Hur fungerar arbetet hemma?

Nya tider med hemmakontor och samma lagstadgade krav på god arbetsmiljö gör att vi måste hitta nya sätt för att ta reda på hur arbetslivet fungerar oavsett vart vi arbetar. Därför lanserar vi nu digital arbetsmiljörond, en undersökning som snabbt ger svaret på hur förutsättningarna för en god arbetsmiljö fungerar, både fysiskt och psykosocialt. 

textanalys

En investering i medarbetarhälsa

Efter ett år av arbete på hemmakontoret för många tjänstemannabolag så pratas det nog mer axelont och saknad av kaffepauser än någonsin. 

Viktigt att veta är att arbetsgivaren har ett lagstadgat ansvar att ta reda på hur medarbetarna mår och hur deras arbetsmiljö ser ut oavsett vart vi fysiskt befinner oss. Det vi vet är att arbetsmiljön på hemmakontoret har andra utmaningar än på ett kontor. Vi behöver hitta nya sätt att hålla kontakt med varandra, skapa tid för reflektion och säkerställa att vi har en bra ergonomi.

Därför erbjuder vi en snabb och enkel arbetsmiljörond som genomförs helt digitalt. Resultatet ger er databaserat underlag för hur ni behöver rusta er för framtidens arbetsplats.

Hur går en digital arbetsmiljörond till?

  • Vi skickar ut enkäten via e-post eller sms
  • Enkäten innehåller frågor om kontakt med chefer och kollegor, möjlighet till pauser, psykosocial påverkan, ergonomi och mycket annat.
  • Ni får tillgång till datan via portal
  • Ni får också en totalrapport inklusive analys och förslag på direkta och långsiktiga åtgärder

Varför ska vi göra en digital arbetsmiljörond?

  • För att alla arbetsgivare har ansvar för sina medarbetares arbetsmiljö, oavsett vart vi arbetar
  • För att förebygga skador som kan förhindras och för att identifiera arbetsmiljörisker och ge medarbetarna rätt verktyg för en god arbetsmiljö
  • För att få en nulägeskoll på hur medarbetarna mår och kunna sätta in åtgärder vid risker för ohälsa.
  • För att kunna fatta datadrivna beslut om hur vi som arbetsplats vill förhålla oss till hemarbete nu och framöver
ERBJUDANDE - Digital arbetsmiljörond
Kostnad

Genomförande av Digital arbetsmiljörond, inklusive projektledning, resultatrapporter och webbportal med analysmöjligheter.

Erbjudandet gäller för genomförande innan 15 juni 2021.

 Från 45 000 kr

Misstag medarbetarundersökning

Ladda ner vårt kostnadsfria white paper

Det finns massor av åsikter kring syftet och genomförandet av en medarbetarundersökning. Undersökningen skall ses som en regelbunden och demokratisk process som gagnar både arbetstagare och bolag.

Quicksearch rekommenderar att komplettera medarbetarundersökningen med löpande uppföljning av de viktigaste HR-processerna, t ex rekrytering, onboarding, medarbetarsamtal, det dagliga engagemanget och medarbetare som slutar.

Läs mer i vårt white paper och ta del av våra tips på hur man undviker 10 vanliga misstag vid en medarbetarundersökning.

Ta del av HR - 10 tips - medarbetarundersökning white paper - Produktsida

Kontakta någon av våra specialister för mer info

Melody Jakob

Regionchef Stockholm
Telefon: +46(0)35-10 03 30
Mobil: +46 (0)70-990 00 34

Skicka ett mail

Fredrik Solheim

Kontaktperson för
Stockholm och norra Sverige
Telefon: +46 (0)70 967 84 60

Skicka ett mail

Lisa Muftig

Kontaktperson för
offentlig sektor och Bid Manager
Mobil: +46 (0)707-42 47 13

Skicka ett mail

Therese Ekeroth

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)35-710 03 38
Mobil: +46 (0)709-22 82 92

Skicka ett mail

Sofia Wetterlund

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)10-177 38 05
Mobil: +46 (0)70-972 53 80

Skicka ett mail

Tanja Kofler

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)73-939 59 33
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail 

Lina Tärnholm

Projektledare, Certifierad Extended DISC-konsult
Mobil: +46 (0)73-505 55 90
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Julia Mark

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)70-410 92 51
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail

Produkter för årliga och löpande medarbetarundersökningar

Den klassiska årliga medarbetarundersökningen följer upp större frågor, som att arbetsplatsen är fri från diskriminering, att medarbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och/eller att de känner till och lever efter företagets värderingar. Löpande medarbetarundersökningar mäter HR-processer, så som rekrytering, introduktion eller exit och används för att fånga feedback och identifiera brister i rutiner och hantering. Pulsmätning fångar det som händer i vardagen ute i teamen. Ofta är en kombination av de olika metoderna den bästa.

 

Årlig
medarbetarundersökning

Insight Light

Klassisk medarbetarundersökning med helhetsperspektiv. Ger grund för att arbeta vidare och skapa konstruktiva diskussioner som driver utveckling på flera nivåer inom organisationen.

Läs mer

pulsmätning

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Puls

Kort och snabb pulsmätning som följer upp specifika områden och grupper under året för att kontinuerligt samla feedback. Få koll på vart vi är på väg. 

Läs mer

medarbetarundersökning

Pulsad/Temp
medarbetarundersökning

Insight Temp

 Med Insight temp medarbetarundersökning får ledning, chefer och team en nulägeskoll för att kunna fatta bättre beslut och rusta sig för framtiden.

Läs mer

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Flex

 Skapa en mer flexibel process för medarbetarundersökningar genom att trigga enkäter direkt från resultat-portal. Välj enkelt vilka enkäter, när och till vem.

Läs mer

Pulsad
medarbetarundersökning

Flourish Pulsmätning

Flourish samlar automatiskt feedback från ditt team via en chattbot samt föreslår vilka åtgärder som bör vidtas för att få fart på teamets förbättringsarbete.

Läs mer

Löpande medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick inte jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Introduktion/ onboarding

Löpande
medarbetarundersökning

Stanna-kvar-samtal

exit

Löpande
medarbetarundersökningar

Exit

Låt oss berätta hur vi kan hjälpa er?

  • Ja, tack! Jag tar gärna del av tips, trender, index och exklusiva erbjudande inom medarbetar- och kundundersökningar.

Information med anledning av COVID-19 och den rådande situationen. Läs mer här