Chat with us, powered by LiveChat

Populära CX produkter

Se alla våra populära webinar i efterhand

Det är inte alltid dag och tid passar, därför har vi lagt upp alla våra webinar så du kan se i efterhand.

Vad säger HR & chefer om höstens utmaningar?

Tisdagen den 22/6-2021, höll Quicksearch tillsammans med Flourish i en Open mic session, ett digitalt erfarenhetsutbyte om utmaningarna Post-Covid. Detta gjorde vi tillsammans med chefer och HR-anställda som är verksamma i allt från stora, globala bolag, till kommuner, till lite mindre bolag. En härlig blandning av företag som förhoppningsvis gav varandra mycket värde i form av goda insikter!

För att de som deltog skulle kunna dela erfarenheter och tankar med varandra och även på så sätt få värdefulla insikter så fick alla som deltog svara på frågor kopplade till utmaningarna vi står inför i höst. Detta gjordes först och främst (på de två första frågorna) individuellt – för att sedan tas med ut i olika grupprum där deltagarna fick diskutera sina svar med varandra. Sedan fick de ytterligare en fråga att svara på individuellt, för att sist men inte minst diskutera den slutgiltiga frågan tillsammans i grupp.

Det vi kan ta med oss från det tillfället är att hösten står inför helt nya arbetsrelaterade utmaningar såsom exempelvis en förhöjd konfliktrisk mellan medarbetare och chefer. Detta är utmaningar som vi inte behövt hantera på samma sätt någon gång tidigare, och som dessutom kräver en hel del eftertanke – men också en stor lyhördhet från ledningshåll. Hur vill vi ha det? Hur vill våra medarbetare ha det? Men kanske framför allt: Hur ska vi få det här att fungera på ett så bra sätt som möjligt för oss på både en individuell nivå – men också på en gruppnivå?

Insikter från HR & chefer

Hur stor risk tror du det är för konflikt i höst när medarbetarna vill vara hemma men chefen på kontoret?

Hur kan man motverka denna eventuella konflikt?

Vad tycker ni att en sådan plan borde innehålla?

  • Tydliga riktlinjer
  • Ett tydligt slutresultat – hur kommer vi att gå tillväga i framtiden vad gäller distansarbete? Även en tydlighet i stegen på vägen dit. Kan vi låta arbetsgrupper bestämma själva? Vad har vi för verktyg/förutsättningar?
  • Planen bör ses över med jämna mellanrum. Definiera internt vad som gäller – behöver kanske inte vara lika för alla, distansarbete bör vara frivilligt
  • Tydlighet kring hur kommunikationen skall ske, vad som förväntas och vad som ska ske på distans vs på plats. Hur säkerställer vi att smittspridning inte sker? Varför ska vi arbeta på plats, eller varför ska vi inte göra det? Klargör!
  • Planen måste ses över och utvärderas löpande
  • Omfattning, arbetstider, praktikaliteter samt uppföljning
  • Arbetsuppgiften bör styra – typ av möte/aktivitet. Viktigt med riktlinjer för chefen att ta dialog – medarbetares önskemål bör ej få styra helt och hållet
  • Checklista vad som räknas som arbetsplats. Tydlig kommunikation kring vad personen samt teamet behöver. Säkerställ gemenskap!
  • Ett ramverk för flexibel arbetsplats och en konkret plan för den praktiska återgången. Utvärdering och mätning längs vägen. Lokala anpassningar och en successiv återgång

En sammanfattning

För att sammanfatta lite kort kring vad vi kan ta med oss efter detta erfarenhetsutbyte:

Vi kunde tillsammans konstatera att det finns en relativt hög risk för konflikt i höst vid återgång till arbete. Detta på grund av att många medarbetare kommer att vilja fortsätta att jobba hemifrån – medan många chefer eventuellt vill återgå till ett normalläge och ha medarbetarna tillbaka på kontoret.

För att motverka denna typ av konflikt så är det viktigt med en tydlighet kring vad det är som gäller, alltså en öppen dialog med sina medarbetare. Det är också viktigt att vara lyhörd för medarbetares behov och önskan, samtidigt som det bör sättas upp riktlinjer att förhålla sig till.

Det visade sig att de flesta inte har en kommunicerad återgångs-plan inför höstens uppstart, men det finns också många arbetsplatser som har det på plats redan nu. En sådan plan bör innehålla tydliga riktlinjer för medarbetare att förhålla sig till, även ett beslut om hur det kommer att se ut framöver. Ska vi låta egen vilja styra? Hur ser förutsättningarna ut för just oss?

Det behövs en stor tydlighet kring vad det är som förväntas av medarbetarna och även en konkret plan för den praktiska återgången. Att utvärdera och mäta längs vägen är viktigt, även att kunna göra lokala anpassningar längs vägens gång.

Det är viktigt att en återgångsplan ses över och utvärderas löpande beroende på hur läget ser ut och medarbetarnas egna vilja att arbeta mer eller mindre flexibelt. Det är också viktigt att ta hänsyn till olika arbetsuppgifter och att de i många fall ska vara en rimlig faktor som avgör om arbetet kan skötas på distans eller bör göras på plats.


Vi på Quicksearch & Flourish är glada över att fått ta del av dessa insikter och hoppas att det även väcker en eller två tankar hos dig som läser. Kanske är det något som även du kan ta med dig inför höstens uppstart?


Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Skribent

Amanda Wall

Fler intressanta artiklar inom ditt område