Chat with us, powered by LiveChat

Säkerställ medarbetarnas arbetsmiljö vid förändrade arbetssätt!

I denna artikel kommer du få reda på…

– Varför det är extra viktigt att mäta medarbetarengagemanget under den rådande situationen
– Hur kan vi lära av den situation vi befinner oss i?
– Vad Insight Temp är och vad undersökningen kan inkludera

Medarbetarnas åsikter är extra viktiga under förändrade arbetssätt

I oroliga tider är det, kanske mer än någonsin, viktigt att bry sig om sin personal. Många har arbetat hemifrån i månader redan och ovissheten är fortfarande stor. Företag och organisationer har tvingas till förändringar och det är viktigt att veta att man har personalen med sig. Dessutom innebär förändringar möjlighet till utveckling.

Vad lär vi oss? Hur ska vi arbeta framåt? Det är viktiga frågor vars svar kan forma hela verksamheten.

Förändrade arbetsförhållanden kan påverka medarbetarnas arbetsmiljö

Alla arbetsgivare har ett ansvar att systematiskt följa upp och arbeta med arbetsmiljön och sin personal. Förändras arbetsförhållanden, som exempelvis vid hemarbete, kan arbetsmiljöarbetet ibland bli lidande och det är svårt att veta vad som måste göras när vi ställs inför nya situationer.

Vi träffas inte i samma utsträckning, våra arbetsuppgifter kanske har förändrats, tempot är annorlunda och ovisshet kan skapa mycket oro. Dessutom befinner vi oss i ett nytt ekonomiskt läge och beslut som tagits tidigare kanske inte alls gäller längre.

Att lyssna på medarbetarnas åsikter gör skillnad

Det finns mycket som kan göras för att förbättra situationen för de anställda och skapa nya insikter och lärdomar. Information och kommunikation är en del av det, samtidigt som de bästa förslagen och lösningarna sannolikt finns hos människorna inom verksamheten.

Genom en kort anpassad tempmätning kan ni undersöka medarbetarnas situation och fråga dem om förbättringsförslag. Ni får en insikt i vad som fungerar bra samt mindre bra och kan fatta bättre beslut för framtiden.

Medarbetarundersökningar för att säkerställa arbetsmiljön

Insight Temp är en etablerad medarbetarundersökning som är grundad i arbetsmiljöforskning och arbetsmiljölagstiftning. Arbetsmiljölagen gäller oavsett hur situationen ser ut och arbetsgivare behöver ta sitt ansvar även nu.

Många befinner sig i en ny situation där det är extra viktigt att få en inblick i medarbetarnas vardag och samla in feedback och förslag från organisationen. En kort tempmätning till medarbetarna har även ett signalvärde som visar att organisationen bryr sig.

Vad är värdet av Insight Temp medarbetarundersökning?

  • Skapar en överskådlig bild av arbetsmiljön och medarbetarnas aktuella situation
  • Frågor som direkt går att agera på  
  • Direkta förslag på förbättring via fritext som skapar lyhördhet mot organisationen
  • Benchmark på frågenivå, ofta från aktuell bransch 
  • Anpassas efter den rådande situation vi befinner oss i och kundens situation, exempelvis arbete hemifrån
  • Snabb att svara på direkt från medarbetarnas e-post i telefon eller dator  
  • Anonymt

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email