Quicksearchmetoden.

En väsentlig framgångsfaktor till att leverera hög kvalitet inom utsatt tidsram är en väl beprövad och förankrad leveransmetod. Quicksearchmetoden bygger på 20 års erfarenhet och använder en 6-stegsmodell som vi följer upp med feedback.

1) Du vet vad du får.

Alla våra uppdrag skall ha tydliga leveranskriterier och kundvärde (output) specificerat i offert och avtal. Detta går vi igenom vid projektuppstart och följer vi upp att du fått vid leverans.

2) Vi väljer ut rätt team och blir din partner.

I varje projekt skall vi erbjuda en tydlig och kompetent kontaktperson. En person som med tydlig närvaro driver projektet med rätt resurser (team), gör avstämningar och hjälper dig.

3) Du får våra erfarenheter.

I alla projekt genomför vi efter ett tag en behovsanalys och beskriver era möjligheter och utmaningar. Vi skall alltid erbjuda en analys och utbildning av hur ni kan använda feedback (och Quicksearch) så ni får maximal kundnytta.

4) Vi stämmer av att det blir rätt med feedback.

Alla projekt har kvalitetsäkringsmoment. Löpande under projektet följer vi upp leveransen och eventuella avvikelser dokumenteras och åtgärdas. Som kund skall du få en förklaring av vad om hänt, tid när felet är avhjälpt och vad som gjort/skall göras för att det inte skall uppstå igen.

5) Kundservice som den skall vara.

I samarbetet ansvarar vi för att ta tillvara kunskap, arbetsmetoder, möjligheter och erfarenheter. Med effektiva system skall vi ge snabb service och hantera eventuella förändringar av personer.

6) Alltid Lesson Learned – så vi vet hur vi når nästa nivå!

När vi arbetat ihop ett tag åtar vi oss att boka in ett utvärderingsmöte för att se om vi levererat rätt och tillsammans utveckla er feedbackkompetens.