Chat with us, powered by LiveChat

Webinar 30/11
Samarbete post-Covid med Siri Wikander [People growth expert]

Ta makten över arbetslivets nya samarbetsformer och nyttja tiden i möten mer effektivt! Vad har vi lärt oss hittills post-Covid och vad kan vi göra annorlunda?

White paper

Checklista – Systematiskt lyssna på kunder

Innehåll:
I detta white paper får du en övergripande och generell checklista på de viktigaste punkterna att tänka på när du skapar en lösning för att löpande lyssna på kunder genom kundenkäter.

Varför?
Att löpande lyssna på de kunder som vill förmedla något till företaget är ett effektivt sätt att snappa upp förväntningar men även fånga där det gått fel och det ger er en möjlighet att agera och ställa till rätta. I detta white paper tar vi upp några avgörande hållpunkter för dig som skall skapa ett sätt att löpande lyssna på era kunder, oavsett om ni kallar det: Voice of customer / NPS / kundenkät /löpande kundundersökning.