Chat with us, powered by LiveChat

Populära CX produkter

Se alla våra populära webinar i efterhand

Det är inte alltid dag och tid passar, därför har vi lagt upp alla våra webinar så du kan se i efterhand.

Systematiserad Arbetsmiljöuppföljning utan krångel

I denna artikel kommer du få reda på…

– Vad en systematiserad arbetsmiljöuppföljning (SAM-enkät) bör innehålla
– Till vem och när enkäten bör skickas
– Hur du underlättar så det blir mindre jobb
– Vad HR-avdelningen bör få ut av resultatet

Quicksearch har genomfört relationsmätningar i över 20 år och är experter på statistik, undersökningsmetodik och analys.

Ibland kommer de smarta idéerna när man minst anar det, men i det här fallet kan jag inte ta åt mig äran, som bäst kan vi kalla det ”co-create” med några driftiga HR-chefer och en jurist.Trots att jag flera gånger läst nedan parafrasering ur AFS 2001:1, om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) så kopplade jag inte det uppenbara.

”Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet undersöka arbetsplatsen och bedöma riskerna. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Det innebär även att agera på det som kommer fram och följa upp att det blir åtgärdat.”

Ta fram arbetsmiljöpolicy, rutiner, samverka med skyddsombud och våra medarbetare kändes, för mig som chef, som rimliga steg i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Men det faktum att stora delar av både undersökningen och uppföljningen kan automatiseras via frågor till medarbetarna kom inte på tal förrän en av våra kunder påpekade att det vore det mest rimliga.

Så tack kära kund för att du berättade vad du som HR-chef vill att organisationen skall få svar på i en så kallad SAM-enkät. Vi har sammanställt det du berättade nedan så att fler kan ta del av det.

Vad bör en systematiserad arbetsmiljöuppföljning (SAM-enkät) innehålla?

 • Fånga risker i organisationen (Ohälsa, arbetsskador/olyckor, psykosocial arbetsmiljö)
 • Fånga den aktuella arbetsmiljön i organisationen, nuläget

Till vem skall den systematiserade arbetsmiljöuppföljningen skickas?

Medarbetarna är en bra början men det är även intressant att få chefers syn på enkelhet, stöd och utmaningar.

När skall den skickas?

 • Systematiskt, planera in den över året och kommunicera det till chefer, skyddsombud och medarbetare. Alla åtgärder behöver inte vara klara vid utskickstillfället, enkäten fungerar även som en påminnelse att arbetet ständigt måste pågå.
 • Är den systematiserad så går den också att automatisera, det spelar ingen roll om någon är sjuk, ledig o.s.v. uppföljningen blir genomförd automatisk och de som är beroende av resultatet blir notifierade.

Vad kan underlätta så det blir mindre jobb?

 • Använd er av någon av de smarta teamutvecklingsverktyg för att fånga feedbacken Quicksearchs chatbot för team heter Flourish.
 • Gå inte över ån efter vatten, använd någon av de enkätstandarder som finns för att följa upp den systematiska arbetsmiljön. Quicksearch har såklart en som vi tagit fram tillsammans med våra kunder i olika branscher.

Vad bör en HR-avdelning få ut av resultatet?

 • Underlag för att prioritera insatser, stöd och beslut.
 • Nulägesanalys för att förmedla till ledning och berörda intressenter.
 • Skriftlig dokumentation av utmaningar och effekten av insatser som tagits i organisationen.
 • En regelbunden uppföljning som inte är personberoende samt en skriftlig dokumentation över att det finns en systematisk arbetsmiljöuppföljning.

Tack vare Quicksearchs samarbete med kunder och verksamma inom universitet och högskolor genom åren har smarta lösningar och nya spännande HR-mätningar vuxit fram, såsom:

 • Hållbarhetsuppföljning riktad till marknaden, befintliga kunder, medarbetare, styrelse och ägare. Det har blivit GAP-analyser som får den mest inbitne analytiker att mysa lite extra.
 • Styrelseutvärdering riktad till styrelsemedlemmar, vd och ledning.
 • Automatiserad uppföljning av rekrytering och introduktion.
 • Automatiserad uppföljning av onboarding av säljare, kopplad till hur säljare kommer igång, eller lika ofta inte kommer igång.
 • Automatiserad uppföljning vid exit (när medarbetare slutar)

I över 20 år har vi på Quicksearch jobbat nära våra kunder, universitet och högskolor. Tillsammans med dem och med rådande forskning som bas har Quicksearch tagit fram och vidareutvecklat metoder och it stöd för att få organisationer att agera på feedback. Idag har Quicksearch några av Sveriges största företag som kunder. Inom affärsområdena HR och CX, har Quicksearch blivit en ledande aktör när det gäller att få organisationen att agera på feedback från medarbetare eller från kunder/medlemmar/medborgare. T.ex. har vi utvecklat system och metod för att anpassa NPS® för den nordiska marknaden.

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Skribent

Jörgen Gotthardsson, Regionchef mellersta och södra Sverige – Sr Customer Experience Manager, Quicksearch

Fler intressanta artiklar inom ditt område