Chat with us, powered by LiveChat

Populära CX produkter

Se alla våra populära webinar i efterhand

Det är inte alltid dag och tid passar, därför har vi lagt upp alla våra webinar så du kan se i efterhand.

Bryt silos och arbeta tvärfunktionellt | NPS & agerbar feedback

I denna artikel kommer du få reda på:
– Nyttan av att skapa en kultur för öppen kommunikation och samarbete genom att ge alla anställda möjlighet att ge och ta emot återkoppling.
– Hur du bryter silos genom att arbeta tvärfunktionellt med kundfeedback.

Checklista för att arbeta tvärfunktionellt med NPS

Skapa en kultur för öppen kommunikation och samarbete genom att ge alla anställda möjlighet att ge och ta emot återkoppling, samt att få tillgång till en gemensam plattform för att hantera och följa upp återkopplingen.  Nedan listar vi några av de punkter som kommer hjälpa er organisation att bryta ner silos och få en ytterligare anledning och möjlighet att arbeta tvärfunktionellt.

 

Skapa en gemensam plattform för kundfeedback och NPS

Genom att samla all feedback på en gemensam plattform kan alla medarbetare enkelt ta del av det och bidra till att förbättra företaget. Detta kan motverka siloarbete eftersom alla har tillgång till samma information och kan samarbeta för att lösa problem och förbättra processer.

 

Ge insikt i hur företaget presterar

Kraven från kunder är allt högre, samtidigt som det aldrig varit enklare att byta leverantör eller varumärke. Därför är det viktigare än någonsin att se och förstå kundens behov och förväntningar samt arbeta tvärfunktionellt i företaget. En automatiserad plattform kan ge företaget insikt i hur det presterar på olika områden, vilket kan hjälpa till att identifiera bottnar och problem som orsakar siloarbete. Genom att analysera data och följa upp resultat kan företaget få en gemensam förståelse för vad som behöver förbättras och hur man kan arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål.
Läs mer om transaktionsbaserad kundundersökning

 

Ge möjlighet att få feedback från kunder

Genom att ge kunder möjlighet att ge feedback kan företaget få viktig information om hur man kan förbättra sina produkter och tjänster. Detta kan hjälpa företaget att bryta ner silos och skapa en gemensam syn på vad som är viktigt för kunderna och hur man kan tillfredsställa deras behov.

 

Skapa en kultur för feedback

En automatiserad feedbackplattform kan bidra till att skapa en kultur för feedback och öppen kommunikation. Genom att ge alla möjlighet att ge och ta emot feedback kan företaget skapa en mer inkluderande och samarbetande kultur, vilket kan motverka siloarbete. Läs mer om relationssbaserad kundundersökning

 

Förstå målen

Det är viktigt att först fundera på vilka mål man vill uppnå med att använda sig av en automatiserad feedbackplattform, och hur man ska implementera den på ett sådant sätt att den blir en naturlig del av företagets kultur och arbetsrutiner. Det kan också vara bra att involvera anställda i planeringen och implementeringen av plattformen, så att man säkerställer att den möter deras behov och förväntningar. Läs mer om Voice of customer

 

Koppla ihop kundfeedback med medarbetarundersökningen

Idag är det ett stort fokus på synergierna mellan medarbetarens upplevelse likväl som kundens upplevelse. Det finns därför flera fördelar med att välja en leverantör som kan hantera både medarbetarundersökningar och kundundersökningar. Genom att samla in data från både medarbetar- och kundundersökningar kan du få en mer heltäckande bild av er verksamhet och därmed bättre stöd för att ta viktiga beslut. Här förtydligar också HR sin strategiska roll i företagets beslutprocess då den direkt kopplas ihop med företagets strategiska mål och motverkar siloarbete.
Läs mer om fördelarna att koppla ihop kund- och medarbetarbetarundersökningar

 

Automatisera kundfeedbacksflödet

På Quicksearch arbetar hårt vi hårt för att automatisera kundfeedbacksflödet för att våra kunder ska kunna fokusera på arbetet med resultatet och göra feedbacken agerbar för de olika avdelningarna.

Ett insidertips som jag vill att ni har i åtanke är att feedbackplattformarna är uppbyggda annorlunda och erbjuder olika tekniska möjligheter (tekniker). Dessa till synes små skillnader påverkar i sin tur hur mycket det går att arbeta internt med stora mängder data och göra den hanterbar, agerbar och därmed förhindra siloarbete. Vi på Quicksearch finns här som stöd med teknik, metod och kompetens!

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Skribent

Annika Erhardsson

Fler intressanta artiklar inom ditt område