i verksamheten världen över.

Kontakta någon av våra specialister för mer info

Therese Ekeroth

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)35-710 03 38
Mobil: +46 (0)709-22 82 92

Skicka ett mail

Tanja Kofler

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)73-939 59 33
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail 

Sofia Wetterlund

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)10-177 38 05
Mobil: +46 (0)70-972 53 80

Skicka ett mail

Anna Hvit

Konsult, Projektledare
Telefon: +46(0)35 10 03 30
Mobil: +46(0)720 85 74 74

Skicka ett mail

Jonas Eklöf

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)738 67 42 00

Skicka ett mail

Klara Paulsson

Projektledare,Projektkoordinator
Telefon: +46(0)35 10 03 30
Mobil: +46(0)761 88 53 00

Skicka ett mail

 

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Produkter för årliga och löpande medarbetarundersökningar

Den klassiska årliga medarbetarundersökningen följer upp större frågor, som att arbetsplatsen är fri från diskriminering, att medarbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och/eller att de känner till och lever efter företagets värderingar. Löpande medarbetarundersökningar mäter HR-processer, så som rekrytering, introduktion eller exit och används för att fånga feedback och identifiera brister i rutiner och hantering löpande under året. Pulsar fångar det som händer i vardagen ute i teamen. Ofta är en kombination av de olika metoderna den bästa – Låt behovet styra.

Årlig
medarbetarundersökning

Insight

pulsmätning

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Puls

medarbetarundersökning

Pulsad/Temp
medarbetarundersökning

Digital arbetsmiljörond

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Flex

Pulsad
medarbetarundersökning

Flourish Pulsmätning

Löpande medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick inte jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Introduktion/ onboarding

Löpande
medarbetarundersökning

Stanna-kvar-samtal

exit

Löpande
medarbetarundersökningar

Exit