Chat with us, powered by LiveChat
disc-all-colors-tools-1500x150

Extended DISC Analys och DISC Metodik

Vi har verktygen för individ-, ledarskaps- och grupputveckling.

Extended DISC är en analysmetod som skapa självinsikt kring beteende- och kommunikationsstilar.

Metoden används för att se beteende vi har, vilka drivkrafter som är viktiga och hur de kan utvecklas för att ge en ökad förståelse för de olika sätt som människor interagerar med varandra. Metoden har visat sig tillföra stort värde vid individ-, ledarskaps- och grupputveckling.Läs mer om hur Extended DISC kan utveckla er verksamhet.

Quicksearch erbjuder Extended DISC-analyser med feedbackundersökningar som grund.

Vi har Extended DISC-certifierad personal som hjälper individer, företag och organisationen att arbeta med metoden.

 

Kontakta oss för mer info om Extended DISC

disc personas

Hur kan Extended DISC hjälpa er verksamhet?

Quicksearch har idag fyra DISC certifierade konsulter med dokumenterad erfarenhet.

Syftet med Extended DISC är att hjälpa företag…

hitta konkreta åtgärder för att agera på feedback och förstå sin organisation bättre. DISC hjälper på individnivå att undvika onödiga fallgropar och missförstånd vilket i sin tur gynnar hela organisationen.

Extended DISC kan hjälpa ert företag att:

  • Öka medarbetarnas självkännedom 
  • Få förklaringar till varför medarbetarna agerar som de gör vid konflikter 
  • Se vad som motiverar ditt team 
  • Kartlägga vad som orsakar stress 
  • Se hur du på bästa sätt löser problem 
  • Förbättra teamwork och minimera konflikter inom gruppen 
  • Leda mer effektivt genom att förstå vad olika medarbetare värdesätter 
  • Ge medarbetarna de verktyg som behövs för att uppnå en effektiv kommunikation med kunder och andra intressenter 
  • Rekrytera mer effektivt 

Göran Almén
VD

Certifierad Extended DISC-konsult, VD

Telefon:+46 (0)35-710 03 46
Mobil:+46 (0)709-31 03 46

Maila mig:
förnamn.efternamn@quicksearch.se

Lina Tärnholm

Konsult, Projektledare

Mobil:+46 (0)73-505 55 90

Maila mig:
förnamn.efternamn@quicksearch.se

Melody Jakob

Regionchef Stockholm

Har du frågor gällande försäljning, NPS®, customer experience eller HR-uppföljning? Kontakta mig!

Telefon: +46(0)35-10 03 30
Mobil:+46 (0)70-990 00 34

Maila mig:
förnamn.efternamn@quicksearch.se

Vad är DISC ?

Grunden till DISC kom genom boken ”Emotions of normal people” som publicerades 1928 av forskaren William Marston.

I boken förklarar Marston människors beteende utifrån fyra parametrarDominance, Influence, Steadyness och Compliance det vill säga grunderna i den moderna DISC-analysen. Varje parameter har sedan kopplats till en färg där röd står för (D) Dominant), Gul (I) Inflytande, Grön (S) Stabilitet, Blå (C) Konformitet.

Psykologen Walter Clark utvecklade 1956 den första versionen av DISC-analys. 1994 utvecklade Jukka Sappinen metoden ytterligare och Extended DISC tillkom. Extended DISC har en utökad profil och ett bredare spektrum i sina profiler och tolkningar än grundmodellen. 

Sedan dess har DISC-modellen fortsatt att utvecklats och förbättrats utifrån bland annat intervjuer och statistisk utvärdering. På senare år har modellen kring DISC populariserats av Thomas Erikson i boken Omgiven av idioter. 

I DISC-analysen beskrivs en persons naturliga beteende (grundbeteende) samt hur hen anpassar sig till en viss miljö eller omgivning (anpassat beteende). Grundbeteendet är delvis genetiskt betingat, men påverkas också av tidiga erfarenheter och är relativt stabilt över tid. Det anpassade beteendet är situationsberoende och visar sig genom de anpassningar en person tycker sig behöva göra för att passa in i en given situation.

Hur fungerar en DISC analys?

Att utföra en Extended DISC-analys med Quicksearch är en enkel process som kan göras digitalt och tar inte mer än totalt 1,5 timme per individ.

STEG 1
Personen får en länk till sin e-post med en enkät som tar cirka 20 minuter att besvara.

STEG 2
Personlig genomgång av profilen tillsammans med en av Quicksearchs DISC-certifierade konsulter.

STEG 3
En omfattande rapport över den personliga profilen ingår.

Vad betyder färgerna i analysen?

Vem är röd, gul, grön eller blå?

RÖD

Den enklaste personlighetstypen att känna igen är den dominanta, röda

Läs mer om personligheterna i vår nedladdningsbara DISC-analys

GUL

Den inflytande gula är en annan personlighetstyp som är enkel att identifiera.

Läs mer om personligheterna i vår nedladdningsbara DISC-analys

GRÖN

Den gröna, stabila personlighetstypen är den vanligaste och beskrivs som genomsnittet av alla färger.

Läs mer om personligheterna i vår nedladdningsbara DISC-analys

BLÅ

Den blåa, logiskt tänkande personlighetstypen värderar kvalitet och noggrannhet.

Läs mer om personligheterna i vår nedladdningsbara DISC-analys

disc analys

Ladda ner vår kostnadsfria pdf om Extended DISC

Ladda ner genom att skriva in din e-post, så visas länken till innehållet här:

Vi erbjuder Extended DISC-analyser med feedbackundersökningar som grund

Det finns en rad olika profiler och variabler att få ut ur en enkel profilanalys. Vi erbjuder främst:

Extended DISC – Säljanalyser

Med säljanalyser får företaget fram vilken naturlig profil säljaren har i olika kundsituationer, vilken typ av försäljning hen är mest lämpad för samt vad hen behöver träna på i sin säljroll för att få fram bättre matchning och produkterbjudande.

Extended DISC – Gruppanalyser

Quicksearch hjälper till med workshops där resultatet från DISC-analysen kan användas som diskussionsunderlag för att medarbetarna ska förstå varandra bättre, och även för att enklare fördela ut arbetsuppgifter inom gruppen.

Extended DISC – 360°-analyser

Innebär att en ledare får en heltäckande bild av hur ledarskapet uppfattas av andra i organisationen. Med 360°-analyser får man förståelse för hur man uppträder i grupp i förhållande till olika relationer såsom jämställda kollegor, chefer, medarbetare eller direktrapporterande.

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på Custom kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på paket Enterprise kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på paket Premium kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra HR-tjänster kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se