Chat with us, powered by LiveChat

Populära CX produkter

Se alla våra populära webinar i efterhand

Det är inte alltid dag och tid passar, därför har vi lagt upp alla våra webinar så du kan se i efterhand.

4 HR-trender att ha koll på under 2023

I min roll som HR-konsult och projektledare så kommer jag dagligen i kontakt med nya trender som jag behöver uppmärksamma, utvärdera och hålla ögonen på dels i mina kundrelationer men också genom omvärldsbevakning.  

I det här inlägget skulle jag vilja dela mina personliga spaningar, som jag tycker att du som arbetar inom HR, borde ha koll på under 2023! 

stjärna, nummer ett

Smidig HR ger flexibilitet

  • HR-arbetet kan göras smartare och effektivare med moderna verktyg och automatisering, och genom att HR fokuserar på de mätvärden som faktiskt är viktiga för verksamheten. För att verksamheter ska bli agila krävs ett mer coachande och inkluderande ledarskap.

Snabbare digitalisering 

  • Det är dags att anamma heltäckande lösningar i form av integrerade digitala system istället för flera olika HR verktyg som inte pratar med varandra. Djupare och smartare integration är av yttersta vikt, och har potential för kostnadsbesparingar på lång sikt.
  • Den tekniska utvecklingen inom HR-området går snabbt och moderna plattformar ger idag helt andra upplevelser och möjligheter än det vi traditionellt är vana vid. Förutom att plattformen väver samman karriärutveckling och lärande kan den, tack vare sin öppna arkitektur, integrera med externa lösningar, verktyg och applikationer.

Hållbara investeringar

Exempel på hållbara investeringar kan vara:

  • Att outsourca löneadministrationen, så HR kan fokusera på kärnverksamheten i högre grad.
  • Ökade insatser på kreativa lösningar för kompensation till anställda, t.ex. större flexibilitet för hur lönen utformas.

Personalutveckling

  • Arbetsgivare behöver anstränga sig mer än någonsin för att bli en attraktiv arbetsplats och attrahera sin personal då det finns mer valmöjligheter på arbetsmarknaden.
  • Valfrihet, att låta människor själva välja var, när och hur de ska jobba och vad som motiverar dem bäst.  Den hybrida arbetsplatsen är här för att stanna.
  • För att kunna motsvara de anställdas förväntningar behöver HR-personal analysera data, för att få insikter om vilken kompetens och vilka färdigheter som finns tillgängliga samt hur medarbetarna mår.
  • Anställda förväntar sig att arbetsgivare lyssnar på vad de har att säga.

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Skribent

Therese Ekeroth, HR-konsult/Projektledare

Fler intressanta artiklar inom ditt område