Se dig själv genom kundens ögon

Undersökningen syftar till uppföljning av specifika processer och touchpoints så som ett köp, en kontakt med kundservice, genomfört projekt, etc. Genom en smart kundundersökning får du en dialog med dina kunder, en tidig insikt, ett early warning system, samtidigt som ni ger era medarbetare förmågan att agera med kundinsikt. Quicksearch smarta enkäter kan integreras med Market automation-system, CRM och mycket annat för att skapa en enkel kundupplevelse, även om ni har många kunder.

kundservice kundundersökning
integrationsbaserad undersokning

Varför transaktion/interaktionsbaserad kundundersökning?

Automatiskt mätning av upplevelsen i specifika processer och touchpoints. Ger feedback på hur en organisation eller affärsprocess går från en dag till en annan. Det innebär en mycket kort session dom fångar kundupplevelsen när “känslan är färsk”.

Med en transaktion/interaktionsbaserad kundundersökning får du en dialog med dina kunder, en tidig insikt, ett early warning system, samtidigt som era medarbetare får förmågan att agera med kundinsikt. 

Feedbacken görs med fördel tillgänglig för alla medarbetare i varje del av verksamheten, inte bara i kundtjänst, bland säljare och annan kundnära personal. Detta kan göras genom att dela resultat på intranät, skärmar på kontoret eller på er hemsida. När alla känner att de är en del av kundupplevelsen, får ni en kundorienterad kultur.

Quicksearch smarta enkäter kan integreras med Market automation-system, CRM och mycket annat för att skapa en enkel kundupplevelse, även om ni har många kunder.

Hur gör jag en transaktion/interaktionsbaserad kundundersökning?

Quicksearch hjälper er att dokumentera kundens (eller för den delen medarbetarens) resa vilket gör att ni kan identifiera var och när ni skall säkerställa kundupplevelsen med feedback.

Här är några exempel på löpande kundundersökning:

 • Efter varje kundtjänstärende
 • Varje supportsamtal
 • Efter ett köp
 • Varje ny kund
 • Efter alla säljmöten
 • Efter alla offerter (win/loss)
 • Varje genomfört projekt
 • Varje leverans
 • Efter avslutat abonnemang (exit)
 
Den gemensamma nämnaren är att oavsett mätning inom kundundersökningar, så mäts NPS®, dvs viljan att rekommendera.
 
Vill du veta dina konkurrenters NPS? Vill du veta om ni uppfattas som bättre eller sämre? Tillsammans med vår partner Nordic Bench erbjuda branschanalyser inom de flesta segmenten i Norden.

Vad får jag som kund?

 • Vi hjälper er ta fram en process för din kundfeedback.
 • Nyckeltal (ex. NPS- Net Promoter ® Score ger NKI- Nöjd Kund Index) som enkelt ger dig svar på hur nöjd din kund är.
 • Möjlighet att kombinera kundundersökning med medarbetarundersökning för att få ett helhetsperspektiv.
 • Stöd vid analys för att få insikt.
 • Möjligheten att i detalj analysera allt från bakgrundsvariabler och segment till tidsperioder.
 • Möjlighet att jämföra med andra företag och branscher, s.k. benchmark.
 • Quicksearch mjukvaror ger dig rätt verktyg för att driva förbättringsarbetet framåt.
 • Integration med MA, CRM, lojalitetsprogram o.s.v.
 • Kundfeedback som når alla; t.ex. andra kunder via rating, skärmar, intranät och veckomöten.
 • Våra samarbetspartner kan hjälpa er i det fortsatta utvecklings-arbetet med strategi, handlingsplan, arbetsprocesser och de tekniska lösningar som krävs för att skapa framgång för just ditt företag. 
 


Erbjudande

Just nu gör vi en uppföljning av dina senaste 200 samtal till kundservice, vilket inkluderar NPS-mätning och resultatrapport, för endast 9 900kr.

Kontakta oss för information om erbjudandet

Kundfeedback genomsyrar företagskulturen

På Com Hem ses NPS® som ett självklart nyckeltal att mäta och följa upp i hela verksamheten. Men att få organisationen att bli kundorienterad sker inte över en natt. Här är uthållighet en stor framgångsfaktor.

För att få ta del av fler framgångsrecept intervjuade vi Com Hems Jan Berglin, NPS®- och Customer Experience ansvarig.

Kontakta någon av våra specialister för mer info

Fredrik Solheim

Kontaktperson för
Stockholm och norra Sverige
Telefon: +46 (0)70 967 84 60

Skicka ett mail

Lisa Muftig

Kontaktperson för
offentlig sektor och Bid Manager
Mobil: +46 (0)707-42 47 13

Skicka ett mail

Julia Mark

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)70-410 92 51
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail

Sofie Bengtsson

Konsult, Projektledare
Telefon: +46(0)35-710 03 31
Mobil: +46 (0)73-748 00 80

Skicka ett mail

Tanja Kofler

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)73-939 59 33
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail 

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Fler smarta tillval för att optimera din kundundersökning

Optimera dina kundundersökningar och öka lönsamheten med hjälp av våra smarta tillval. Med små medel och till en låg kostnad kan du ex; ta hjälp av dina ambassadörer för att marknadsföra ditt företag, öka engagemanget hos dina medarbetare och kunder, samt automatisera din vardag. Ta en titt på våra smarta tillval.

kundundersökning

Produkttillägg
kundundersökningar

Resultat på skärmar

svarsfrekvens kundundersökning

Produkttillägg
kundundersökningar

SPF
- Öka svarsfrekvens, minska SPAM

Single sign on kundundersökningar

Produkttillägg
kundundersökningar

SSO - Single sign on

pushrapport kundundersökning

Produkttillägg
kundundersökningar

Pushrapporter