Chat with us, powered by LiveChat
kundundersökning-medarbetarundersökning

4 st fördelar med att koppla ihop kund- och medarbetarundersökningar

I denna artikel kommer du få reda på:
– De vanligaste analyserna mellan kund- och medarbetarundersökningar.
– Varför du bör använda samma leverantör för kund- och medarbetarundersökningar.

De 5 vanligaste analyserna mellan kund- och medarbetarundersökningar?

Genom att samla in data från både kund- och medarbetarundersökningar på samma plattform kan du enkelt jämföra resultaten och se hur dina medarbetare och kunder ser på olika frågor. 

För att jag inte ska vilseleda er så vill jag förtydliga redan här att du inte kommer kunna bryta på all data när det kommer till medarbetarundersökningen då den behöver behandlas på ett separat vis med hänsyn till skyddande av respondenten anonymitet, GDPR. Det finns däremot flera typer av analyser som kan göras mellan kund- och medarbetarundersökningar. Några av de vanligaste är:

 

Samband mellan kundupplevelse och medarbetarengagemang: Denna analys undersöker om det finns ett samband mellan hur nöjda kunderna är med företaget och hur nöjda och engagerade medarbetarna är.

 

Medarbetarnas påverkan på kundnöjdhet: Denna analys undersöker hur mycket medarbetarnas agerande och beteende påverkar kundernas nöjdhet med företaget.

 

Förbättringsmöjligheter: Denna analys undersöker om det finns skillnader mellan kundernas och medarbetarnas syn på företagets brister och möjligheter för förbättringar.

 

Företagskultur: Denna analys undersöker om det finns skillnader mellan medarbetarnas och kundernas uppfattning om företagets kultur och värderingar.

 

Branding: Denna analys undersöker om det finns skillnader mellan medarbetarnas och kundernas uppfattning om företagets varumärke och dess styrkor och svagheter.

 

 

Fördelarna med att använda samma leverantör för kund- och medarbetarundersökningar.

Idag är det ett stort fokus på synergierna mellan medarbetarens engagemang och hur det visar sig i ökad kundnöjdhet. Myten om att det bara går att vara bra på en sak gäller inte alltid och det finns flera fördelar med att välja en leverantör som kan hantera både kund- och medarbetarundersökningar för att få en samlad bild.

 

Effektivitet: En leverantör som kan hantera båda typerna av undersökningar ger dig möjlighet att samla in och hantera data på ett enhetligt sätt.

 

 

Tekniska fördelar: Den tekniska delen som behöver fungera i uppsättningen med gruppindelningar, organisationsstruktur, automatisk autentisering för inlogg, mm är redan på plats och kommer fungera. Det finns även en leverantör som hanterar och kontrollerar alla regler och ansvarar för ett korrekt arbetssätt när kunddata bryts med medarbetardata eller vice versa.

 

Kostnad- och tidseffektivitet: Genom att använda en leverantör kan du minska kostnaderna och kontaktytorna för att köpa och underhålla flera olika verktyg och leverantörer. Hos Quicksearch är utveckling och support ansvariga både för HR och CX vilket gör att du kan diskutera båda lösningarna med en och samma person.

 

Bättre beslutsstöd: Genom att samla in data från både kund och- medarbetarundersökningar kan du få en mer heltäckande bild av er verksamhet och därmed bättre stöd för att ta viktiga beslut. Här förtydligar också HR sin strategiska roll i företagets beslutprocess då den direkt kopplas ihop med företagets strategiska mål och motverkar siloarbete. Läs mer om HR-chefens utmaningar                                                                                                                                                             

 

Avslutningsvis så vill jag också skicka med ett insidertips när du tittar över leverantörerna som erbjuder både kund-och medarbetarundersökningar.  Säkerställ att leverantören kan erbjuda en dashboard som kan koppla ihop kund och medarbetarperspektivet. Säkerhetsställ även att det finns en möjlighet att komplettera med data som är viktig för era verksamhetsmål.  

Har ni funderingar på att komma igång med mätningarna eller bara vill brainstorma om vad ni skulle kunna göra på ert företag? Slå mig en signal så pratar vi mer!  

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Skribent

Annika Erhardsson

Fler intressanta artiklar inom ditt område

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på Custom kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på paket Enterprise kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på paket Premium kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra HR-tjänster kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se