Insight light- Medarbetarundersökning med insikt & engagemang

Insight light är en är en effektiv medarbetarundersökning som ger ett helhetsperspektiv inom flera viktiga områden; eNPS/ambassadörskap, arbetsklimat, ledarskap, organisation, visioner och mål. Den ger chefer, medarbetare och ledning en bra grund för att arbeta vidare och skapa konstruktiva diskussioner som driver utveckling på flera nivåer inom organisationen.

Medarbetarundersökning
medarbetarundersökning

Varför Insight light - Medarbetarundersökning?

Insight light bidrar till en effektivare process för medarbetarundersökning och ger er ett helhetsperspektiv inom flera viktiga områden; eNPS/ambassadörskap, arbetsklimat, ledarskap, organisation, visioner och mål. 

Med undersökningen vill vi säkerställa ett högt engagemang inom hela organisationen. Vi tror inte att det räcker med att bara vara nöjd för att skapa goda resultat.

Insight innehåller validerade frågor för agerbar feedback. Frågorna syftar till att skapa diskussion, åtgärder och handling. Det är först då vi kan skapa förändring.

Hur fungerar en medarbetarundersökning med insight light?

 • Medarbetarna svarar på undersökningens 26 frågor via mejl eller SMS. Det tar max 5 minuter!
 • Svarsfrekvensen uppdateras i realtid via bild eller länk ner på team-/enhetsnivå.
 • Resultatet återkopplas på alla organisatoriska enheter som har tillräckligt många svar. Chefer får inlogg till en webbaserad portal med sitt resultat.
 • Chefen kan enkelt ladda ned färdiga rapporter och presentera för sin grupp. I rapporten finns jämförelser, benchmark och hjälp till aktiviteter.

Vad får jag som kund?

 • En komplett medarbetarundersökning som är enkel att arbeta med.
 • Möjligheten att komplettera med egna frågor.
 • Svar på flera olika områden och en bra “första-mätning” eller “en gång om året-mätning”.
 • Dedikerad projektledare genom hela uppdraget.
 • Egen logga och bakgrundsbilder.
 • Medarbetarundersökningen är helt anonym.
 • Mobilanpassad enkät.
 • Färdiga rapporter för presentation och handlingsplaner.

 

Erbjudande

Just nu bjuder vi både existerande och nya kunder på tre chefs-licenser för vår chatbot Flourish. Licenserna ger er möjligheten att pulsa tre team.

Läs mer om Flourish Pulsmätning här.

Kontakta oss för mer information om erbjudandet.

Misstag medarbetarundersökning

Ladda ner vårt kostnadsfria white paper

Det finns massor av åsikter kring syftet och genomförandet av en medarbetarundersökning. Undersökningen skall ses som en regelbunden och demokratisk process som gagnar både arbetstagare och bolag.

Quicksearch rekommenderar att komplettera medarbetarundersökningen med löpande uppföljning av de viktigaste HR-processerna, t ex rekrytering, onboarding, medarbetarsamtal, det dagliga engagemanget och medarbetare som slutar.

Läs mer i vårt white paper och ta del av våra tips på hur man undviker 10 vanliga misstag vid en medarbetarundersökning.

Ta del av HR - 10 tips - medarbetarundersökning white paper - Produktsida

Kontakta någon av våra specialister för mer info

Göran Almén

VD
Telefon: +46 (0) 35-710 03 46
Mobil: +46 (0) 709-31 03 46

Skicka ett mail

Fredrik Solheim

Kontaktperson för
Stockholm och norra Sverige
Telefon: +46 (0)70 967 84 60

Skicka ett mail

Lisa Muftig

Kontaktperson för
offentlig sektor och Bid Manager
Mobil: +46 (0)707-42 47 13

Skicka ett mail

Jörgen Gotthardsson

Kontaktperson för
mellersta och södra Sverige
Telefon: +46 (0)35-10 03 30
Mobil: +46 (0)705-33 27 37

Skicka ett mail

Melody Jakob

Regionchef Stockholm
Telefon: +46(0)35-10 03 30
Mobil: +46 (0)70-990 00 34

Skicka ett mail

Sofia Wetterlund

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)10-177 38 05
Mobil: +46 (0)70-972 53 80

Skicka ett mail

Tanja Kofler

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)73-939 59 33
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail 

Therese Ekeroth

Konsult, Projektledare
Telefon: +46 (0)35-710 03 38
Mobil: +46 (0)709-22 82 92

Skicka ett mail

Emmie Berglund

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)76-052 05 89
Telefon: +46(0)35-100 330

Skicka ett mail

Julia Mark

Konsult, Projektledare
Mobil: +46 (0)70-410 92 51
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Skicka ett mail

Lina Tärnholm

Projektledare, Certifierad Extended DISC-konsult
Mobil: +46 (0)73-505 55 90
Telefon: +46 (0)8-410 717 30

Produkter för årliga och löpande medarbetarundersökningar

Den klassiska årliga medarbetarundersökningen följer upp större frågor, som att arbetsplatsen är fri från diskriminering, att medarbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och/eller att de känner till och lever efter företagets värderingar. Löpande medarbetarundersökningar mäter HR-processer, så som rekrytering, introduktion eller exit och används för att fånga feedback och identifiera brister i rutiner och hantering. Pulsmätning fångar det som händer i vardagen ute i teamen. Ofta är en kombination av de olika metoderna den bästa.

 

Årlig
medarbetarundersökning

Insight Light

Klassisk medarbetarundersökning med helhetsperspektiv. Ger grund för att arbeta vidare och skapa konstruktiva diskussioner som driver utveckling på flera nivåer inom organisationen.

Läs mer

pulsmätning

Pulsad
medarbetarundersökning

Insight Puls

Kort och snabb pulsmätning som följer upp specifika områden och grupper under året för att kontinuerligt samla feedback. Få koll på vart vi är på väg. 

Läs mer

Pulsad
medarbetarundersökning

Flourish Pulsmätning

Flourish samlar automatiskt feedback från ditt team via en chattbot samt föreslår vilka åtgärder som bör vidtas för att få fart på teamets förbättringsarbete.

Läs mer

medarbetarundersökning

Pulsad/Temp
medarbetarundersökning

Insight Temp

 Med Insight temp medarbetarundersökning får ledning, chefer och team en nulägeskoll för att kunna fatta bättre beslut och rusta sig för framtiden. 

Läs mer

Löpande medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Rekrytering - Fick inte jobbet

Löpande
medarbetarundersökning

Introduktion/ onboarding

Löpande
medarbetarundersökning

Stanna-kvar-samtal

exit

Löpande
medarbetarundersökningar

Exit

Låt oss berätta hur vi kan hjälpa er?

 • Ja, tack! Jag tar gärna del av tips, trender, index och exklusiva erbjudande inom medarbetar- och kundundersökningar.