Chat with us, powered by LiveChat

Populära CX produkter

Se alla våra populära webinar i efterhand

Det är inte alltid dag och tid passar, därför har vi lagt upp alla våra webinar så du kan se i efterhand.

5 tips för att skapa en bättre kundupplevelse

I denna artikel kommer du få reda på…

– Varför det är viktigt att skapa en bra kundupplevelse
– Vad du ska tänka på för att skapa en bra kundupplevelse

En bra kundupplevelse överträffar förväntningarna

Att skapa en bra kundupplevelse innebär mer än att bara erbjuda utmärkt kundservice. Det handlar om att skapa en trivsam miljö för kunden genom hela affärsresan samt att möta, och helst överträffa, kundens förväntningar. Ni som företag måste dessutom tänka på att locka nya kunder samtidigt som ni fortsätter att tilltala de redan befintliga. På så sätt ökar ni kundlojaliteten mot just ert företag.

Företag konkurrerar om den bästa kundupplevelsen

Idag handlar det inte bara om att kunna erbjuda den bästa produkten eller tjänsten, utan kunder jämför även företag baserat på upplevelsen de erbjuder. En riktigt bra kundupplevelse skulle kunna få en kund att välja just ditt företag framför ett annat med ett liknande koncept.

Det är svårt men givande att erbjuda en bra kundupplevelse

Ett företag som lyckas erbjuda en bra kundupplevelse har ofta både nöjdare kunder och medarbetare, vilket dessutom kan vara ekonomiskt lönsamt. Av den anledningen lägger många företag fokus vid att erbjuda en bra kundupplevelse, men trots det är andelen som misslyckas väldigt stor.

5 enkla men användbara tips för att förbättra kundupplevelsen på ditt företag!

stjärna, nummer ett

Skapa en bekväm kundupplevelse

Först och främst är det viktigt att allting som kunden kommer i kontakt med är enkelt och lättbegripligt. Det ska gå smidigt att till exempel navigera en hemsida, genomföra en betalning eller returnera en vara, för om någonting är svårförstått eller komplicerat finns det en risk att kunden vänder sig någon annanstans. Alla moment som ingår i kundupplevelsen måste alltså vara bekväma för att få kunden att behålla intresset för just ditt företag.

Gör kundupplevelsen personlig

I takt med att samhället digitaliseras mer och mer blir även den personliga interaktionen viktigare. Kunder vill interagera med andra människor och ett personifierat varumärke kan förbättra kundupplevelsen. Det skapar tillit och ger intrycket av att ni verkligen bryr er om kunden på en individnivå. Enligt en studie utförd av Harvard Business Review är det möjligt att mäta och rikta sig mot de känslor som driver kunders beteende. Eftersom känslor formar de attityder som leder till beslut kan det även bli lönsamt att skapa en personlig kundupplevelse.

En kundupplevelse kan dessutom vara personlig trots att det rör sig om ett enskilt tillfälle. Med vår interaktionsbaserade kundundersökning kan ni ta reda på exakt vad kunden tyckte om en specifik interaktion, så som ett köp, genomfört projekt etc.

Utforma mål för kundupplevelsen

För att kunna erbjuda en bra kundupplevelse på ditt företag är det viktigt att utforma och jobba mot tydliga mål, både stora och små. För att lyckas med det krävs att ni har en tydlig vision av hur ni vill att företaget ska vara och vet hur ni ska göra för att uppnå den. Det handlar om att ha en förståelse för hur saker går till på företaget, så att ni vet hur ni ska anpassa dem efter kundens behov. Var dock noga med att inte lova för mycket eftersom förväntningar som inte möts kan resultera i att kunder får en sämre upplevelse.

Samarbeta för att förbättra kundupplevelsen

Trots att många företag är väl medvetna om att en bra kundupplevelse är nyckeln till framgång misslyckas en stor andel av dem med att erbjuda en. Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är den medarbetare eller avdelning som kommer i direkt kontakt med kunden som är ansvarig för kundupplevelsen. Det handlar om företaget som helhet och alla måste samarbeta för att skapa en så bra upplevelse som möjligt. Alla medarbetare måste även veta vilken kundupplevelse som företaget vill erbjuda så att de kan jobba utifrån den. Det blir självklart komplicerat när så många människor är inblandade, men nyckeln för att lyckas är intern kommunikation.

Ett företag som jobbar väldigt aktivt med kundundersökningar och att skapa en bra kundupplevelse är Com Hem. Här kan du ladda ned deras kundcase för att se hur de gör!

Följ upp för att utveckla kundupplevelsen

Saker förändras ständigt i företaget och på marknaden, vilket naturligtvis kan påverka kundupplevelsen. Det är därför oerhört viktigt att kontinuerligt följa upp och ta reda på vad kunden tycker. Ett hjälpsamt redskap för att mäta kundnöjdheten kan exempelvis vara NPS. Glöm inte bort att även fråga medarbetarna om kundupplevelsen som ni erbjuder, eftersom det kan vara användbart att ta reda på vilken inställning de har och om de har några idéer om hur upplevelsen skulle kunna förbättras. Allt detta kan göras med hjälp av ett Customer Experience Program.

Erbjud den bästa möjliga kundupplevelsen

Det är alltså många faktorer som är viktiga för att skapa en bra kundupplevelse och alla på företaget måste hjälpas åt för att leverera utmärkta resultat. Med hjälp av de här tipsen hoppa vi att du och ditt företag kan erbjuda den bästa tänkbara kundupplevelsen!

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Skribent

Rebeccah Björnsdotter

Fler intressanta artiklar inom ditt område