Utveckla ett helt Customer Experience Program

Quicksearch har under flera år byggt upp erfarenheter från samarbeten med de bästa. Vi kan ta ansvaret för att vägleda din organisation mot att utveckla ett totalt feedbackprogram i alla kanaler och över alla viktiga touchpoints, både internt och externt.

Vad är ett Customer Experience program?

Ett CX-program implementerar en kundfokuserad kultur rakt igenom hela organisationen. I alla beslut som tas finns kundens perspektiv integrerade. De företag som listat ut hur man sätter kundupplevelsen i centrum upplever stor avkastning och tillväxt.

Huvuddelarna i ett CX program är:

  • Feedback från kunder i alla viktiga processer.
  • Kanalisering av feedback ut till alla medarbetare i organisationen, varje dag 365 dagar om året.
  • Aktiviteter för att designa kundupplevelsenså den attraherar ambassadörer.

Vad är viktigt i ett CX-program?

Engagerat Ledarskap: Passion för en kundfokuserad kultur börjar högst upp. Utan förståelse från VD finns det en låg sannolikhet för att skapa effekt för kundfokuserade initiativ.

Vision: Din vision för CX måste vara så specifik att alla inom organisationen lätt kan förstå det gemensamma målet.

Medarbetarengagemang: Engagerade och passionerade medarbetare är avgörande för långsiktig framgång och ett kundfokuserat företag. För att verkligen engagera din personal måste du förstå dem. Det gör du med ett eNPS®-program.

Kundfeedback: En systematisk metod för insamling av kundfeedback är nyckeln till att utveckla och förbättra kundupplevelsen. Eftersom data kan samlas via flera kanaler är det viktigt att använda en plattform som kan användas löpande i hela organisationen.

Actions: Feedback som samlas i ett CX-program måste leda till aktiviteter och handling. Långt ifrån undersökningsresultat som analyseras och till slut hamnar i en rapport på chefens skrivbord. Nej, feedbacken skall erhållas när känslan är färsk och kunna ageras på direkt.

Tålamod: Att bygga en kundcentrerad kultur är inte något som man gör över en natt utan bygger på ett iterativt arbete över flera år.

Varför ett CX-program?

1) För att kundupplevelsen styr vår vilja att rekommendera till andra.

2) För att kunder som får en exceptionell upplevelse skapar tillväxt genom att handla mer och ”sälja” till andra. Rekommendation har den enskilt starkaste påverkan på köpbeslut.

3) För att du i dagens transparenta värld inte kommer undan med dålig kvalitet. Kunderna har mer makt än någonsin och påverkar varann genom bland annat sociala medier.

4) För att löpande feedback från kunder och medarbetare är det effektivaste verktyget för att förbättra och effektivisera verksamheten.

Boosta feedbackprocessen

Vad händer sen? Hur går vi vidare? Vad gör vi? Vem ska göra vad? Quicksearch kan presentera en rad bra tjänster som boostar feedbackprocessen.

Låt oss berätta hur vi kan hjälpa er?

  • Ja, tack! Jag tar gärna del av tips, trender, index och exklusiva erbjudande inom medarbetar- och kundundersökningar.