Chat with us, powered by LiveChat

Webinar 30/11
Samarbete post-Covid med Siri Wikander [People growth expert]

Ta makten över arbetslivets nya samarbetsformer och nyttja tiden i möten mer effektivt! Vad har vi lärt oss hittills post-Covid och vad kan vi göra annorlunda?

Webinar

Att leda på distans – Vad säger forskningen?​

Astrid från TemaHR.se berättar om forskning kring distansledarskap och att leda virtuella team. Vad kännetecknar ett effektivt ledarskap på distans och vad behöver du som ledare tänka på när du inte träffar dina medarbetare lika ofta?

Webinaret, som är en serie av två delar, hålls tillsammans med Quicksearch och Flourish vars bolag har en lång erfarenhet av att jobba med agerbar feedback från kunder och medarbetare. Under webinaret möter vi därmed även Fredrik Solheim | HR-konsult Quicksearch samt Mårten Andersson | Grundare och VD Flourish.