Chat with us, powered by LiveChat

Populära CX produkter

Se alla våra populära webinar i efterhand

Det är inte alltid dag och tid passar, därför har vi lagt upp alla våra webinar så du kan se i efterhand.

KICKSTARTA HÖSTEN PÅ BÄSTA SÄTT

Hur långt har förbättringsarbetet kommit sedan ni gjorde medarbetarundersökningen?

Säkerställ att ni har uppdaterad data inför höstens ledningsgruppskonferens – Genomför en uppföljningsundersökning inom era prioriterade områden.

Är ni osäkra på vilka områden ni ska prioritera? – Ta hjälp av vår workshop.

Vill ni på ett enkelt sätt öka svarsfrekvensen på er nästa mätning? – Ta hjälp av film. 

Aktuella erbjudanden:

1. Uppföljningsundersökning baserat på tidigare resultat. Se nedan

2. Workshop baserat på förgående mätning. Se nedan

3. Video på startsidan i enkäten. Se nedan

Erbjudandena gäller vid beställning senast 3/6 2022.

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Uppföljningsundersökning

Ingen skulle väl drömma om att bara mäta sin ekonomi en gång om året?

En undersökning är helt obetydlig om ingen uppföljning görs. Hur ser det ut tre månader senare, eller sex månader senare? Att mäta regelbundet är en förutsättning för att kunna följa förändringar i attityder och förhållningssätt. 

På samma sätt ser vi på attityder och engagemang. Det räcker inte med en årlig medarbetarundersökning. 

Erbjudandet: Baserat på eran medarbetarundersökning identifierar vi och följer upp 3-5 utvalda frågeområden med syfte att förse HR/Ledningsgrupp och chefer med uppdaterad information att lyfta på höstens ​uppstartsmöten för LG eller i olika chefsforum. ​

Ingen skulle väl drömma om att mäta sin ekonomi bara en gång om året?

Erbjudande: Kontakta din projektledare för mer information och pris
”Plusmeny”: Workshop för HR/LG/Chefer

Workshop baserat på föregående mätning

Involvera medarbetarna i förbättringsarbetet

Att genomföra en undersökning är bara första delen i en organisations förbättringsarbete och det är viktigt att hela organisationen kommer vidare.  

Genom att i lagom stora grupper låta medarbetarna tillsammans arbeta med resultaten som grund och med en tydlig modell för hur detta ska göras ser vi gång på gång stora framsteg tas när det gäller att utveckla verksamheten. Vi har tillsammans med våra kunder upplevt små mirakel när grupper som haft samarbetsproblem med lite stöttning kunnat ta stora kliv mot att förbättra arbetsklimatet genom att faktiskt våga prata om det som kan vara svårt. Involvera medarbetarna i förbättringsarbetet genom workshops.

Stanna inte halvvägs utan ta kontakt med din projektledare och säkra att hela organisationen drar nytta av det arbete ni redan gjort.

Erbjudande: På plats: 14 950kr*, Via Teams: 9 500kr.
* Kostnader för resa och ev. boende tillkommer. 

Video på startsidan i enkäten

Om en bild säger mer än tusen ord, tänk då vad en film kan göra!

En film i enkäten hjälper dig att förmedla ditt budskap och även påminna respondenten om vikten av att delta och möjligheten att påverka. Du kan även använda filmen i kombination med bakgrundvariabler så att medarbetaren får en film som är kopplad till sin del av organisationen. Eller som ett tack på slutet till alla de som besvarat hela enkäten. 

En informativ film i början av enkäten kan underlätta besvarandet. En film i slutet på enkäten som väcker nyfikenhet på något sätt och blir en snackis internt, kan öka svarsfrekvensen och bli någonting som mottagaren gärna själv vill se och därför besvarar enkäten.

Ta kontakt med din projektledare för att diskutera hur ni kan använda film för att göra er nästa enkät ännu bättre.

Erbjudande: 9 900 kr
Quicksearch lägger till en video på enkätens förstasida där företaget spelar in en kort informationsdel. Vi levererar också en kort del av film som informerar om anonymiteten.

Såhär gjorde vi på Quicksearch inför årets medarbetarundersökning, se video nedan.