Chat with us, powered by LiveChat

Populära CX produkter

Se alla våra populära webinar i efterhand

Det är inte alltid dag och tid passar, därför har vi lagt upp alla våra webinar så du kan se i efterhand.

Medarbetarundersökning feedback

Fem misstag du skall undvika vid en medarbetarundersökning

I denna artikel kommer du få reda på…

– Vad du ska undvika när du gör din medarbetarundersökning
– Ladda ner ytterligare tips

Quicksearch har genomfört relationsmätningar i över 20 år och är experter på statistik, undersökningsmetodik och analys.

Vill du engagera medarbetarna i företagets förbättringsprocess? Vill du veta vad de tycker och få en tydlig överblick över organisationens styrkor och förbättringsområden?

Vid regelbunden medarbetarundersökning hjälper er att se vart ni befinner er idag – vilket är en viktig fråga för att ni ska kunna ta er dit ni vill. På vägen mot era mål och visioner finns det dock vissa fallgropar att se upp för, samt saker du bör ha i åtanke när du gör din medarbetarenkät.

Nedan listar vi fem misstag att undvika när du gör din medarbetarundersökning:

Nr. 1

Återkoppling av resultatet för medarbetarundersökning dröjer

Återkoppling av medarbetarundersökning måste ske så fort som möjligt – medan man fortfarande minns hur man besvarade medarbetarenkäten. Det gäller även att fortsätta behålla det engagemang som medarbetarna visat genom att delta i undersökningen.

Vanligtvis är en medarbetarenkät öppen ca två veckor. Se till att chefer är förberedda på att agera och att återkoppling av det övergripande resultatet sker veckan efter att medarbetarundersökning stängts.

Låt ledningen kommentera det övergripande resultatet och gärna redan peka på vad som behöver göras övergripande (som inriktning utan exakta åtgärder). Därefter får hela verksamheten tillgång till sitt resultat och kan börja sin egen återkoppling, utveckling och åtgärder.

Är det för lång tid mellan medarbetarundersökning och återkoppling av resultat kommer du att tappa uppmärksamhet och fokus från både chefer och medarbetare. HR-teamen får ett tufft jobb när de förväntas leda verksamhetsutvecklingen tillsammans med avdelningar som redan har tankarna på någon annan viktig process eller verksamhetsbehov.

Nr. 2

Medarbetarundersökning ersätter samtal

En medarbetarenkät ersätter inte samtalet mellan chef och medarbetare.

Att arbeta med feedback innebär inte att en medarbetarundersökning är lösningen på allt. Den ersätter inte samtalet mellan chef och medarbetare och kollegor emellan. Att ge och få feedback regelbundet är en förutsättning både för personlig och organisatorisk utveckling och framgång.

Bryt ut delar av medarbetarundersökning och mät HR-processer ”när känslan är färsk”.

Exempel att bryta ut från din medarbetarundersökning

  • Följ upp genomfört utvecklingssamtal i samband med att det görs istället för att fråga hur det upplevdes efter ett halvår.
  • Säkerställ att rekrytering och introduktion fungerar i samband med att de genomförs. Det ger en mycket större möjlighet till att agera direkt om något gått fel istället för att ett år senare förstå varför det nyanställda stjärnskottet valde att sluta.
Nr. 3

Spamma brevlådor med information och påminnelser

Fylld inkorg med e-post om medarbetarenkät

Det är förstås viktigt att informera om att medarbetarundersökning är på gång och att få medarbetare att delta i undersökningen. Men alla behöver inte delta i en undersökning för att man ska få en representativ data att arbeta med. Att nå 80 % är ett lagom mål för deltagande (70 % om organisationen är distribuerad eller mer fragmenterad).

Skicka inte påminnelser till dem som gjorde vad du bad om i det första mailet. Se till att det system du använder endast påminner dem som inte har påbörjat eller inte avslutat medarbetarenkäten. Se till att alla chefer i verksamheten löpande kan följa sin egen svarsfrekvens för att på så sätt få dem att själva driva och se till att hålla en hög svarsfrekvens. Många organisationer visar också svarsfrekvensen online på sitt intranät för att skapa delaktighet och engagemang under hela svarsperioden.

Medarbetarundersökning utan åtgärd

Din medarbetarundersökning är inte ett åtgärdsprogram eller en förändring. En medarbetarundersökning samlar in åsikter, känslor och attityder. Hur du använder feedbacken för att skapa engagemang är genom handlingsplaner och åtgärder. Blanda inte ihop dem.

Att inte ta experthjälp

Expert hjälper till med medarbetarundersökning
  • Det är viktigt att din medarbetarundersökning och dess genomförande speglar din verksamhet och de behov som finns där.
  • Säkerställ att du har en leverantör som förstår din verksamhet, kan anpassa frågor och återkoppling så att det gör mest nytta i verkligheten.
  • Var noga med att utvärdera varje gång du genomfört en medarbetarundersökning. Vad lärde vi oss, vad tar vi med oss till nästa gång och vad behöver vi förändra – för att bli ännu bättre?

Summering

Det finns massor av åsikter kring syftet och genomförandet av en medarbetarundersökning. Undersökningen skall ses som en regelbunden och demokratisk process som gagnar både arbetstagare och bolag. Quicksearch rekommenderar att komplettera medarbetarundersökning med löpande uppföljning av de viktigaste HR-processerna, t ex rekrytering, onboarding, medarbetarsamtal, det dagliga engagemanget och medarbetare som slutar. Läs mer om hur Quicksearch jobbar med medarbetarundersökning som ger insikt och driver engagemang.

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Skribent

Victoria Stenholm

Fler intressanta artiklar inom ditt område

Pulsmätning = framgång

I den här artikeln kommer vi gå igenom följande:– Vad en pulsmätning är– Varför pulsmätningar är viktiga och vad de leder till– Hur en pulsmätning

Läs mer »