Värdet av mäta stanna-kvar-samtal?

Få strukturerad uppföljning av vad medarbetare som ligger i riskzon för att sluta tycker och en process för att motverka detta/tappa dessa medarbetares kompetenser.

Varför mäta stanna-kvar-samtal?

För att undvika att medarbetare slutar och ni som företag tappar kompetenser, rekommenderar vi att hålla stanna-kvar-samtal. 

Syftet med samtalet är att säkerställa att medarbetaren har förutsättningar att fortsätta utvecklas och undersöka hur man kan bevara och förstärka de kompetenser medarbetaren har. Kanske finns det behöv av specialisering inom området eller möjlighet att utvecklas vidare inom något annat.

Skillnaden mot medarbetarsamtalet är att stanna-kvar-samtal är en extra insats för att bevara kompetens och behålla medarbetaren inom organisationen.

Vi på Quicksearch är experter på relationsmätningar och hjälper er att mäta stanna-kvar-samtalen så att ni får en strukturerad uppföljning på vad de medarbetare som ligger i riskzon för att sluta tycker och en process för att motverka detta/tappa medarbetares kompetenser. 

Stanna-kvar-samtalet kan både ses som en förlängning av introduktionsmätning och en åtgärd för att få färre exit. 

Hur fungerar mätning av stanna-kvar-samtal?

Produkten passar bra för företag som har identifierat en grupp (exempelvis när man varit anställd 2 år) som behöver en extra insats för att öka engagemang och fortsätta utvecklas inom företaget och inte söka sig vidare.

Vi frågar om själva samtalskvalitén, upplevelsen efter mötet (känsla av motivation, förståelse, förväntningar, att kunna påverka) och hur sannolikheten ser ut för att arbeta kvar om 3 år.

Mätningen bör gå ut efter stanna-kvar-samtal, alternativt så skickas undersökningen utan att mötet hålls (men då utan mötesfrågorna).

Den gemensamma nämnaren är att oavsett mätning inom HR, årlig eller löpande, så mäts eNPS®, dvs viljan att rekommendera. 

Vad får jag som kund?

  • Samlat resultat över alla genomförda mätningar av stanna-kvar, som utgör underlag för att företaget internt ska kunna stärka kompetensförsörjningen.
  • Direkt insikt i var och vad som behöver ageras på innan det är för sent.
  • Automatiserad uppföljning som säkrar att alla stanna-kvar-samtal följs upp.
  • Tid att arbeta med resultatet då hela flödet är automatiserat och ingen administration av mätningen är nödvändig 
  • Lojala medarbetare och kompetens som stannar och utvecklas inom företaget.


Erbjudande

Just nu bjuder vi på automatisering och integration vid köp av valfri löpande HR-process
[Värde 10 000 kr].

Kontakta oss för mer info om erbjudandet

UPPSTARTSKOSTNAD - Löpande HR
Tidsåtgång
Kostnad

Uppsättning av lösning
Hela processen; dvs skapa frågor till rapportering av resultatet via webbportal [priset är uppsättning/process]

2 dagar

23 200 kr

Uppsättning av rapportmall [ppt]
Automatiserade Powerpoint rapporter som kan användas inför presentation av resultat.

0,5 dag

5 800 kr

Automatisering och integration till ert HR/personalsystem
INGÅR I ERBJUDANDET

1 dag

10 000 kr

LICENS - Antal medarbetare
Licens/process

200 – 499

1 500 kr/mån

> 500

Från 2 000 kr/mån

* För företag med färre än 200 anställda, vänligen kontakta oss.

Ladda ner vårt kostnadsfria white paper "Att mäta sina HR-processer löpande"

På Semcon har man gått från att mäta färdiga utfall till att löpande ställa aktuella och relevanta frågor inom affärskritiska områden till sina medarbetare. Nu har processen automatiserats och används idag som en naturlig del i verksamheten världen över.

Ta del av HR - Semcon white paper - Produktsida

Kontakta någon av våra specialister för mer info

Göran Almén

VD
Telefon: +46 (0) 35-710 03 46
Mobil: +46 (0) 709-31 03 46

Skicka ett mail

Fredrik Solheim

Kontaktperson för
Stockholm och norra Sverige
Telefon: +46 (0)70 967 84 60

Skicka ett mail

Lisa Muftig

Kontaktperson för
offentlig sektor och Bid Manager
Mobil: +46 (0)707-42 47 13

Skicka ett mail

Jörgen Gotthardsson

Kontaktperson för
mellersta och södra Sverige
Telefon: +46 (0)35-10 03 30
Mobil: +46 (0)705-33 27 37

Skicka ett mail

Melody Jakob

Regionchef Stockholm
Telefon: +46(0)35-10 03 30
Mobil: +46 (0)70-990 00 34

Skicka ett mail

Sofia Wetterlund

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)10-177 38 05
Mobil: +46 (0)70-972 53 80

Skicka ett mail

Tanja Kofler

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)73-939 59 33
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail 

Therese Ekeroth

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)35-710 03 38
Mobil: +46 (0)709-22 82 92

Skicka ett mail

Emmie Berglund

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)76-052 05 89
Telefon: +46(0)35-100 330

Skicka ett mail

Julia Mark

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)70-410 92 51
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail

Lina Tärnholm

Projektledare, Certifierad Extended DISC-konsult
Mobil: +46 (0)73-505 55 90
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Produkter för årliga och löpande medarbetarundersökningar

Den klassiska årliga medarbetarundersökningen följer upp större frågor, som att arbetsplatsen är fri från diskriminering, att medarbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och/eller att de känner till och lever efter företagets värderingar. Löpande medarbetarundersökningar mäter HR-processer, så som rekrytering, introduktion eller exit och används för att fånga feedback och identifiera brister i rutiner och hantering. Pulsmätning fångar det som händer i vardagen ute i teamen. Ofta är en kombination av de olika metoderna den bästa.

 

Årlig
medarbetarundersökning

Insight Light

Klassisk medarbetarundersökning med helhetsperspektiv. Ger grund för att arbeta vidare och skapa konstruktiva diskussioner som driver utveckling på flera nivåer inom organisationen.

Läs mer

pulsmätning

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Puls

Kort och snabb pulsmätning som följer upp specifika områden och grupper under året för att kontinuerligt samla feedback. Få koll på vart vi är på väg. 

Läs mer

Pulsad
medarbetarundersökning

Flourish Pulsmätning

Flourish samlar automatiskt feedback från ditt team via en chattbot samt föreslår vilka åtgärder som bör vidtas för att få fart på teamets förbättringsarbete.

Läs mer

medarbetarundersökning

Pulsad/Temp
medarbetarundersökning

Insight Temp

 Med Insight temp medarbetarundersökning får ledning, chefer och team en nulägeskoll för att kunna fatta bättre beslut och rusta sig för framtiden. 

Läs mer

Löpande medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick inte jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Introduktion/ onboarding

Löpande
medarbetarundersökning

Stanna-kvar-samtal

exit

Löpande
medarbetarundersökningar

Exit

Låt oss berätta hur vi kan hjälpa er?

  • Ja, tack! Jag tar gärna del av tips, trender, index och exklusiva erbjudande inom medarbetar- och kundundersökningar.

Information med anledning av COVID-19 och den rådande situationen. Läs mer här