Chat with us, powered by LiveChat

Populära CX produkter

Se alla våra populära webinar i efterhand

Det är inte alltid dag och tid passar, därför har vi lagt upp alla våra webinar så du kan se i efterhand.

Säkra era loginuppgifter med Quicksearch

Det är många som fokuserar specifikt på säkerheten just nu iom den kommande lagen GDPR.  På Quicksearch värnar vi om säkerheten och erbjuder därför flera olika sätt att säkra våra användares login-uppgifter. Som en viktig del i att skydda uppgifter hos oss erbjuder vi extra tilläggsmöjligheter utöver de tvingande regler för lösenord och kryptering som vi automatiskt […]

Webbkollen låter patienten komma till tals

Bristande kommunikation inom sjukvården skapar otrygghet bland äldre Över 35 000 personer, 65 år och äldre, har genom uppföljningsverktyget Webbkollen fått beskriva sina upplevelser av vård- omsorgskontakter. En tredjedel av de tillfrågade säger sig inte ha varit med i sin egen vårdplanering, något de har lagstadgad rätt till. Bristande kommunikation skapar onödig oro bland de äldre […]

Quicksearch söker en Teknikprojektledare .NET

Teknikprojektledare och Systemutvecklare .NET Om oss Quicksearch ligger i absolut framkant inom feedbacksystem, vilket innebär att vi tar emot omdömen från kunder och medarbetare, kopplar dessa till verksamhetsdata och presenterar resultatet snabbt och överskådligt. Detta ger oss spännande utmaningar som sträcker sig från integrationer, mobila webbgränssnitt till business intelligence.  Bland våra kunder hittar du flera […]

Quicksearch i Dagens Industri

I upplagan av Loyalty_Rewards 2015, som är en temabilaga om kundlojalitet  i Dagens Industri, blir Quicksearchs Affärsutvecklingschef, Ulrica Björnhag, intervjuad för en artikel om kopplingen mellan lojala kunder, engagerade medarbetare och lönsamhet, vilket är ett hett ämne på marknaden just nu. Det räcker inte med att ha nöjda kunder och medarbetare för att uppnå bättre prestationer, det […]

Webbkollen – för uppföljning inom vården

Quicksearch har tillsammans med SKL, Blekinge Tekniska Högskola och 14 län, utvecklat och testat Webbkollen – en metod och ett verktyg för att följa upp patienter efter de lämnat avdelningen/kliniken. Syftet är att få patientperspektivet och fånga upp förbättringsområden, samt kunna följa resultatet av dessa områden. Webbkollen är även ett sätt att låta patienterna komma […]