Insight pulsmätning -
Fokus på ledarskap och arbetsklimat!

Pulsmätningar går att göra i olika former; Insight puls är en variation där hela eller delar av organisationen får svara på frågor som rör ledarskapet och arbetsklimatet. Syftet är att få en koll på vart vi är på väg. Vi vill inte vänta till nästa års medarbetarundersökning för att se hur det vi arbetat med har förändrats!

pulsmätning

Varför Insight pulsmätning?

En pulsmätning är ofta en kortare undersökning för löpande på det som man arbetar med i teamet tillsammans. Pulsmätningar är ofta korta och syftar till att löpande samla in feedback från verksamheten. I Insight puls ställs frågor om medarbetares förutsättningar, motivation, samarbete och balans. Undersökningen ger också chefen feedback på sitt ledarskap på så väl grupp som individnivå. Samtliga frågor i Insight puls är agerbara på teamnivå för att involvera medarbetare i förbättringsarbetet.

Korta pulsmätningar som fördelas jämnt över året driver den fortsatta utvecklingen. Syftet är att ge organisation och ledare feedback som man kan agera snabbt och effektivt på. Vid nästa mätning ska man kunna se om de förändringar som gjorts har gett någon effekt eller om ytterligare insatser behövs. Återkopplingen är transparent och direkt men kan givetvis anpassas efter behov hos kund.

Fokus på handling!

Hur fungerar Insight pulsmätning?

 • Pulsmätningen genomförs med fördel  2-4 gånger per år eller mitt emellan två ordinarie medarbetarundersökningar.
 • Medarbetarna svarar på undersökningens 15 huvudfrågor och 2 följdfrågor via mejl eller SMS. Det tar max 5 minuter!
 • Svarsfrekvensen uppdateras alltid i realtid via länk ner på avdelningsnivå.
 • Resultatet återkopplas på alla organisatoriska enheter som har tillräckligt många svar. Chefer får inlogg till en webbaserad portal med sitt resultat jämfört med hela företaget/organisationen över tid, trendpilar.
 • Chefen kan enkelt ladda ned färdiga rapporter (ppt) och presentera för sin grupp. I rapporten finns jämförelser, benchmark och hjälp till aktiviteter.

Vad får jag som kund?

 • En pulsmätning som är enkel att arbeta med.
 • Möjligheten att komplettera med egna frågor.
 • En pulsmätning som passar bra för uppföljning av en Insight medarbetarundersökning.
 • Dedikerad projektledare genom hela uppdraget.
 • Egen logga och bakgrundsbilder.
 • En pulsmätning som är helt anonym.
 • Mobilanpassad enkät.
 • Färdiga rapporter (ppt) för presentation och handlingsplaner.

 

Erbjudande

Just nu bjuder vi både existerande och nya kunder på tre chefs-licenser för vår chatbot Flourish. Licenserna ger er möjligheten att pulsa tre team.

Läs mer om Flourish Pulsmätning här.

Kontakta oss för mer information om erbjudandet.

Misstag medarbetarundersökning

Ladda ner vårt kostnadsfria white paper

Det finns massor av åsikter kring syftet och genomförandet av en medarbetarundersökning. Undersökningen skall ses som en regelbunden och demokratisk process som gagnar både arbetstagare och bolag.

Quicksearch rekommenderar att komplettera medarbetarundersökningen med löpande uppföljning av de viktigaste HR-processerna, t ex rekrytering, onboarding, medarbetarsamtal, det dagliga engagemanget och medarbetare som slutar.

Läs mer i vårt white paper och ta del av våra tips på hur man undviker 10 vanliga misstag vid en medarbetarundersökning.

Ta del av HR - 10 tips - medarbetarundersökning white paper - Produktsida

Kontakta någon av våra specialister för mer info

Göran Almén

VD
Telefon: +46 (0) 35-710 03 46
Mobil: +46 (0) 709-31 03 46

Skicka ett mail

Fredrik Solheim

Kontaktperson för
Stockholm och norra Sverige
Telefon: +46 (0)70 967 84 60

Skicka ett mail

Lisa Muftig

Kontaktperson för
offentlig sektor och Bid Manager
Mobil: +46 (0)707-42 47 13

Skicka ett mail

Jörgen Gotthardsson

Kontaktperson för
mellersta och södra Sverige
Telefon: +46 (0)35-10 03 30
Mobil: +46 (0)705-33 27 37

Skicka ett mail

Melody Jakob

Regionchef Stockholm
Telefon: +46(0)35-10 03 30
Mobil: +46 (0)70-990 00 34

Skicka ett mail

Sofia Wetterlund

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)10-177 38 05
Mobil: +46 (0)70-972 53 80

Skicka ett mail

Tanja Kofler

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)73-939 59 33
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail 

Therese Ekeroth

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)35-710 03 38
Mobil: +46 (0)709-22 82 92

Skicka ett mail

Emmie Berglund

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)76-052 05 89
Telefon: +46(0)35-100 330

Skicka ett mail

Julia Mark

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)70-410 92 51
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail

Lina Tärnholm

Projektledare, Certifierad Extended DISC-konsult
Mobil: +46 (0)73-505 55 90
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Produkter för årliga och löpande medarbetarundersökningar

Den klassiska årliga medarbetarundersökningen följer upp större frågor, som att arbetsplatsen är fri från diskriminering, att medarbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och/eller att de känner till och lever efter företagets värderingar. Löpande medarbetarundersökningar mäter HR-processer, så som rekrytering, introduktion eller exit och används för att fånga feedback och identifiera brister i rutiner och hantering. Pulsmätning fångar det som händer i vardagen ute i teamen. Ofta är en kombination av de olika metoderna den bästa.

 

Årlig
medarbetarundersökning

Insight Light

Klassisk medarbetarundersökning med helhetsperspektiv. Ger grund för att arbeta vidare och skapa konstruktiva diskussioner som driver utveckling på flera nivåer inom organisationen.

Läs mer

pulsmätning

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Puls

Kort och snabb pulsmätning som följer upp specifika områden och grupper under året för att kontinuerligt samla feedback. Få koll på vart vi är på väg. 

Läs mer

Pulsad
medarbetarundersökning

Flourish Pulsmätning

Flourish samlar automatiskt feedback från ditt team via en chattbot samt föreslår vilka åtgärder som bör vidtas för att få fart på teamets förbättringsarbete.

Läs mer

medarbetarundersökning

Pulsad/Temp
medarbetarundersökning

Insight Temp

 Med Insight temp medarbetarundersökning får ledning, chefer och team en nulägeskoll för att kunna fatta bättre beslut och rusta sig för framtiden. 

Läs mer

Löpande medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick inte jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Introduktion/ onboarding

Löpande
medarbetarundersökning

Stanna-kvar-samtal

exit

Löpande
medarbetarundersökningar

Exit

Låt oss berätta hur vi kan hjälpa er?

 • Ja, tack! Jag tar gärna del av tips, trender, index och exklusiva erbjudande inom medarbetar- och kundundersökningar.