Chat with us, powered by LiveChat

Utveckla ett helt Customer Experience Program

Quicksearch har under flera år byggt upp erfarenheter från samarbeten med de bästa. Vi kan ta ansvaret för att vägleda din organisation mot att utveckla ett totalt feedbackprogram i alla kanaler och över alla viktiga touchpoints, både internt och externt.

Vad är ett Customer Experience program?

Ett Customer Experience-program implementerar en kundfokuserad kultur rakt igenom hela organisationen. I alla beslut som tas finns kundens perspektiv integrerade. De företag som listat ut hur man sätter kundupplevelsen i centrum upplever stor avkastning och tillväxt.

Huvuddelarna i ett Customer Experience program är:

  • Feedback från kunder i alla viktiga processer.
  • Kanalisering av feedback ut till alla medarbetare i organisationen, varje dag 365 dagar om året.
  • Aktiviteter för att designa kundupplevelsen så den attraherar ambassadörer.

Vad är viktigt i ett Customer Experience-program?

Engagerat Ledarskap: Passion för en kundfokuserad kultur börjar högst upp. Utan förståelse från VD finns det en låg sannolikhet för att skapa effekt för kundfokuserade initiativ.

Vision: Din vision för Customer Experience måste vara så specifik att alla inom organisationen lätt kan förstå det gemensamma målet.

Medarbetarengagemang: Engagerade och passionerade medarbetare är avgörande för långsiktig framgång och ett kundfokuserat företag. För att verkligen engagera din personal måste du förstå dem. Det gör du med ett eNPS®-program.

Kundfeedback: En systematisk metod för insamling av kundfeedback är nyckeln till att utveckla och förbättra kundupplevelsen. Eftersom data kan samlas via flera kanaler är det viktigt att använda en plattform som kan användas löpande i hela organisationen.

Actions: Feedback som samlas i ett Customer Experience program måste leda till aktiviteter och handling. Långt ifrån undersökningsresultat som analyseras och till slut hamnar i en rapport på chefens skrivbord. Nej, feedbacken skall erhållas när känslan är färsk och kunna ageras på direkt.

Tålamod: Att bygga en kundcentrerad kultur är inte något som man gör över en natt utan bygger på ett interativt arbete över flera år.

Utveckla ett helt Customer Experience Program

Quicksearch har under flera år byggt upp erfarenheter från samarbeten med de bästa. Vi kan ta ansvaret för att vägleda din organisation mot att utveckla ett totalt feedbackprogram i alla kanaler och över alla viktiga touchpoints, både internt och externt.

Varför ett Customer Experience-program?

1) För att kundupplevelsen styr vår vilja att rekommendera till andra.

2) För att kunder som får en exceptionell upplevelse skapar tillväxt genom att handla mer och ”sälja” till andra. Rekommendation har den enskilt starkaste påverkan på köpbeslut.

3) För att du i dagens transparenta värld inte kommer undan med dålig kvalitet. Kunderna har mer makt än någonsin och påverkar varann genom bland annat sociala medier.

4) För att löpande feedback från kunder och medarbetare är det effektivaste verktyget för att förbättra och effektivisera verksamheten.

Boosta feedbackprocessen

Vad händer sen? Hur går vi vidare? Vad gör vi? Vem ska göra vad? Quicksearch kan presentera en rad bra tjänster som boostar feedbackprocessen.

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på Custom kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på paket Enterprise kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på paket Premium kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra HR-tjänster kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se