Medarbetarundersökning som ger dig insikt och driver engagemang!

Quicksearch har genomfört undersökningar i 20 år, både till medarbetare och kunder. Vi är experter på statistik, undersökningsmetodik och analys.

Medarbetarundersökning som skapar engagemang

Vill du engagera medarbetarna i företagets förbättringsprocess? Vill du veta vad de tycker och få en tydlig överblick över organisationens styrkor och förbättringsområden?

Quicksearch Insight® är vår medarbetarundersökning som utvecklats tillsammans med framgångsrika företag och universitet.

Quicksearch Insight® är en modern övergripande undersökning av klimat, ledarskap och lojalitet som inkluderar arbetsprocess för utveckling av effektiva team. Ni får veta vad ni ska prioritera för att leda ert företag mot uppsatta mål som t.ex. kompetens, ökad kundlojalitet, lönsamhet och effektivitet.

Tillsammans med kundanalys

Quicksearch Insight® kan med fördel kombineras med en kundanalys som ger dig en bred överblick av hur ditt bolag uppfattas av dina kunder. Ni får ett strategiskt beslutsunderlag om dina kunders behov och attityder till era produkter, service och kvalitet. Och medarbetarnas påverkan på NPS®.

För allt hänger ihop. Er framgång mot kunderna avgörs av medarbetarnas engagemang och kompetens.

I leveranser ingår i regel personlig presentation, djupgående analysmöjligheter i portal och stöd vid jämförelser med konkurrenter. Dessutom kan resultatet analyseras och brytas ned på kundsegment, bransch, land, produkttyp samt segmenteras utifrån olika roller hos kunden (t ex beställare eller användare).

Boosta feedbackprocessen

Vad händer sen? Hur går vi vidare? Vad gör vi? Vem ska göra vad? Quicksearch kan presentera en rad bra tjänster som boostar feedbackprocessen.

Låt oss berätta hur vi kan hjälpa er?

  • Ja, tack! Jag tar gärna del av tips, trender, index och exklusiva erbjudande inom medarbetar- och kundundersökningar.