Chat with us, powered by LiveChat

Involvera medarbetarna i förbättringsarbetet genom workshops

I denna artikel kommer du få reda på…

– Syftet med medarbetarundersökningar
– Hur du engagerar och involverar medarbetarna i förbättringsarbetet

Quicksearch har genomfört relationsmätningar i över 20 år och är experter på statistik, undersökningsmetodik och analys.

I mitt arbete som projektledare/konsult möter jag många olika grupper och konstellationer, där en del i mitt jobb är att stötta dessa grupper med efterarbetet av en medarbetarundersökning. Ingen grupp är den andra lik och det är just det som gör mitt jobb så spännande. Ibland drar grupperna åt samma håll, men lika ofta går åsikterna och uppfattningarna vilt isär. Det som dock är det allra viktigaste är att medarbetarna deltar och att de vill vara med och påverka den arbetsmiljö som de verkar och lever i.

Genom våra medarbetarundersökningar vill vi hjälpa våra kunder att skapa ett engagemang bland medarbetarna och involvera dem i förbättringsarbetet – där syftet är att få något att verkligen hända. Det är inte bara ledning och chefer som ska arbeta med resultaten av en medarbetarundersökning, utan ansvaret ligger på samtliga medarbetare.

Vi brukar tala om medarbetarskap när vi beskriver vår metod och enligt Stefan Tengblad (som har forskat och skrivit flera böcker i ämnet) handlar medarskapsfilosofin bland annat om medarbetarnas delaktighet, engagemang och ansvarstagande, samt möjlighet att påverka och ta initiativ. Enligt Tengblad är dialogen det viktigaste verktyget vid varje utvecklingsprocess och det är något som vi tar fasta på vid våra workshops. En god dialog kännetecknas av att medarbetarna öppet framför vad de tycker, att de lyssnar på varandra och att det växer fram en gemensam förståelse för det som diskuteras. Det handlar också om att skapa ett gemensamt ansvar i gruppen, i det här fallet för arbetsmiljön, vilket inte kan eller bör tas av några andra än de som tillhör gruppen. Ansvaret för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt ligger på alla medarbetare.

En del kunder arbetar själva med efterarbetet av en medarbetarundersökning medan andra föredrar att vi som extern part hjälper till att genomföra workshops. Det kan vara en fördel att få ett ”utifrån-perspektiv” och en person som inte är färgad av historia, relationerna i gruppen och som har andra ”glasögon” än medarbetarna. Vi kan finnas där som stöd och bollplank under workshopen men i slutändan är det endast de enskilda medarbetarna som vet hur de uppfattar sin arbetsmiljö och som också kan komma med konkreta tips och åtgärder på hur det kan bli ännu bättre för dem själva likväl som för hela gruppen.

Genom att i lagom stora grupper låta medarbetarna tillsammans arbeta med resultaten som grund och med en tydlig modell för hur detta ska göras ser vi gång på gång stora framsteg tas när det gäller att förbättra arbetsmiljön. Jag har själv fått uppleva små mirakel när grupper som haft stora samarbetsproblem med lite stöttning kunnat ta stora kliv mot att förbättra arbetsklimatet genom att faktiskt våga prata om det som kan vara svårt.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar med workshops och hur vi kan hjälpa er med efterarbetet av en medarbetarundersökning.

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Skribent

Projektledare QS

Fler intressanta artiklar inom ditt område

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på Custom kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på paket Enterprise kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på paket Premium kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra HR-tjänster kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se